Aprovades les obres de millora de la plaça dels Porxos

Amb un pressupost de dos milions d’euros, es faran actuacions per tornar a pavimentar i reparar desperfectes en aquesta plaça de Sant Martí de Provençals, incorporant-hi les peticions que va fer la ciutadania en un procés participatiu.

02/04/2021 10:41 h

Ajuntament de Barcelona

El projecte consisteix a reparar els desperfectes de la plaça, que provoquen filtracions d’aigua i altres patologies a l’aparcament subterrani que hi ha a sota. Per impermeabilitzar-la, se substituiran la pavimentació i el mobiliari urbà actuals.

A més, es reorganitzarà la distribució de l’espai seguint les peticions ciutadanes en un procés de participació que va acabar la primavera del 2019.

Calendari

Un cop aprovat de manera definitiva, el projecte ha de superar el procediment de licitació de les obres, que es preveu que comencin a partir del mes de setembre i tinguin una durada estimada de 8 mesos.

Aquestes actuacions a la superfície de l’aparcament són la primera fase de la millora de la plaça dels Porxos. Hi haurà una segona fase d’intervencions amb la urbanització de la resta de propostes acordades.

Procés de participació

La millora de la plaça va ser aprovada pel Consell del Districte de Sant Martí el desembre del 2016, amb el compromís de desenvolupar-la de manera participativa. El 2017 es va fer una primera acció amb un concurs de dibuix entre els nens i nenes de l’escola de primària Els Porxos.

El procés participatiu posterior amb veïns i veïnes, entitats i associacions en va debatre la millora, va desenvolupar una diagnosi compartida dels reptes de convivència i necessitats d’ús i, finalment, va generar una proposta consensuada de millora del disseny de la plaça.

La plaça dels Porxos és un espai de referència al barri de Sant Martí de Provençals, des de la lluita per conservar-la de l’any 1982. És un espai de trobada amb múltiples usos veïnals.

Etiquetes associades a la notícia