LA CIUTAT, ESCENARI DE VIDA: INTRODUCCIÓ

Barcelona te més de 2.000 anys d’història. La ciutat actual és el resultat de l’acumulació física, i també intangible d’incomptables fets i vides que hi han tingut lloc i que han contribuït, tots elles, a forjar el caràcter i la forma de Barcelona.

En un procés complex sense fi, la ciutat es construeix, es destrueix i es reinventa a si mateixa. I la runa i els sediments produïts per aquesta dinàmica contenen les traces de la vida dels barcelonins de tots aquests anys Habitants, residents ocasionals o gent de pas som una peça més en el fil de la història de la ciutat. I la nostra realitat serà també, algun dia, una resta arqueològica.