Rehabilitem els jardins de la Reina Victòria Eugènia

El Districte de l’Eixample durà a terme un projecte de millora i rehabilitació dels jardins de la Reina Victòria Eugènia, situats a la calçada central de la gran via de les Corts Catalanes, entre la rambla de Catalunya i el passeig de Gràcia. Anomenats també jardí de les Quatre Copes, s’inscriuen en la planificació que es va fer ara fa tot just un segle d’un conjunt de quatre espais urbans, conceptualitzats per Parcs i Jardins com a jardins de proximitat, distribuïts homogèniament a l’Eixample.

04/03/2021 12:21 h

Districte Eixample

El projecte que ara s’ha aprovat inicialment vol recuperar, en la mesura del possible, l’esperit dels jardins originals d’estil noucentista que el pas del temps ha desdibuixat amb l’eliminació dels elements d’aigua als anys vuitanta o la incorporació de noves infraestructures com la boca del metro o diferents escultures d’art.

El projecte preveu ampliar i millorar el pas de vianants que hi ha sobre la directriu del passeig de Gràcia, amb un flux de vianants molt important, i desplaçar l’escultura Monument al Llibre. S’estendran dels parterres laterals vers al costat del passeig de Gràcia mitjançant una franja de paviment granític diferenciat i nous parterres enjardinats als quatre punts on ara estan interromputs (antics passos de vianants).

Els jardins guanyaran verd amb la plantació d’arbres Platanus x hispanica, que completaran els arbusts actuals i un conjunt d’espècies que s’organitzen de manera concèntrica al parterre oest.

L’enllumenat se substituirà per noves columnes que suportaran lluminàries a dues alçades —calçada i espai central per a vianants—, situades en l’àmbit del parterre longitudinal. Addicionalment, s’afegirà una columna nova al costat de la rambla de Catalunya i dues columnes al costat del passeig de Gràcia.

Jardins amb valor patrimonial

L’actuació que es durà a terme respecta les mostres d’art urbà que s’han incorporat al llarg dels anys als jardins de la Reina Victòria Eugènia. Hi destaquen el monument A Francesc Soler i Rovirosa (1930), la reconstrucció de l’estàtua A Joan Güell i Ferrer, ambdues de Frederic Marès, i el Monument al Llibre, de Joan Brossa (1994).

Els bancs i les quatre copes (escultures d’urnes) es restauraran perquè són especialment rellevants i tenen valor patrimonial.

El projecte planteja un punt de wifi i la integració a la xarxa municipal dels quadres d’enllumenat i reg, i preveu mantenir l’estació de Bicing.

Les obres començaran a finals de juliol i tindran una durada prevista de cinc mesos i mig i un pressupost de 891.852,42 euros (IVA inclòs).

Etiquetes associades a la notícia