Alternatives a la plaça dura. Per la diversitat urbana i l’empoderament ciutadà

Il·lustració © Raquel Marín

En disseny urbà, la “plaça dura” es considera una solució per urbanitzar un espai públic de superfície extensa, normalment construïda en granit o formigó, quasi sense vegetació i amb un mobiliari urbà escàs. Sempre ha estat motiu de polèmica perquè és un exemple d’una de les moltes fractures entre els criteris tècnics d’arquitectes i urbanistes i els desitjos de la ciutadania.

L’exemple per antonomàsia sobre el qual es va construir el model de plaça dura és la plaça dels Països Catalans a Barcelona —obra dels arquitectes Albert Viaplana i Helio Piñón, amb la col·laboració d’Enric Miralles—, símbol del nou urbanisme que als vuitanta posava la capital catalana en el mapa internacional. L’any 1984, va rebre el premi FAD d’Arquitectura i el 2019 va ser seleccionada per l’Ajuntament de Barcelona com un dels béns del seu patrimoni cultural que mereixen, per tant, una protecció especial.

La plaça ordena una àrea de més de dues hectàrees d’extensió i no compta amb cap zona enjardinada, en part perquè es va construir sobre una immensa platja de vies ferroviàries. El disseny original hi incorpora dues marquesines. La central, de més alçada, no protegeix dels elements climatològics a causa de la seva enorme esveltesa i la seva coberta transparent. L’altra, ondulant, de menys alçada, travessa la plaça linealment i, tot i que compta amb un mobiliari limitat (menys d’una desena de bancs amb taules integrades), sembla més aviat destinada a protegir el flux de passatgers que es dirigeix a l’estació de tren. Tot i que la plaça constitueix l’entrada a l’Estació de Sants, la qual porta dècades rebent més de 10.000 viatgers diaris, la sòbria provisió de bancs del disseny original es completava amb prop de trenta bancs que formaven una línia serpentejant, sense protecció del sol o la pluja i, curiosament, situats a la perifèria de la plaça, molt propers a l’artèria circumdant de més trànsit, el carrer de Viriat.

Ciutat inclusiva
Debat de la Biennal de pensament 2020 (en català i castellà)

La ciutat inclusiva

La plaça dura i el model Barcelona

La plaça dura sorgeix en un context històric, polític i econòmic que convé recordar per comprendre les virtuts que perseguia. L’any 1979, amb una democràcia tot just estrenada, el PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya), en aliança amb el PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya), va arribar al poder a l’Ajuntament de Barcelona. La dècada dels vuitanta es va caracteritzar per una important escassedat de recursos, deguda a l’inici del somni olímpic, que va acabar per fer-se realitat el 1992, i a un potent moviment veïnal que en moltes ocasions no aconseguia entendre’s amb l’Ajuntament. El 1980 arriba a la Delegació d’Urbanisme l’arquitecte Oriol Bohigas. La seva decisió quant a com revitalitzar Barcelona va consistir en una forta aposta per la construcció d’espais públics de mida limitada i en múltiples barris. Va treure els cotxes de la plaça Reial, va enderrocar una illa al Raval i va impulsar les places de Sants i Gràcia. Davant d’altres models de gestió municipal que van apostar per un Pla General, com Madrid, o per concentrar la inversió en carrers paradigmàtics i en elements singulars, aquest urbanisme dispers pel territori suposava també que el pressupost per cadascuna d’aquestes places fos limitat.

A més dels condicionaments polítics i econòmics, la plaça dura parteix d’un ambient conceptual a la construcció del qual va contribuir singularment Ignasi de Solà-Morales. Els seus escrits ens ajuden a comprendre millor l’agenda de disseny implícita en aquest tipus de solucions. Al capítol “Lugar: permanencia o producción” del seu llibre Diferencias. Topografía de la Arquitectura Contemporánea, s’oposava a un concepte estàtic i sagrat de lloc i el substituïa per idees de flux, dinàmica, conjunts d’esdeveniments i punt de trobada d’energies. A més, Solà-Morales defensava que allò que anomenava terrain vague —espais semiabandonats sense definició funcional— eren l'essència veritable d'allò urbà, ja que proporcionaven una llibertat anònima que el ciutadà podia exercir sense la determinació capitalista de la resta d’espais de la ciutat, que dictaminaven què s’hi havia de fer també com un acte d’imposició de consum.

