El poder transformador del voluntariat durant l’adolescència

Il·lustració. ©Genie Espinosa

Les experiències de participació comunitària durant la infància i l’adolescència tenen un impacte positiu en el benestar psicològic i afavoreixen el desenvolupament de la ciutadania activa. En un període evolutiu especialment crític, s’instauren hàbits de comportament altruista, es diversifiquen les xarxes personals i s’entra en contacte amb adults que poden exercir de mentors informals.

Des que tenia set anys, la Sara va començar a sortir d’excursió amb el grup escolta del seu poble. La seva mare l’havia advertit del benestar que proporciona el contacte directe amb la natura i la va animar a apuntar-s’hi. Així i tot, la Sara no esperava que fos tan divertit. Cada cop que anaven a les pinedes d’Oromana o a la Sierra Norte, tornava entusiasmada. El grup de Castors ocupava bona part del temps en jocs, cançons i activitats a l’aire lliure. Tot i que el que li agradava més era sortir d’acampada, també participava en algunes visites educatives i va col·laborar en diverses iniciatives de voluntariat. El primer dissabte de cada mes, passava la tarda amb la gent gran en una residència geriàtrica. Més tard, va començar a assistir a la plantació d’arbres que cada any organitzava una associació ecologista local. També va col·laborar en dues ocasions amb la campanya de recollida per al Banc dels Aliments. Ara, als tretze anys acabats de fer, té un fort sentit de pertinença al moviment escolta, del qual formen part també molts dels seus amics.

Les experiències de participació comunitària durant la infància i l’adolescència tenen un impacte positiu en el benestar psicològic i afavoreixen el desenvolupament de la ciutadania activa. Com en el cas de la Sara, les pràctiques primerenques de voluntariat i implicació comunitària formen els menors en valors prosocials i ofereixen oportunitats per al desenvolupament de competències personals. A través d’activitats educatives a la natura, els menors no tan sols milloren el coneixement del medi, sinó que aprenen a espavilar-se en un grup i desenvolupen l’empatia, les habilitats socials, la capacitat per acceptar crítiques i el respecte a la diversitat cultural. Per a molts, és una primera experiència amb el món associatiu, que tindrà conseqüències a mitjà i llarg termini. Els adolescents que hi participen esdevenen més autònoms, guanyen confiança en si mateixos i milloren la seva capacitat d’autoregulació. En conseqüència, en un període evolutiu crític, s’instauren hàbits de comportament altruista o s’adquireixen valors de tolerància i solidaritat. Com veurem a continuació, això pot tenir efectes fins i tot durant la vida adulta.

Aquest article se centra en el valor formatiu i transformador de la participació durant l’adolescència. Successivament, mostra que el voluntariat genera benestar en els qui hi participen i prediu una implicació cívica més gran durant la vida adulta. A més, es tracta d’una experiència transformadora amb la qual s’adquireixen valors, coneixements i competències especialment valuosos.

Els beneficis del voluntariat

El desenvolupament de l’autonomia personal, l’autoestima i una identitat madura en els adolescents depèn, en part, de tenir oportunitats per participar en activitats positives. Per contra, quan tenen poques responsabilitats o no troben un rol social definit, poden donar-se situacions d’alienació, solitud i un autoconcepte pobre. S’ha comprovat que tant el voluntariat com l’aprenentatge-servei els permeten implicar-se en activitats significatives i exercir un rol d’ajuda als altres. De la mateixa manera, redueixen el temps que passen en contextos de risc o que estan exposats a models negatius de comportament. D’acord amb això, la participació en accions de voluntariat disminueix el risc d’embaràs adolescent, l’abús de drogues i el fracàs escolar, entre altres problemes socials.

Participar en activitats amb una dimensió comunitària també s’associa amb una satisfacció més gran amb la vida. Als adolescents no tan sols els ofereix l’oportunitat de funcionar de manera independent, sinó que els permet desenvolupar relacions de suport amb els companys o amb altres membres de la comunitat. Gràcies a la seva implicació en iniciatives ciutadanes, diversifiquen les seves xarxes personals, entren en contacte amb adults que poden exercir de mentors informals i s’integren en l’entorn local. Per exemple, en el cas que encapçala aquest article, les activitats dels escoltes tenen un component social clar. Els participants s’integren en un grup amb el qual desenvolupen relacions amistoses. També formen xarxes intergeneracionals, en entrar en contacte amb les persones grans de les residències de gent gran o amb els monitors que els proporcionen una guia educativa.

Tanmateix, perquè aquests beneficis socials i de desenvolupament cognitiu no siguin només puntuals, sinó que es mantinguin en el temps, és important que els adolescents hi participin de manera continuada. Tant l’adquisició de competències com el procés de participació mateix solen requerir una durada prolongada.

