Resolt el concurs per substituir l’urbanisme tàctic de Sant Antoni

La proposta, que servirà de base per als projectes finals, inclou la urbanització definitiva de les cruïlles de Comte Borrell - Parlament i Rocafort-Tamarit. Les obres del primer àmbit començaran el 2026.

..
23/05/2024 - 16:18 h - Urbanisme i infraestructures Ajuntament de Barcelona

Aquesta actuació renovarà 13.400 metres quadrats d’espai públic, que inclouen cinc trams de carrer (tres trams del carrer del Comte de Borrell, entre l’avinguda del Paral·lel i el carrer de Manso, i dos del carrer del Parlament, entre el carrer de Viladomat i la ronda de Sant Pau) i la plaça situada a la confluència dels carrers del Comte Borrell i Parlament.

Les setmanes vinents s’adjudicarà la redacció dels avantprojectes per fer definitiva la urbanització dels carrers del Comte Borrell i Parlament i la plaça que hi ha a la confluència.

En el procés, fins al projecte definitiu, hi participaran veïns i veïnes.