Museus i Programació

Dissabte, 18 de maig de 2024

MUHBA Porta de Mar

Regomir, 7-9 (al costat del Pati Llimona). 08002 Barcelona

Tel.: 932 562 130

barcelona.cat/museuhistoria

PORTES OBERTES

La rehabilitació, al final del segle XX, d’aquesta finca del carrer del Regomir va permetre recuperar un tram de la muralla romana, dues torres i una part de la Porta de Mar i unes termes públiques d’entre els segles I i II. De les quatre portes de Bàrcino aquesta n’era la principal, per on arribaven les mercaderies d’arreu de la Mediterrània. Flanquejada per dues torres, tenia passos separats per a vianants i mercaderies i era un punt de cobrament d’impostos. 

Actualment, es conserva una de les portes laterals de vianants i un gran llenç de muralla. A Regomir, 6, una mostra expositiva permet entendre les restes arqueològiques conservades i veure l’evolució d’aquest sector en èpoques posteriors.

Jump to map end

Llista de punts que es mostren al mapa

    Jump to map start