Les grans crítiques a l’anomenat model Barcelona, en la síntesi i articulació del qual Oriol Bohigas va tenir un paper protagonista (se li atribueix haver tingut tant poder decisori com Hausmann a París o Otto Wagner a Viena), són aplicables també a la plaça dura. Josep Maria Montaner destaca la manca de diàleg amb els moviments veïnals, l’escassíssima protecció i apreciació pel patrimoni històric (es van enderrocar, per exemple, quatre naus d’Elies Rogent considerades bressol del modernisme per obrir la Ronda Litoral, i el mateix Bohigas ha dit en diverses ocasions que el millor destí per la Sagrada Família seria convertir-se en un baixador de Renfe) i la manca d’integració de criteris de sostenibilitat. A la llista, des d’una perspectiva actual, poden afegir-s’hi altres crítiques com la nul·la integració d’una perspectiva de gènere o la no contribució a una visió del placemaking que inclogui una veritable observació, escolta i integració de les necessitats i desitjos dels usuaris dels espais.

Per tal d’aprofundir en la distància entre arquitectes i societat, la plaça dura i l’exemple de la plaça dels Països Catalans podrien ser estudis de cas de gran valor. José Mansilla, antropòleg urbà i membre de l’Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU), va dur a terme un estudi el 2017 dins de l’assignatura d’Introducció a la Sociologia i Psicologia del Turisme per mitjà d’una pràctica breu d’observació participant amb els usuaris. La majoria dels qui van participar a l’estudi no pensaven que el lloc fos una plaça; la percepció que tenien era d’un espai lleig, brut, de pas i amb poc ús. Quan se’ls preguntava quins elements hi afegirien, responien que dotarien l’escena de més color, zones verdes que permetessin respirar al passejant; bancs i espais de descans col·lectius per limitar els equipaments individuals que impedeixen la conversa; i, finalment, la distinció de zones infantils, zones per a gossos i un entorn delimitat en exclusiva per a skaters. En un context més ampli, els participants reclamaven pacificar el trànsit tot reduint la presència de vehicles en general i connectar la zona amb la propera avinguda de Roma.

Il·lustració © Raquel Marín © Raquel Marín

Dos anys després d’aquest estudi, la plaça és catalogada pels experts com patrimoni cultural i, per tant, es podria haver imposat la conservació en un estat tan similar a l'original com fos possible. És una de les moltes mostres de les fractures entre els criteris tècnics i els desitjos de la ciutadania. Allà on alguns veuen un exemple de patrimoni arquitectònic que cal conservar per la posteritat d’altres no acaben de reconèixer-hi una plaça o un lloc mínimament confortable. Sembla, no obstant això, que l’atenció a l’experiència ciutadana comença a produir-se a les administracions i l’estudi d’arquitectura RCR, a qui s’ha encarregat un projecte per reformar la plaça, ja anuncia que incorporarà mesures per calmar el trànsit i proposarà una presència més gran de verd.

Tot això no ha impedit que la plaça dura hagi estat un model enormement exitós que encara es replica a molts emplaçaments urbans que no són sobre platges de vies i on l’enjardinat és extremament senzill. Només a Madrid, les places de Callao, Ópera, Puerta del Sol, Tirso de Molina, Lavapiés, Santo Domingo, Pedro Zerolo, Chueca o de los Cubos segueixen aquest model. Les reaccions d’indignació entre la ciutadania han estat molt nombroses i, en algunes ciutats, com Sevilla, especialment contundents. El periodista Carlos Colón escrivia per al Diario de Sevilla el 2016: “Les places dures d’Armas i de Santa Justa van ser dissenyades per fotre els ciutadans, desubicar-los, rostir-los i reduir-los de manera kafkiana a insectes que les travessen en un desemparament desolador i abrasador”.

