Museus i Programació

Dissabte, 18 de maig de 2024

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Santa Llúcia, 1. 08002 Barcelona

Tel.: 932 562 255

barcelona.cat/arxiuhistoric

PORTES OBERTES

Els visitants podran veure l’exposició “Dibuixant una Nació. L’heràldica en Domènech i Montaner”, com també les restes romanes que es troben al vestíbul. 

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona s’encarrega de la custòdia, tractament i difusió de la documentació generada o rebuda per l’Administració de la ciutat des de la creació del règim municipal barceloní a mitjan segle XIII fins a la revolució liberal de mitjan segle XIX.

A l’entorn d’aquest riquíssim nucli inicial s’hi han anat incorporant altres materials arxivístics, bibliogràfics i hemerogràfics considerats d’interès per al coneixement de la història de la ciutat.

Jump to map end

Llista de punts que es mostren al mapa

    Jump to map start