Futurs vulnerables i desmodernitzadors

Il·lustració © Sonia Alins

La crisi ha deixat un escenari polaritzat, amb un clar empobriment de les classes mitjanes i treballadores. La digitalització continuarà alterant el sistema d'ocupació i de producció, les relacions socials, les identitats i el poder. Arribem a una nova època on el treball humà es farà massivament prescindible o reformulable. La pregunta és amb quines condicions i límits.

Paul Krugman va analitzar a La era de las expectativas limitadas (1990) el gran canvi estructural que implicava la combinació del postfordisme, les noves tecnologies i la llibertat de mercat. Va vaticinar que, per primera vegada des del final de la Segona Guerra Mundial, el nivell de vida dels fills no superaria el dels pares, posant en dubte la lògica permanent de l'ascensor social i el creixement de les classes mitjanes. Es donava pas a una nova era d'expectatives limitades amb una redistribució de la riquesa més petita i una precarització laboral i social més gran.

Poc després, Pierre Bourdieu i el seu equip de joves sociòlegs van disseccionar les conseqüències de la globalització neoliberal en La miseria del mundo (1993), anticipant les cicatrius de vulnerabilitat que més tard s'han convertit en ferides obertes i irresolubles. L'abandó de les perifèries urbanes, la xenofòbia dels més afirmats patriotes i la retracció d'un estat del benestar afeblit, que no respon als nous riscos socials, són patrons sociopolítics ara contemporanis que Bourdieu va saber sintetitzar com a “dimissió de l'estat” davant el nou ordre neoliberal.

La “dimissió de l'estat” va ser reinterpretada per Alain Touraine (1997) amb el concepte de desmodernització. Històricament, la modernitat va equilibrar la relació entre l'estat, el mercat i els actors socials amb els trenta anys gloriosos del benestar (1945-75) com a màxim exponent d'un pacte keynesià entre capital i treball que ara sembla irrepetible. La desmodernització és un procés de descomposició i d'anomia recurrent, amb un estat-mínim que permet regnar al capital financer en una societat mundial sense regles de governança que condueix a processos d'acumulació i despossessió, a una escala inimaginable per Marx o per Adam Smith.

Més tard, Colin Crouch (2004) ens va parlar de “postdemocràcia” com un reflux devaluador de la democràcia parlamentària on roman la institucionalitat com una clofolla buida, atès que les decisions es prenen en cercles de poder i poliarquies alienes a la ciutadania i a la transparència. La crisi de la zona euro i la no imputabilitat de la gran banca i agències financeres es van saldar entronitzant el dogma de l'austeritat i la disciplina del dèficit com a fetitxes postdemocràtics. La pèrdua de sobirania real en el castigat sud europeu (Grècia, Espanya, Itàlia…) va tenir un impacte vulnerabilitzador i de despossessió, tant material com simbòlica, d'abast traumàtic que explica el reajustament a la baixa de les expectatives abans optimistes sobre un progrés lineal i creixent

La publicació recent per part de l'OCDE de l'informe Sota pressió: la reducció de la classe mitjana (2019a) ve a confirmar les tesis de la nova era de les expectatives limitades amb un ascensor social avariat i la retracció de la classe mitjana en termes de grandària, ingressos i estatus. La feble recuperació després de la gran recessió ha deixat un escenari desolador de més desigualtat i polarització social entre rendes altes i baixes, i és més precís parlar de descens social i empobriment tant per a les classes mitjanes com per a les treballadores i per als seus respectius fills (Intermon-Oxfam, 2019; Nachtwey, 2017; Martínez-Celorrio i Marín, 2016; Dobbs, 2016).

La polarització social i el declivi de les classes mitjanes són processos nocius i estressants per a la democràcia i la cohesió comunitària; obren espais de conflicte i creen un malestar difús que està sent capitalitzat per populismes de diferent tipus. Precisament els populismes il·liberals (amb Trump al capdavant) ens estan portant a les portes d'una nova recessió pels canvis geopolítics del nou desordre mundial. Tot sembla dibuixar un gran mural del qual Ulrich Beck deia “irresponsabilitat organitzada”. És el mateix sistema de governança democràtica el que ha entrat en col·lapse en fer ingovernable una globalització sense límits que cavalca arrasant ocupacions, mercats locals, comunitats i el mateix equilibri sostenible del planeta. Si Max Weber aixequés el cap, segurament quedaria horroritzat pels resultats d'un procés de racionalització que va contribuir a teoritzar i que ha traspassat els extrems d'allò tolerable i allò legítim.

El desordre globalitzador ha convertit el planeta en un mercat total on fins la privacitat s'ha convertit en negoci per a les grans firmes tecnològiques. Una privacitat que va aparèixer com a espai íntim i distintiu per a les burgesies del segle xix i que més tard es va democratitzar com a estils de vida i preferències que ara són parametritzades pel big data i la intel·ligència artificial com una mercaderia més. A la Xina, el govern va aprovar el 2014 un sistema de crèdit social obligatori com a carnet cívic per punts que mesura la credibilitat i reputació dels ciutadans pel seu comportament en xarxes socials i en espais públics. La Xina s'ha convertit en el Gran Germà orwel·lià, amb càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial als carrers, dades biomètriques de tots, control dels historials de navegació per la web, policies amb ulleres intel·ligents que poden identificar qualsevol o penalitzacions als ciutadans amb baixa puntuació en el seu crèdit social. La distopia de certs capítols de Black Mirror supera ja a la ficció. La Xina pot ser el primer país a instaurar un sistema de castes segons l'estratificació digital del comportament dels seus ciutadans.

