Nits tropicals, nits tòrrides, un nou risc climàtic

Barcelona Metròpolis 123 - Bretxes digitals

Un dels indicadors del canvi climàtic és l’increment de la temperatura, que eleva el risc de mortalitat en les persones grans o amb malalties cròniques. Les onades de calor seran un dels riscos climàtics més importants en les properes dècades, juntament amb les illes de calor i les nits tòrrides.

Els més de 7.800 milions d’humans —que a mitjan segle actual seran gairebé 10.000 milions— i el sistema socioeconòmic capitalista imperant ja constitueixen el sisè component del sistema climàtic, que tradicionalment estava constituït per l’atmosfera, l’oceà, la superfície emergida, la biosfera i la criosfera. Això és així perquè, des de fa quatre dècades aproximadament, ja deixem petjada a escala global en els altres components del sistema natural. La primera manifestació d’aquest fet és l’escalfament global, la part més visible del canvi climàtic.

L’escalfament global és inequívoc en vista d’un enorme conjunt de dades i observacions de tipus diferents, ja siguin les convencionals dels observatoris meteorològics, les que ens remeten els satèl·lits artificials, les de variables oceàniques o els indicadors naturals, que dibuixen un planeta progressivament més càlid. No cal ser un savi per acceptar que els humans som els causants de l’escalfament global, per l’enorme consum de recursos i la ingent producció de residus que generem cada dia.

Encara no fa un any, a l’agost del 2021, van veure la llum els resultats del primer grup de treball del sisè informe del Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (GICC), a partir de l’anàlisi de les sèries de dades climàtiques i afins, i les projeccions climàtiques. El sisè informe del GICC actualitza el comportament recent i futur del clima del planeta, així com regionalment. En aquest informe s’avalua l’augment actual de la temperatura de l’aire en superfície en 1,1 ºC sobre la mitjana de la segona meitat del segle xix. No sembla excessiu quan els ciutadans estan acostumats a una variació força més gran de la temperatura en un mateix dia. Això no obstant, aquest valor és considerable i suposa una gran acumulació de calor en el sistema natural. La causa principal de l’escalfament rau en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, fruit del consum massiu de combustibles fòssils i de canvis generalitzats en els usos del sòl, inclosos els agraris.

Si s’aplica el zoom a la conca del Mediterrani, a la qual pertany Barcelona com a ciutat destacada, l’augment tèrmic frega els 1,5 °C. Si analitzem les millors sèries de temperatura de la ciutat de Barcelona, que són les de l’Observatori Fabra, propietat de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, a tocar del cim del Tibidabo, amb dades des del 1914, l’augment es xifra en 2 °C, que és un valor considerable1. Com a fet que reflecteix de manera molt clara l’escalfament de tota la ciutat barcelonina, la temperatura mitjana anual que obtenim avui a l’Observatori Fabra és la que es registrava a la plana de Barcelona fa mig segle aproximadament. En aquests 2 °C d’augment hi ha imprès l’escalfament global, més el plus tèrmic de la conca del Mediterrani i un altre increment addicional derivat del creixement de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

El fenomen de l’illa de calor

Als peus de l’Observatori Fabra s’estén una ciutat d’1,6 milions i escaig d’habitants i una àrea metropolitana que supera els 3 milions. És ben sabut que les àrees urbanes desprenen calor, com si es tractés de calor metabòlica, per fer el símil amb el cas dels animals de sang calenta. A les ciutats hi arriba una quantitat ingent d’energia (electricitat, gas natural, gasolina, etc.), necessària per als nostres usos, com ara la il·luminació, el transport, les calefaccions i refrigeracions, i altres usos domèstics. Tanmateix, en aquests processos es genera calor.

A més, els materials de construcció dels edificis i de recobriment dels carrers presenten una calor elevada específica, i emmagatzemen durant el dia la calor que desprenen a l’atmosfera nocturna. També la morfologia dels carrers i edificis, com si fossin canons, atrapa els raigs solars i en redueix la radiació nocturna cap al cel. De manera semblant, les superfícies impermeables que dominen i l’eficàcia dels sistemes de drenatge, amb l’extensa xarxa de clavegueram, impedeixen que l’aigua de pluja o de reg mulli el sòl, perquè, posteriorment, en evaporar-se, aquestes superfícies i l’aire que hi està en contacte perdin calor latent. Tot plegat dona lloc al fenomen de l’illa de calor, que es manifesta amb unes temperatures nocturnes relativament elevades en els centres de les ciutats per contrast amb el medi rural o més naturalitzat circumdant.