Places com a suport de la biodiversitat

Si la plaça dura s’havia guanyat una gran quantitat d’enemics, és possible que amb el canvi climàtic acabi el seu prestigi entre arquitectes i tècnics municipals. Les places dures contribueixen extraordinàriament al conegut efecte illa de calor, fenomen segons el qual la temperatura a les ciutats resulta reiteradament més elevada durant tot l’any que la registrada en una àrea rural situada a 10 km a la rodona. A la majoria de les principals àrees urbanes espanyoles (Madrid, Barcelona, València), l’augment de temperatures s’ha consolidat, de manera permanent els darrers anys, en un rang d’entre 2 i 3 ºC. [1]

La conscienciació ciutadana, institucional i tècnica que diu que les ciutats han de donar suport a la biodiversitat podria ser l’element crític final que ens convencés, com a ciutadania, per rebutjar aquest model. Els llocs que poden suposar un suport a la biodiversitat a la ciutat són molt limitats. Entre ells, es troben: el paisatge natural que s’ha preservat dins les ciutats; els descampats —els quals, en molts casos, poden contribuir només de manera temporal—; els parcs i jardins públics; els patis i jardins privats; i també alguns balcons i algunes cobertes o teulades verdes.

Paràmetres addicionals

Per tal que aquest conjunt limitat d’espais formi un suport eficaç per a la biodiversitat, hi ha paràmetres addicionals que s’han de complir, com ara la mida, la qualitat, el patró, la connectivitat i la diversitat. La mida és un dels aspectes més crítics. La fragmentació i l’aïllament dels espais urbans verds han estat ben definits al Regne Unit, on s’estima que tan sols el 13 % dels arbres urbans es troben en espais verds de més de 0,25 hectàrees. Aquesta mesura estadística contrasta amb la indicació que només les àrees d’entre 10 i 35 hectàrees són capaces de donar, per sí mateixes, suport a les espècies urbanes (tant les qui les fan servir de manera temporal com les qui les habiten permanentment).

Quan aquests grans espais naturals d’entre 10 i 35 hectàrees no existeixen en una àrea extensa de la ciutat, el suport només pot venir d’una xarxa d’espais menors, la mida i la proximitat dels quals resulten fonamentals. Optar per places dures suposa privar d’un espai de més de dues hectàrees (com la de Països Catalans, a Barcelona) o d’una hectàrea (plaça de la Encarnación, a Sevilla) a centres urbans on el suport a la biodiversitat depèn de la construcció d’una xarxa normalment mancada de nodes. En zones com el districte Centro de Madrid, només el conjunt que constituirien totes les places, amb la de Callao (0,5 ha), la Puerta del Sol (1,2 ha), la plaça de Santo Domingo (0,35 ha) i la plaça Mayor (1,2 ha), entre d’altres, podrien apropar-se molt tímidament a la construcció d’un suport eficaç de la biodiversitat.


[1] Centre per a la Xarxa Internacional d'Informació sobre les Ciències de la Terra (CIESIN)/Universitat de Columbia, 2016, Illa de calor urbana global (ICU), conjunt de dades, 2013. Palisades, Nova York, Centre de Dades i Aplicacions Socioeconòmiques (SEDAC) de la NASA. https://doi.org/10.7927/H4H70CRF.

