El patrimoni i la identitat del Clot i el Camp de l’Arpa, objecte de preservació

El Govern municipal ha aprovat inicialment una modificació del Pla general metropolità (MPGM) per conservar la singularitat dels dos barris, mantenir-ne el teixit tradicional i facilitar-hi la construcció de nou habitatge assequible.

13/02/2024 17:00 h

Districte Sant Martí

La preservació i protecció del patrimoni i l’impuls de l’habitatge protegit als barris del Clot i del Camp de l’Arpa del Clot s’assegura amb l’aprovació inicial a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge d’una modificació del Pla general metropolità.

Fins ara la protecció patrimonial d’ambdós barris havia estat establerta pel Pla de protecció de patrimoni arquitectònic, històric i artístic de Sant Martí, aprovat l’any 2000. Gairebé un quart de segle després calia una actualització normativa de protecció patrimonial del caràcter dels barris, la seva memòria històrica, el paisatge urbà i el medi ambient. I a més, per definir mesures de foment de nou habitatge protegit.

A l’abril del 2022 es va dictar una suspensió de llicències de nova construcció i de gran rehabilitació per començar l’elaboració d’un nou planejament. El document que ara es presenta actualitza la normativa per garantir que ambdós barris conservin la seva identitat.

Protecció patrimonial i urbanística

Pel que fa al catàleg de protecció patrimonial es proposen 13 nous conjunts patrimonials i 12 nous elements individuals. En total, es proposen 149 noves parcel·les amb protecció patrimonial per arribar a les 204 parcel·les protegides.

També s’introdueixen normes que determinen la protecció urbanística de diversos eixos, ambients i fronts tradicionals i amb interès patrimonial. Es proposa la protecció de 589 parcel·les en què qualsevol intervenció haurà de tenir en compte criteris estètics i compositius de les edificacions per integrar el projecte arquitectònic en el paisatge i la identitat del front.

Sobre el total de les 2.664 parcel·les de l’àmbit de l’MPGM, es proposa la protecció de 793, cosa que implica que gairebé un terç reben algun tipus de protecció.

Impuls de l’habitatge de protecció

Un dels pilars bàsics del nou planejament és afavorir l’habitatge públic. S’hi combinen mesures com les actuacions expropiatòries, les reserves d’habitatge protegit en sòl urbà no consolidat i la qualificació d’habitatge protegit genèric.

Es preveu una quantitat potencial d’entre 1.000 i 1.500 habitatges de protecció nous, dels quals 436 seran a iniciativa de l’Ajuntament per garantir que el veïnat continuï vivint als barris.

Revisió de les afectacions urbanístiques vigents

El document fa una revisió de les afectacions urbanístiques vigents i estableix una sèrie de criteris per a la desafectació que tenen a veure amb la relació de la peça amb el front, l’interès patrimonial i la consolidació de la peça, i la presència de mitgeres en relació amb la façana.

Els sòls destinats a espais verds guanyen 3.000 metres quadrats i els destinats a equipaments, més d’11.000 metres quadrats; es promou la mobilitat sostenible i el comerç, i s’apliquen criteris ambientals per augmentar el verd i la biodiversitat en les actuacions urbanístiques.

Un ampli procés participatiu

Per elaborar el document que es portarà a aprovació inicial s’ha seguit un ampli procés participatiu al qual han assistit 157 persones a títol individual i en què han participat les principals entitats dels barris. S’han celebrat quatre trobades obertes a la ciutadania, cinc trobades sectorials per treballar àmbits com els equipaments, el patrimoni i l’habitatge, dues sessions de retorn i dues marxes exploratòries.

A més, s’ha establert una Comissió de Seguiment amb presència de l’Associació de Veïns i Veïnes del Clot i el Camp de l’Arpa, l’Ateneu del Clot, l’Orfeó Martinenc, la Federació d’Entitats i el Taller d’Història del Clot – Camp de l’Arpa.

Etiquetes associades a la notícia