Tres sistemes innovadors sostenibles s’aplicaran en la regeneració d’habitatges

Els tres sistemes guanyadors del repte urbà llançat per buscar solucions per a la regeneració d’edificis d’habitatges es produiran i, a partir del març del 2023, es provaran en entorns reals durant un any. L’objectiu és que puguin ser eines disponibles per accelerar la reforma i l’ampliació d’edificis de la ciutat.

04/12/2022 10:09 h

Ajuntament de Barcelona

Els equips han hagut de desenvolupar diverses solucions que es puguin incorporar als edificis, segons les necessitats de reduir el consum energètic o de millorar el confort i l’accessibilitat.

El requisit era utilitzar mètodes constructius de baixes emissions i amb costos limitats, que permetin regenerar un volum suficient d’habitatges en les dècades vinents per incidir en els compromisos de descarbonització. En concret es demanava implementar el següent:

  • un equip per ampliar el volum de l’edifici per facilitar la creació d’espais comunitaris i incorporar nous ascensors i escales
  • un equip de millora de les façanes i cobertes
  • un equip de coberta vegetal aljub per captar i utilitzar l’aigua de pluja
  • un equip fotovoltaic amb panells solars
  • un equip per automatitzar els sistemes i garantir el confort i la millora ambiental

Tres projectes guanyadors

De les vuit propostes presentades, elaborades per un total de 29 entitats, entre estudis d’arquitectura, institucions acadèmiques, empreses constructores i instituts d’innovació i recerca, se n’han seleccionat tres.

La proposta amb més puntuació ha estat l’anomenada Aligra, presentada per l’equip format per Straddle 3, Societat Orgànica, Aiguasol, Tall-Fusta i Tejido. Es basa en una estructura de fusta amb tancaments multicapa que millora les prestacions d’edificacions existents, com el mal aïllament, l’escassetat d’espais comunitaris o els pisos molt petits. Es tracta d’una proposta basada en l’economia de mitjans, la modularitat, la lleugeresa, la facilitat de muntatge, els materials ecològics i la flexibilitat.

La segona proposta seleccionada, anomenada Regenerar Barcelona, la presenten la Universitat Politècnica de Catalunya i Constraula. Es tracta d’una estructura autoportant de fusta on es van configurant de manera oberta i adaptable els diversos espais interiors, semiexteriors i exteriors, tot incorporant també els equips que es demanaven en la convocatòria.

La tercera solució seleccionada, anomenada InnoFAB, ha estat presentada per un equip format per Pich Aguilera Arquitectes, Pich Architects i Pich Innovation, Metalperfil i Verdtical Urban Biotechnology, amb una proposta composta per una estructura metàl·lica i per sistemes de tancament i d’acabat industrialitzats, lleugers i multicapa que donen resposta als diversos equips i objectius plantejats.

Innovació aplicada a la ciutat 

Ara es fabricaran els tres prototips, amb la previsió de tenir-los muntats el març del 2023 per poder-los provar durant un any en edificis existents. Disposaran de suport, assessorament i acompanyament tècnic, així com de mecanismes de visibilització i comunicació.

El repte ha estat promogut per la Fundació BIT Habitat, amb l’Institut Municipal d’Urbanisme i la Gerència d’Urbanisme, i s’emmarca en el Programa de regeneració urbana, que fa un pas endavant per trobar solucions integrals d’impuls a la rehabilitació mitjançant sistemes constructius sostenibles i innovadors.

La convocatòria dona suport financer als millors projectes, amb un ajut que correspondrà al 80% de la despesa i amb un mínim de 100.000 euros i un màxim de 150.000 euros.

Etiquetes associades a la notícia