L'equip de la Mercè

Organització
Institut de Cultura de Barcelona

Equip de la Mercè 2020

Director de Programes Culturals 
Esteve Caramés
Cap de Festes i Tradicions 
Daniel Gelabert
Direcció artística del MAC Festival 
Marta Almirall 
Direcció d’Actes Tradicionals 
Xavier Cordomí 
Direcció artística de la música de la Mercè 
Jordi Turtós 
Direcció artística del BAM 
Marc Campillo 
Direcció artística d’altres espais 
Jardins dels Drets Humans: Jaume Navarro
Palauet Albéniz: Sergi Ots
Ateneu Popular 9 Barris
Interiors d’illa de l’Eixample: Jaume Mateu - Pallassos sense Fronteres
Parc de l’Estació del Nord: Parking Shakespeare

Equip del Departament de Festes i Tradicions
Joan Manel Camps 
Isabel González
Mireia Llunell 
Gemma Martínez
Assumpta Taulé

Jordi Parra
Helena Prieto
Gemma Torre

Álvaro Bartolomé
Marcela Imazio
Sandra Navarro
Roger Sardà

Equip de Producció 
Ascensi Mir
Manel Torrent
Quique Inglada

Departament de Comunicació 
Carmina Ruiz
Konstanze Müller
Ana M. Cano
Lola Codina
Paquita Foz
Noemí Gonell
Cristian González
Eva Glòria Jodar

Web
Jordi Duran
Quico Álvarez
Gemma Lombart

Patrocini i Relacions Públiques 
Marta Passola 
Jordi Ardèvol
Rosa Noguera

Premsa
Sira Garcia
Guillem Talens

I els departaments de Sistemes d’Informació, Serveis Jurídics, Producció, Projectes i Manteniment, Administració i Recursos Humans de l’Institut de Cultura de Barcelona

Edició
Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona

Col·laboracions externes
Il·lustracions: Reskate Studio
Redacció de textos: Àlex Rivelles i La Costa Comunicació
Assessorament lingüístic: Linguaserve
Web: Drauta
Fotografies: cortesia dels artistes i les companyies
Xarxes BAM: La Costa Comunicació
Suport a la comunicació: Núria Màrmol