A la ciutat, els elements singulars no són només places, cantonades, monuments o espais verds, sinó que són part d’una xarxa que pot permetre o no la preservació de la salut col·lectiva o del medi ambient. Els espais oberts de la ciutat, vistos des d’una agenda que defensi la biodiversitat urbana, han de formar part d’una estructura matricial on els “pedaços urbans” es converteixin en els nodes d’una xarxa (Breuste 2008, Wu 2008). L’estratègia és generar una malla amb el major nombre de creuaments possibles i articular-los entre ells per mitjà de relacions de proximitat i diversitat. Per fer-ho, cal que hi hagi un canvi en la visió de la ciutat: comprendre el patró que els diversos elements formen per sobre de la naturalesa de cada peça. Un bon exemple de la necessitat d’un canvi en la forma d’observació i anàlisi de la ciutat ens el proporciona la recent polèmica generada als mitjans de comunicació sobre si la pròxima reforma de la Puerta del Sol de Madrid hauria d’incloure arbres. Els arguments es basaven en la necessitat de celebrar esdeveniments, en la importància de veure les façanes senceres en un entorn històric i, fins i tot, amb certa justícia, culpaven els arquitectes de no saber sobre paisatgisme. Entre les raons exposades, a ningú se li va acudir mirar quina era la distància fins l’espai d’ombra, la font i l’espai verd més propers, i si formaven un patró espès o si la seva continuïtat depenia de la Puerta del Sol. La supervivència, o al menys el mínim confort, de moltes espècies de la ciutat inclouria entre d’altres una porció d’espècie humana que presenta condicionants d’edat, salut o disponibilitat econòmica i depèn biològicament de la solidesa d’aquesta xarxa.

L’heterogeneïtat és un altre aspecte clau en el disseny d’espais urbans biodiversos. Moltes espècies necessiten espais naturals diferents per subsistir. Les estacions marquen una diferència important en les necessitats dels éssers vius: és possible que a l’estiu requereixin ombra i humitat i, a l’hivern, el contrari. Aquestes necessitats diferents afecten les espècies animals també al llarg de les diferents etapes vitals. Si produïm entorns heterogenis, els éssers vius poden construir, segons les seves necessitats, un recorregut vital amb temps d’ús variats als diversos entorns. En aquest sentit, l’estratègia que és bona per a les abelles, els pardals o els esquirols, ho és de manera idèntica per als éssers humans, els quals presenten necessitats variables segons l’estació i l’etapa vital.

Solucions heterogènies en contra de solucions netes

Els qui exerceixen l’arquitectura han estat educats per homogeneïtzar l’entorn, entre d’altres raons perquè, des del punt de vista de qui dissenya, és un procés molt més econòmic (trobo una solució que em sembla bona i la repeteixo), en contra de l’aposta per l'heterogeneïtat (no només he de pensar diverses solucions, sinó que he de barallar-me amb els problemes que sorgeixen en barrejar-les). Tant regidors com professionals de l’arquitectura s’han posicionat sistemàticament a favor de les “solucions més netes”, tal com les defineix l’actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, com ara la solució per reurbanitzar la Puerta del Sol, tant extremadament dura que proposa una absència total de vegetació. Aquest projecte va ser l’objecte d’un concurs organitzat pel Col·legi d’Arquitectes de Madrid el 2014, guanyat per Linazasoro & Sánchez Arquitectura.

Per defensar aquest tipus de propostes s’utilitzen arguments com la necessitat de preservar el patrimoni històric, però hem de recordar que la plaça Mayor de Madrid va comptar, com tantes altres, amb arbres i fonts fins el 1927. L’elecció de la plaça dura ha de ser contestada per la ciutadania de manera militant perquè suposa un inconvenient greu per a la seva salut i el seu benestar i per a la subsistència de les espècies vives de la ciutat. O és que la covid-19 no ens ha ensenyat res sobre la conveniència de primar l’economia per sobre de la salut i el medi ambient? Els arguments tècnics (estructures subterrànies) o històrics són tots qüestionables i superables. Les úniques raons de pes per fer prevaler la plaça dura són, un cop més, situar les activitats productives (neteja, seguretat, control de l’ordre públic, publicitat, comerç i organització d’esdeveniments lucratius) per sobre dels ciutadans, del medi ambient i de la salut, una fórmula que aquest article vol convidar a discutir com a errònia i, si es vol ser més pervers, a entendre com una manera de preservar una cultura visual d’ordre i neteja que permet els arquitectes educats en el Moviment Modern distingir les seves preferències estètiques de les del poble ras.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis