Impacte de la pobresa i les desigualtats en la infància i l’adolescència

Oriol Pàmies, textos / Carles Javierre Kohan, infografies

La infància no sols és el futur d’una ciutat, també és part del present, tot i el seu reduït pes demogràfic. A Barcelona, se situa al voltant del 14% de la població, però escala fins al 38% si es compten els adults que hi conviuen. Posant la lupa sobre les dades, s’aprecia com les creixents desigualtats socials incideixen de manera especial en les famílies amb infants. Així, les conseqüències de la pobresa i la privació econòmica en la població de 0 a 17 anys constitueixen un risc de primera magnitud per a la cohesió social futura. Un repte per a les polítiques públiques que aspirin a prevenir  vulnerabilitats i afavorir l’equitat. 


 

DISTRIBUCIÓ PER DISTRICTES DELS INFANTS I ADOLESCENTS (2023)
RELACIÓ ENTRE ÍNDEX DE VULNERABILITAT URBANA I VOLUM DE POBLACIÓ INFANTIL I ADOLESCENT DE CADA BARRI

El paper de l’entorn

El context territorial i les condicions socials dels entorns dels infants són el primer escenari de les desigualtats. Tres de cada deu infants i adolescents de la ciutat creixen en barris amb un índex de vulnerabilitat urbana molt alt o alt; un de cada deu viu en barris amb un índex mitjà, i sis de cada deu, en barris amb un índex baix o molt baix. Els índexs de vulnerabilitat més alts es concentren en barris dels districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.

RISC DE POBRESA I/O EXCLUSIÓ SOCIAL DELS INFANTS I ADOLESCENTS I DE LA POBLACIÓ TOTAL (TAXA AROPE*)

Un respir després de la crisi sanitària

Tres de cada deu infants i adolescents de la ciutat estan en risc de pobresa i/o exclusió social segons la taxa AROPE, un indicador europeu que, a més del nivell d’ingressos, registra aspectes com la baixa intensitat en el treball de les persones adultes que conviuen amb els infants i les dificultats d’accés a béns materials bàsics. L’evolució de l’indicador és favorable respecte de les dades del 2020-2021, en plena pandèmia. Tot i això, es confirma que els infants i adolescents i les llars amb infants i adolescents tenen més risc de pobresa i/o exclusió que el conjunt de la població o que altres tipus de llar.

Retrocedeixen la pobresa extrema i moderada

Pel que fa a la pobresa monetària, el 28% d’infants i adolescents de Barcelona viuen amb ingressos que se situen per sota del llindar de la pobresa moderada i el 12,9% viuen per sota el llindar de la pobresa severa. Les xifres del període 2021-2022 se situen clarament per sota de les registrades en el pic de la covid. Les taxes de risc de pobresa moderada i severa continuen sent més altes entre els infants i adolescents que entre el total de la població.

INFANTS I ADOLESCENTS QUE VIUEN EN LLARS AMB PROBLEMÀTIQUES RELACIONADES AMB L’HABITATGE

El maldecap de l’habitatge

Dos de cada deu infants i adolescents de la ciutat viuen en llars que pateixen sobrecàrrega de despeses d’habitatge. La mateixa proporció ha experimentat endarreriments en els pagaments de rendes o quotes, i també és molt semblant el percentatge dels que no poden mantenir el pis a una temperatura adequada. Tots tres problemes tenen tendència a agreujar-se.

INTERVENCIONS PER EVITAR LA PÈRDUA DE L’HABITATGE (2021)

Risc de desnonament

Davant el drama dels desnonaments, una família amb infants o adolescents té més de tres vegades més possibilitats d’estar en situació de risc de pèrdua de l’habitatge que una llar sense infants o adolescents. Ciutat Vella, Nou Barris, Sants-Montjuïc i Sant Martí són els districtes amb més intervencions per evitar la pèrdua de l’habitatge.

PERCENTATGE DE PERSONES QUE REBEN ALGUNA AJUDA PÚBLICA SEGONS L’ESTRUCTURA DE LA LLAR
LLARS AMB INFANTS I ADOLESCENTS QUE PATEIXEN PRIVACIONS MATERIALS

Sense dret a vacances

Diversos indicadors de privació material i social severa en la infància i l’adolescència han empitjorat durant els últims cinc anys a Barcelona: una quarta part de famílies amb infants no poden marxar una setmana de vacances, una de cada quatre no pot assumir despeses imprevistes a casa i el 22,6% asseguren que passen fred a l’hivern. En canvi, va baixant la proporció de les que no tenen ordinador i/o connexió a internet a casa, necessaris per fer moltes feines escolars.

DIFICULTAT PER ATENDRE LES NECESSITATS DELS MENORS DE 16 ANYS

Adults sense recursos

Als districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Ciutat Vella és on hi ha una major proporció de llars en què els adults reconeixen que no poden satisfer les necessitats materials dels menors amb qui conviuen. En llars de renda molt baixa arriben a representar l’11,5%.

INFANTS I ADOLESCENTS QUE REBEN BEQUES DE MENJADOR

Assegurar l’àpat a l’escola

Dos de cada deu infants i adolescents d’infantil, primària i secundària de Barcelona reben beca de menjador, amb una tendència a l’alça des del curs 2014-2015. Ciutat Vella, Nou Barris i Sants-Montjuïc són els districtes que més se’n beneficien.

MITIGACIÓ DEL RISC DE POBRESA MODERADA I SEVERA DE LA POBLACIÓ PER EFECTE DE LES TRANSFERÈNCIES SOCIALS 2021-2022

Polítiques poc eficaces contra la pobresa

Les polítiques socials públiques resulten menys eficaces en el grup 0-17 que en els altres grups d’edat: redueixen només 7,8 punts la taxa de pobresa moderada i 8,2 punts la severa. És un fenomen general a tot l’Estat.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis