L’urbanisme amb perspectiva de gènere s’estén a la ciutat

L’urbanisme amb perspectiva de gènere es desplega a la ciutat per avançar cap a un espai públic que cuida la família, la criança i les cures, l’autonomia i l’accessibilitat, un entorn amable, saludable i segur, la relació dins dels barris i les necessitats de tothom.

23/11/2020 17:25 h

Ajuntament de Barcelona

Des de l’aprovació de la mesura de govern “Urbanisme amb perspectiva de gènere”, l’any 2017, s’han impulsat diverses accions per aplicar aquesta norma en la transformació de l’espai públic.

Marxes exploratòries als barris

Un total de 278 dones han participat en 12 marxes exploratòries a diversos barris per detectar les necessitats reals, com punts foscos que generen inseguretat o problemes per desplaçar-se amb cotxe, i definir els canvis que facilitarien les cures, la mobilitat i la seguretat a l’espai públic.

Un mapa recull la informació que s’ha generat a les marxes i servirà de guia per impulsar accions en el futur.

Entorns escolars més amables i saludables

Entre aquest any i el 2021 es pacificaran els entorns de 78 escoles, amb més espai per a l’entrada i la sortida dels infants, zones d’estada i menys trànsit i contaminació per protegir la salut i la seguretat dels infants i dels joves.

L’actuació beneficiarà més de 26.000 nens i nenes de tots els districtes de la ciutat.

Urbanisme i mobilitat

Durant els últims anys s’ha incorporat la perspectiva de gènere en la remodelació de l’espai públic, la pacificació de carrers i l’execució de programes com el Pla de barris o les superilles.

A més, la xarxa d’autobusos d’altes prestacions ha suposat una millora en l’accessibilitat i el servei, i s’han promogut serveis especials, com el bus a demanda de Torre Baró, per atendre les necessitats específiques que el veïnat té en alguns punts de la ciutat.

Justícia de gènere als polígons industrials

Un estudi fet als polígons del Bon Pastor, el Torrent de l’Estadella, la Verneda Industrial i Montsolís conclou que estan aïllats, s’ubiquen en zones poc agradables per caminar i sense activitat social, generen sensació d’inseguretat i estan masculinitzats, ja que un 70% dels treballadors són homes.

Per fer d’aquestes àrees espais amables de convivència i més igualitaris es proposa:

  • Millorar-ne l’accessibilitat i la il·luminació.
  • Fer-hi noves zones d’estada.
  • Fomentar-hi activitats comercials i d’oci.
  • Fer-hi rutes a peu més amables.
  • Crear-hi parades de bus més visibles.
  • Incorporar-hi carrils bici connectats a la xarxa pedalable.
  • Elaborar plans d’igualtat a les empreses.
  • Promoure la contractació de dones.

Etiquetes associades a la notícia