En paral·lel, la desmodernització es compensa amb un encanteri de triomfalisme tecnològic de la mà de les tecnologies 5G, que tindran una connexió 40 vegades més ràpida que l'actual i facilitarà una nova infraestructura per al desenvolupament de la quarta revolució industrial i la digitalització de l'economia i de la vida quotidiana. La digitalització és més que un salt tecnològic, com ho van ser la màquina de vapor, l'electricitat, el motor d'explosió o el xip que va estendre la informàtica. Suposa un canvi disruptiu que alterarà, encara més, el sistema d'ocupació, de producció i de consum, així com les relacions socials, les identitats i el poder.

Manuel Castells (2019) ens adverteix que el 2014 hi havia uns 1.600 milions d'objectes/màquines connectats, però al 2020 s'estima que seran 20.000 milions. La velocitat d'interconnexió ultraràpida serà factible gràcies a una enorme densitat de miniantenes amb camps electromagnètics que generaran riscos per a la salut encara no ben avaluats. Però com tantes altres vegades, seran minimitzats per no posar barreres a un progrés o, més ben dit, a una racionalització weberiana, que corre cega i determinada a crear la nova manera capitalista de producció digital.

Amb les tecnologies 5G augmentarà la confluència d'avanços tecnològics i una integració més gran entre la intel·ligència artificial, la robòtica, la internet de les coses, els vehicles autònoms, la impressió 3D, la nanotecnologia, la biotecnologia, la ciència de materials, l'emmagatzematge d'energia, la cirurgia 5G o la computació quàntica, per dir-ne els més importants. Totes aquestes tecnologies han estat il·luminades per l'avanç de les ciències i del coneixement en un creixement exponencial que ara farà salts de gegant. De fet, el 90 % dels científics que ha tingut la història de la humanitat ara estan vius i treballen expandint les fronteres d'allò conegut i allò possible sense aturar-se en dilemes morals que el conjunt de la societat no pot deliberar a temps. Ulrich Beck (1998) apuntava als laboratoris de recerca com a cavalls de Troia de l'anòmica desmodernització que no podem governar. La innovació permanent i turboaccelerada que Paul Virilio ja va albirar, és la nova font de riquesa, al costat d'un cognitariat —o classe experta i creativa— que pilota la globalització líquida sense cap contrapès.

Segons l'informe The future of jobs, del Fòrum Econòmic Mundial, el 52 % de totes les tasques productives seran realitzades per màquines al 2025 i, encara que es destrueixin milions d'ocupacions, hi haurà una creació neta de 52 milions d'ocupacions fins a aquest any. Per part seva, l'OCDE (2019b) estima que, amb la robotització, el 52 % de l'ocupació a Espanya està impactat pel risc o bé de desaparèixer (22 %) o bé de sofrir canvis significatius (30 %). Segons un informe de la Fundació Cotec (2017), el 40 % dels espanyols no es considera capacitat per competir en un mercat laboral automatitzat. Altres informes assenyalen que el 47 % dels treballadors espanyols perceben que les seves capacitats quedaran obsoletes en els pròxims cinc anys.

La robotització de la indústria i els serveis augmentarà la productivitat el 30 % a força de reduir els costos laborals entre el 18 % i el 33 %, segons certes estimacions. Aquí està la clau de la qüestió. La història del capitalisme és la història de la seva plusvàlua i la seva taxa de guany a costa del treball humà. Ara estem davant el llindar d'una nova època on el treball humà es farà massivament prescindible o reformulable. La pregunta és amb quines condicions i límits. Les noves condicions forcen la definició d'un nou contracte social, de noves formes de propietat i de cogestió en les empreses i una nova fiscalitat equitativa on els robots i els gegants tecnològics també paguin impostos. Per això convé obrir debats i regulacions sobre la mena de societat 4.0 que se'ns ve damunt i el tipus de sobirania ciutadana que volem exercir.

¿Podem decidir que ja toca repartir el temps de treball, avançar l'edat de jubilació, redistribuir les enormes plusvàlues de la robotització, garantir la cogestió en les empreses i avançar cap a un model de postcapitalisme més ètic i ambientalment més sostenible?  L'era de les expectatives limitades ja ha donat a llum a postdemocràcies amb virus populistes molt invasius. Està per veure com seran metabolitzats i quin nou fenomen els substituirà, perquè, malgrat Fukuyama, la història mai s'atura i molt menys les forces històriques de la veritat, la dignitat i la justícia.

Referèncias bibliogràques

Beck. U., La sociedad del riesgo. (Data de publicació original, 1986). Paidós, Barcelona, 1998.
Bourdieu, P. (coord.), La miseria del mundo. (Data de publicació original, 1993). Akal, Madrid, 1999.
Castells, M., “La revolución 5G” en La Vanguardia (30 de març de 2019).
Crouch, C., Posdemocracia. Taurus, Madrid, 2004.
Dobbs, R. (dir.), Poorer than their parents? Flat or falling incomes in advanced economies. McKinsey Global Institute, Nova York, 2016.
Fundación Cotec, La percepción social de la innovación en España. COTEC, Madrid, 2017.
Intermon-Oxfman, Realitat o ficció? La recuperació econòmica en mans d'una minoria. Oxfam, Madrid, 2018.
Krugman, P., La era de las expectativas limitadas. Planeta, Barcelona, 1990.
Martínez-Celorrio, X. i Marín Saldo, A., Crisi, descens social i xarxes de confiança. Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 2016.
Nachtwey, O., La sociedad del descenso. Planeta, Barcelona, 2017.
OCDE (2019a). Under Pressure: The Squeezed Middle Class. OECD, Paris.
OCDE (2019b). Employment Outlook-Spain. OECD, Paris.
Touraine, A., ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. PPC, Barcelona, 1997.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis