846

Servei educatiu

INFORMACIÓ I RESERVES

L’any 2018, coincidint amb la commemoració del 70è aniversari de la inauguració oficial del Museu, el 25 de novembre de 1948, es va  impulsar el nou servei educatiu acompanyat per una renovació de l’oferta d’activitats, que inclou visites comentades, visites dinamitzades, visites taller i itineraris, dissenyades per a tot tipus de públic, l’escolar, el general i el familiar, apostant d’aquesta manera pel sentit més ampli del terme educatiu, no exclusiu de la comunitat educativa escolar.

El Museu Frederic Marès, el més gran museu de col·leccionista de la ciutat de Barcelona i de Catalunya, conserva, estudia i difon les col·leccions d’Escultura i del Gabinet del col·leccionista donades a la ciutat de Barcelona per Frederic Marès (1893-1991).

Des de la seva inauguració, el Museu Frederic Marès ha estat un referent en l’àmbit de l’escultura i el col·leccionisme. Amb aquesta nova proposta educativa volem donar a conèixer a un públic divers les col·leccions del museu, adaptant els continguts a les seves necessitats específiques.

Pel que fa al públic escolar, s’ofereixen tres activitats per al proper curs 2018-19 dirigides a alumnes a partir de segon cicle de Primària i, molt especialment, a alumnes de Secundària, concebudes per estimular l’aprenentatge actiu i participatiu del grup classe. Les activitats estan centrades a complementar els continguts curriculars a partir de l’aprenentatge del treball en valors, com per exemple la desigualtat de gènere, els rols sexistes del món de la joguina o el diàleg intergeneracional que s’estableix entre nens i adults.

En relació amb el públic general, la proposta d’activitats inclou des de les visites comentades per a grups més convencionals a les seccions del Museu (l’Escultura i el Gabinet del col·leccionista) fins a les mirades més transversals de les col·leccions, a partir de la literatura, el col·leccionisme o l’estètica, sense oblidar-nos de potenciar la faceta d’escultura pública de Frederic Marès a partir d’un itinerari de carrer que traspassa els límits del nostre edifici.

Finalment, hem programat dues activitats per al públic familiar a partir de l’adaptació d’un dels tallers escolars i de l’itinerari que posa de manifest l’empremta de Frederic Marès a Barcelona, que oferim també per al públic general.

Anys anteriors:

2018-2019 Guia d’activitats educatives del Museu Frederic Marès