Museus i Programació

Dissabte, 14 de maig de 2022

MUHBA Porta de Mar

Regomir, 7-9 (al costat del Pati Llimona). 08002 Barcelona

Tel.: 932 562 100

barcelona.cat/museuhistoria/ca/patrimonis/els-espais-del-muhba/la-porta-de-mar-i-les-termes-portuaries

Visita lliure a la Porta de Mar i les termes portuàries de Bàrcino, construïdes entre mitjan segle I dC i principis del segle II dC.

 

COM S’HI ARRIBA

Metro: L4 (Jaume I).

Bus: 45, 120, V17 i bus turístic.

FGC: Catalunya.

Renfe: Pl. Catalunya.

Bicing: estacions 379 (pl. Sant Miquel, 4), 37 i 401 (Correus).

Llista de punts que es mostren al mapa