Il·lustració. ©Genie Espinosa Il·lustració. ©Genie Espinosa

Aprenent a participar

L’adolescència és un període evolutiu crític en què s’instauren hàbits que poden tenir una repercussió durant la vida adulta. Per això s’assumeix que l’escola secundària funciona com a context de desenvolupament fonamental per al compromís cívic. A l’institut, els adolescents aprenen sobre si mateixos i sobre els altres. Com que és un context que promou relacions de confiança orientades a l’aprenentatge, els permet experimentar mentre participen en activitats que poden tenir una repercussió en l’entorn comunitari. Aquestes primeres experiències de participació els posen en contacte amb organitzacions no governamentals i milloren el seu coneixement sobre les oportunitats de voluntariat. També els acosten als col·lectius en situació de risc, cosa que els permet promoure una sensibilitat més gran envers els problemes socials. De vegades, la participació directa suscita l’interès per acostar-se al món associatiu, alhora que augmenta l’autoeficàcia percebuda de la implicació en accions col·lectives.

El resultat és que els joves que han fet voluntariat o que han participat en programes d’aprenentatge-servei és més probable que hi col·laborin activament durant la seva vida adulta. Concretament, les experiències primerenques de participació prediuen una implicació més gran en iniciatives locals, l’afiliació a associacions, la col·laboració en accions de voluntariat o fins i tot la probabilitat de votar a les eleccions durant l’adultesa. Per tant, comptem amb un conjunt d’evidències que indiquen que, a participar, se n’aprèn participant.

El voluntariat com a experiència transformadora

Als estudis sobre el voluntariat ha estat molt freqüent analitzar les motivacions que duen els voluntaris a participar-hi i a implicar-se en activitats d’ajuda. Els valors religiosos, el compromís polític o la recerca de la satisfacció personal i l’autorealització es compten entre els motius més habituals. Així i tot, s’ha explorat en una mesura molt menor la capacitat transformadora de les experiències de participació cívica i implicació comunitària.

Adoptant aquest segon punt de vista, és l’acció la que determina els valors, i no pas al contrari. Això vol dir que fer voluntariat desenvolupa la sensibilitat social i promou valors prosocials en els adolescents. Així ho confirma també la investigació prèvia. Els joves voluntaris tenen actituds més positives envers la societat que els que no hi participen. Les experiències primerenques de participació desenvolupen el sentit de pertinença juntament amb la responsabilitat pel benestar de la comunitat.

Reprenent l’exemple del principi, podem suposar que col·laborar en la plantació d’arbres pot resultar en una conscienciació més gran sobre el medi ambient, així com en actituds afavoridores d’un comportament ecològic responsable. També pot fomentar competències útils per a l’acció comunitària. Per exemple, a través de les activitats educatives al grup escolta, els menors aprenen a escriure cartes sobre el canvi climàtic. Més tard, podrien fer servir aquestes habilitats exercint l’activisme en una associació ecologista.

El futur de la participació

Les organitzacions no governamentals han comprovat com, en els darrers anys, han sorgit noves formes de voluntariat en què predomina un estil de vinculació en línia, amb pautes d’implicació puntual o episòdica. Els líders d’associacions de vegades mostren la seva preocupació per les dificultats creixents que troben per garantir el compromís a mitjà i llarg termini amb la missió de l’organització.

En aquest context, la població adolescent és el planter natural amb què garantir la renovació generacional del compromís cívic. Com s’ha mostrat, l’educació per a la participació és una pràctica basada en l’evidència que pot resultar efectiva no tan sols per assegurar la continuïtat del voluntariat, sinó també per fomentar els valors i les pautes conductuals que donaran forma a la participació del futur.

Referències bibliogràfiques

Guillaume, C., Jagers, R. i Rivas-Drake, D. “Middle school as a developmental niche for civic engagement”. American Journal of Community Psychology, vol. 56, núm. 3, p. 321-331. 2015.

Kuperminc, G. P., Holditch, P. T. i Allen, J. P.  “Volunteering and community service in adolescence”. Adolescent Medicine, vol. 12, núm. 3, p. 445-457. 2001.

Lawford, H. L. i Ramey, H. L. “Predictors of Early Community Involvement: Advancing the Self and Caring for Others”. American Journal of Community Psychology, vol. 59, núm 1-2, p. 133-143. 2017.

Moorfoot, N., Leung, R. K., Toumbourou, J. W. i Catalano, R. F. “The longitudinal effects of adolescent volunteering on secondary school completion and adult volunteering”. International Journal of Developmental Science, vol. 9, núm 3-4, p. 115-123. 2015.

Smith, D. H., Stebbins, R. A. i Grotz, J. (eds.). The Palgrave handbook of volunteering, civic participation, and nonprofit associations. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2016.

Weiler, L., Haddock, S., Zimmerman, T. S., Krafchick, J., Henry, K. i Rudisill, S. “Benefits Derived by College Students from Mentoring At-Risk Youth in a Service-Learning Course”. American Journal of Community Psychology, vol. 52, núm 3-4, p. 236-248. 2013.

Publicacions recomanades

  • Llibre: Qué funciona en la prevención comunitàriaQué funciona en la prevención comunitariaIsidro Maya i Daniel Holgado. Pirámide, 2021

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis