Museus i Programació

Dissabte, 18 de maig de 2024

MUHBA Temple d’August

Paradís, 10. 08002 Barcelona

Tel.: 932 562 130

barcelona.cat/museuhistoria

PORTES OBERTES

Des de l’inici del segle I Bàrcino tenia un temple destinat al culte imperial a August; va ser la part central del fòrum, al cim del mont Tàber. Va ser enderrocat pel pas del temps, i a finals del segle XIX se’n van trobar tres columnes durant les obres de construcció de la seu del Centre Excursionista de Catalunya. Una quarta columna es trobava exposada a la plaça del Rei i va ser incorporada al conjunt que ara es pot visitar. És probable que la construcció del temple s’iniciés en època de Tiberi, que va ser qui va instituir el culte a August.

Jump to map end

Llista de punts que es mostren al mapa

    Jump to map start