Museus i Programació

Dissabte, 18 de maig de 2024

MUHBA Via Sepulcral Romana

Pl. Vila de Madrid, s/n. 08002 Barcelona

Tel.: 932 562 130

barcelona.cat/museuhistoria

 

PORTES OBERTES

A la plaça de la Vila de Madrid es pot visitar una part d’una de les àrees d’enterrament de la colònia romana, en ús entre els segles I i III. Aquesta necròpolis se situava entorn d’una de les vies d’accés a la ciutat i fora del nucli emmurallat, tal com dictaven les lleis per motius d’higiene i seguretat. Aquest conjunt és representatiu de la importància dels rituals funeraris i de la memòria dels difunts per a tota l’escala social. Al costat de l’àrea arqueològica trobem una sala on es poden veure els objectes trobats al jaciment i on s’explica l’organització del territori de Bàrcino, la centuriació, les vies, els camins i també el complex món funerari romà, gràcies als diversos ritus documentats a la necròpolis.

 

Jump to map end

Llista de punts que es mostren al mapa

    Jump to map start