En el cas de Barcelona, els estudis que s’han fet des dels anys vuitanta del segle passat han mostrat intensitats elevades de l’illa de calor, de fins a uns 7-8 °C, entre la plaça de la Universitat o l’encreuament entre la Gran Via i el passeig de Gràcia, i el quilòmetre 18 de l’autovia de Castelldefels o l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat. Evidentment, les necessitats de calefacció a l’hivern són clarament inferiors en el cor de Barcelona respecte a les dels barris perifèrics.

 

L’illa de calor es considerava, en els anys vuitanta, un fenomen anecdòtic, i, en tot cas, positiu, per l’estalvi energètic esmentat. Això no obstant, avui contribueix a l’excés de calor que pateixen els barcelonins a l’estiu, especialment els que viuen al centre de la ciutat, com ara al Raval i a la part baixa de l’Eixample. Cal afegir que l’illa de calor ha esdevingut un nou risc climàtic en el context de l’escalfament global. El cas és que, en les nits d’estiu, a l’illa de calor barcelonina les temperatures mínimes són molt altes, i això impedeix clarament el descans nocturn. L’estació automàtica Barcelona - el Raval2, del Servei Meteorològic de Catalunya, situada al carrer de Montalegre, enregistra una mitjana de 90 nits tropicals a l’any, és a dir, nits en les quals la temperatura mínima és de 20 °C o superior.

Més temperatura, més morbiditat i mortalitat

En els darrers anys ha començat a augmentar el nombre de nits amb una temperatura mínima de 25 °C o més, per a les quals vam proposar la denominació de nits tòrrides. L’estiu del 2020 hi va haver una vintena de nits tòrrides al centre de Barcelona. A l’interior d’habitatges, en habitacions orientades a l’oest de pisos alts, que el sol escalfa durant les llargues tardes d’estiu, les mesures han donat valors superiors a 30  i 32 °C a la mitjanit. En aquestes condicions, és impossible descansar i agafar el son, especialment si es té en compte l’alta humitat del litoral.

 

S’ha observat que les persones grans o amb malalties cròniques o preexistents pateixen molt amb aquestes condicions ambientals, fet que augmenta la morbiditat —els ingressos hospitalaris— i la mortalitat durant les onades de calor. Investigadors de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) estimen en més d’un 20% l’augment de la mortalitat a Catalunya durant les onades de calor. Moltes de les defuncions es deuen a l’agreujament de les malalties de tipus diversos (cardiovasculars, renals, respiratòries, etc.) que pateixen algunes persones grans. La situació és especialment greu quan aquestes persones estan en una situació de pobresa energètica, és a dir, quan no disposen d’un aparell d’aire condicionat o, en cas de tenir-ne, no el poden fer servir per l’elevat cost del rebut de la llum.

Precisament, les projeccions climàtiques assenyalen les onades de calor com un dels riscos meteorològics més importants per a Barcelona en les properes dècades, juntament amb les illes de calor i les nits tòrrides. La planificació, selecció i adequació de refugis climàtics per a les hores centrals del dia no són accions supèrflues. Hem de preparar-nos per als estius molt càlids que vindran.

Hem de vetllar, des de les institucions públiques i des del veïnat, per la protecció de les persones grans, vulnerables a l’excés de calor i al nou risc climàtic que han esdevingut les illes de calor urbanes, alertar-les de l’arribada de nits tòrrides, condicionar els pisos amb un aïllament tèrmic adequat, proporcionar-les l’ajuda econòmica necessària per afrontar el rebut dels consums energètics i oferir-les en tot moment l’acompanyament social i sanitari per vetllar per la seva seguretat i garantir que tinguin atenció mèdica i qualitat de vida. És una mesura més d’adaptació, en aquest cas ètica i indefugible, per reduir al màxim els riscos del canvi climàtic.

 

[1] Vegeu l’evolució de la temperatura mitjana anual de Barcelona a les dades recollides per l’Observatori Fabra: http://ow.ly/e48h50IPs7q

[2] Dades de l'estació automàtica Barcelona - el Raval: http://ow.ly/9zI850IPs92

Publicacions recomanades

  • Llibre: Apaga la luz. El libro sobre el cambio climáticoDavinci Continental, 2010

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis