Menys quan més calia: la crisi energètica

Il·lustració. © Susana Blasco / Descalza

En un món canviant i més complicat per culpa del canvi climàtic, cal abandonar la idea suïcida del creixement perpetu en un planeta finit i començar a parlar de decreixement, de relocalització i de racionalització de les ciutats. Perquè el planeta no pot absorbir tot el rebuig que generem i tampoc pot donar-nos tots els recursos energètics que volem consumir a una velocitat creixent.

Acabem de viure un estiu tòrrid. Enguany les onades de calor s’han succeït, i no només des del començament de l’estiu: les dues primeres van ser a la primavera. Per a la majoria de la població és evident que tenim un problema amb el canvi climàtic, el qual és part del canvi global a què està sotmès el planeta per culpa de l’acció irreflexiva i extralimitada de l’ésser humà. També per a la majoria de la població resulta obvi el terrible preu que es paga i es pagarà a causa d’aquest temps cada cop més inclement: les morts per les onades de calor, els incendis forestals, les collites minses, per no dir fallides… I el que només intuïm que encara ha d’arribar: aquesta Mediterrània a 6 °C per sobre dels valors mitjans només pot anticipar fortes tempestes durant la tardor i el final de l’any.

Davant d’aquest repte colossal, com hem reaccionat durant tots aquests anys i com reaccionarem al risc existencial més gran per a la continuïtat de l’espècie humana sobre el planeta? Les grans ciutats, com Barcelona, estan preparades per fer front a aquest desafiament? I si no ho estan, què han de fer?

Fins ara hem reaccionat malament. Enmig d’aquesta òbvia i inexcusable emergència climàtica, la resposta de la Unió Europea ha estat decebedora: primer, al gener va declarar que l’energia nuclear i el gas entraven dins de la taxonomia verda. Però al mes de maig la reacció va ser encara pitjor: la Comissió va aprovar el paquet de mesures REpowerEU, amb el vot a favor de tots els estats de la UE, segons el qual es preveu augmentar el consum de carbó (el combustible que més CO2 emet per unitat d’energia produïda) en un 5% respecte als valors actuals. Aquesta decisió podria no semblar tan greu, però ho és per dos motius. Primer, perquè a la Unió Europea avui el carbó encara representa el 14% de tota l’energia primària consumida i és una font majoritària en alguns països com Polònia. I segon, perquè d’acord amb l’informe de l’AR6 del Grup III (Mitigació) del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC), publicat a l’abril del 2022, s’haurien de tancar totes les centrals tèrmiques de gas i carbó abans del 2030 per evitar l’escalfament catastròfic del planeta. Per afegir llenya al foc, el REpowerEU estableix que aquest augment de consum de carbó serà “temporal”: només per quinze anys. És a dir, fins al 2037, set anys més enllà del límit previst per evitar la catàstrofe.

Aquests dies em pregunten sovint: què passa amb la transició energètica? I amb la voluntat de descarbonitzar la societat? Hem renunciat a la lluita contra el canvi climàtic? Això ens porta a una altra qüestió: què hem fet aquests anys per lluitar contra el canvi climàtic? I la resposta és senzilla: res o pràcticament res. Per més retòrica que es posi sobre la taula, les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) del món han crescut sense parar en les últimes dècades; només van créixer una mica menys durant la crisi econòmica del 2008 i els mesos de confinament per culpa de la covid-19 l’any 2020. Tota la pretesa millora de les emissions de GEH de la Unió Europea s’ha fet a còpia d’externalitzar a la Xina les activitats més contaminants, de manera que el CO2 es computés allà. A més, les emissions totals augmenten per culpa del transport en vaixell de matèries primeres cap a la Xina i de productes elaborats cap aquí. Una avaluació recent de la petjada real de CO2 mostrava com les nostres emissions són un 30% superiors a les declarades, si tenim en compte les associades al nostre consum de productes de la Xina.

Però, aleshores, això vol dir que la transició a les renovables és inútil? Aquesta falta de canvis reals i radicals en les emissions de GEH, no hauria d’esperonar l’augment d’instal·lacions renovables? Doncs no. Perquè, malgrat que ningú no ho reconegui, les renovables a escala massiva no són competitives econòmicament, i aquí l’única cosa que importa —i que sempre ha importat— és l’economia. No farem res que perjudiqui l’economia, i el model de transició renovable que es publicita no permet mantenir un sistema econòmic en continu creixement, que és la base del nostre sistema capitalista. No és que les renovables elèctriques (les úniques de les quals es parla, com si no hi hagués altres models d’aprofitament renovable) siguin inútils: tenen el seu nínxol, el seu ventall d’aplicacions i la seva finestra d’aportació. Però és totalment irreal plantejar que les renovables elèctriques substituiran tot el consum energètic actual i que continuarem fent les coses tal com les fem ara. Falten materials crítics per fer el desplegament a l’escala que es necessitaria, falten combustibles fòssils i, a més, no sempre és fàcil aprofitar l’electricitat. Vet aquí la mare dels ous: per més que se’ns vulgui fer creure que tots tindrem cotxes elèctrics, no serà viable per una miríada de raons, començant per l’escassedat de materials per a les bateries. L’hidrogen verd és, fins i tot, pitjor com a vector energètic: és difícil de manipular, també requereix molts materials escassos i les pèrdues energètiques de la transformació d’electricitat a hidrogen són prohibitives, fins al punt que el mateix informe del Grup III de l’IPCC diu que la tecnologia de l’hidrogen no està madura per a la seva implantació massiva.

Vol dir això que estem condemnats a incrementar sense parar les emissions de CO2 per tal de no aturar aquest sistema econòmic embogit, ecocida i suïcida? Si fos pel sistema econòmic, sens dubte. Però ja no depèn només d’ell. En aquesta religió del creixentisme que volen fer passar per “teoria econòmica” no es contempla que el planeta imposa límits biofísics, perquè, tot i ser enorme, no deixa de ser una bola rodona i, per tant, finita. Els devots de l’Església de la Nostra Senyora del Perpetu Creixement (ENSPC) són incapaços de comprendre que, no només el planeta no pot absorbir tot el rebuig que generem, sinó que tampoc pot donar-nos tots els recursos que volem consumir a una velocitat creixent.

Il·lustració. © Susana Blasco / Descalza Il·lustració. © Susana Blasco / Descalza

L’ofuscació doctrinal dels fidels de l’ENSPC és tan gran que no comprenen un concepte bàsic com és el del peak oil, o zenit de producció de petroli, malgrat que el tenen davant dels nassos. Què és el peak oil?, es preguntarà el lector que no conegui el concepte. Ho explicarem amb un exemple senzill. Una persona té uns pomers. Agafa les pomes, començant per les que pengen de les branques més baixes. Les seves pomes són tan bones que comença a regalar-les, a fer-ne pastissos… Ha calculat quantes pomes hi ha als pomers, i en té prou i de sobres per passar tota la tardor. Però no ha calculat que cada cop li costa més agafar les pomes. Les pomes hi són, és cert, però es troben en branques més altes, en llocs més difícils d’accedir o, fins i tot, de trobar. La persona ha de fer cada cop esforços més grans per aconseguir les pomes, i arriba un moment que comença a no trobar-hi sentit. Al final, cull cada vegada menys pomes, només les que pot agafar dedicant-hi un temps raonable i simplement fa menys coses amb elles.

Això mateix passa amb el petroli. Malgrat les millores tècniques introduïdes al llarg de les dècades, el que queda és cada cop més difícil d’extreure, més car i de pitjor qualitat. Això se sap des de fa 50 anys, quan el geofísic Marion King Hubbert ho va dir per primera vegada. Ara bé, amb les millores en l’exploració i l’extracció es va aconseguir continuar augmentant la disponibilitat de petroli cada any fins al 2005, més o menys la data que havia predit Marion King Hubbert el 1970. En aquell moment, la producció de petroli cru convencional va tocar un màxim; posteriorment, no ha pujat més i cada cop cau més ràpid. Per compensar aquesta caiguda s’han introduït moltes altres substàncies: petrolis no convencionals, succedanis imperfectes. Però aquests petrolis no convencionals també tenen els seus límits i són més cars de produir. Pitjor encara, les petrolieres hi perden diners, a mans plenes. Per això, des del 2014, el conjunt de petrolieres del món ha reduït un 60% la despesa en la cerca i explotació de jaciments de petroli. Ja no queda petroli rendible al món: encara es troben i s’exploten alguns jaciments petits, però fa dècades que cada any es troben només 5.000 nous milions de barrils mentre que en consumim 36.000 milions. I des del 2018 la producció total de petroli (convencional i no convencional) cau, i ja ha davallat un 5%.

Falta petroli, però, a més, no s’inverteix en refineries pel mateix motiu: perquè les petrolieres no podran rendibilitzar la inversió. Això fa que alguns combustibles siguin més difícils de produir i afecta especialment el dièsel i el querosè. La producció de dièsel cau més pressa que la de petroli: ja estem un 15% per sota dels nivells del 2015 i anem a pitjor. I el dièsel és la sang del sistema: tota la maquinària va amb dièsel. Estem veient problemes a molts països, a tots els sectors: transport, mineria, pesca, agricultura…

El problema de la caiguda de producció no afecta només el petroli. El carbó va tocar sostre el 2019, tot i que la producció encara es manté en un plateau ondulant. En pitjor situació es troba l’urani: va tocar sostre el 2016 i la producció ha caigut ja un 24% —ara entenem per què França té la meitat de les centrals nuclears aturades?—. Pel que fa al gas natural, encara no ha arribat al màxim de producció, però gairebé, i per a Europa ja és com si hagués tocat sostre.

Tot això passava abans de la guerra a Ucraïna: va ser la causa dels elevats preus de finals del 2021. La guerra només ha accelerat aquest procés. Quan s’acabi, esperem que aviat, no tornarem al que hi havia abans: simplement haurem avançat més en l’espiral de descens energètic i degradació ambiental.

Vol dir que no hi podem fer res? I tant, que podem. Primer de tot, cal abandonar la idea suïcida del creixement perpetu en un planeta finit. Hem de començar a parlar de decreixement. De relocalització. De racionalització de les ciutats. D’horts urbans i periurbans. De les infraestructures que necessitarem quan no tindrem cotxes. De com transportarem les mercaderies sense tants camions. I tot això ho haurem de fer enmig d’un món canviant i més complicat per culpa del canvi climàtic. Un món en el qual volem viure i que haurem de fer molt més habitable que l’actual. Quan comencem a parlar-ne?

Publicacions recomanades

  • Llibre: Juan Bordera i Antonio Turiel, El otoño de la civilización. Revista Contexto, 2022El otoño de la civilizaciónJuan Bordera i Antonio Turiel. Revista Contexto, 2022
  • Llibre: Antonio Turiel, Petrocalipsis. Alfabeto, 2020PetrocalipsisAlfabeto, 2020

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis