Header superilla
Header superilla

Superilla Barcelona

Barcelona ha emprès una gran transformació de l'espai públic per fer front als grans reptes de futur i situar la vida veïnal al centre.

Els eixos verds són carrers pacificats, amb llocs d’estada i més verd, que permeten desplaçar-se a peu amb comoditat, confort i seguretat. Als encreuaments d’aquests eixos verds sorgeixen noves places, espais confortables que fomenten relacions i activitats per a la ciutadania. Això passarà a tota la ciutat, però a l’Eixample, al cor de la trama Cerdà, sorgeixen 21 eixos verds amb 21 noves places, que en total guanyaran 33,4 hectàrees d’espai prioritari per als vianants.

Superilla Barcelona

Un nou model que recupera la ciutat per al veïnat

Barcelona té un pla. Es diu Superilla Barcelona i està transformant la nostra ciutat per posar la vida quotidiana al centre, per cohesionar els barris i per impulsar la transició ecològica. Implica una estratègia per donar resposta a la triple crisi que travessem: social, mediambiental i econòmica.

El model Superilla Barcelona vol canviar les inèrcies i les regles del joc per desenvolupar plans i projectes que contribueixin a traçar el futur d’una ciutat més justa, més saludable, més inclusiva i diversa, més productiva.

XIFRES PER A LA TRANSFORMACIÓ DE LA CIUTAT

En aquest sentit, aquest pla urbanístic representa una inversió de 525 milions d’euros i la generació de 8.311 llocs de treball.
 • 525

  milions

  d’euros d’inversió

 • 8000

  llocs de treball

 • 1000000

  de m2 per a la ciutadania

Per regenerar Barcelona i els seus barris

Mesura de Govern Superilla Barcelona

Regenerar la ciutat és refer la ciutat per adaptar-la al context i reptes actuals. Presentem una Mesura de Govern que recull les accions per refer i reprogramar la ciutat amb l’objectiu de convertir-la en un lloc més habitable on la vida de totes les persones es desenvolupi en total plenitud preservant el seu caràcter i la identitat.

TRANSFORMEM L’ESPAI PÚBLIC

Per fer-lo més amable, més veïnal i més saludable. El Pla Superilla Barcelona està canviant els nostres carrers amb l’objectiu de recuperar espai per als vianants i de posar verd on abans hi havia ciment. Les superilles de Sant Antoni i del Poblenou són exemples d’aquesta nova manera de fer (i d’entendre) la ciutat. Però ara, aquestes actuacions emblemàtiques s’acompanyen de moltes altres: des de reformulacions dels grans eixos i nodes de ciutat fins a programes que ja s’han convertit en referents, com el “Protegim les escoles”.

MILLOREM BARRIS I RECINTES

L’estratègia del Pla Superilla Barcelona es desplega de manera que cap barri es queda enrere. Per això, articula programes de regeneració urbana que intervenen en les zones de la ciutat que més ho necessiten. Així, s’estan duent a terme actuacions de millora urbana a barris com la Trinitat Vella, el Besòs i el Maresme, Canyelles o el Bon Pastor. Regenerar també significa aprofitar estructures ja existents i dotar-les de nova vida: en aquesta filosofia s’inscriuen les transformacions de l’antiga fàbrica Mercedes-Benz, la Model i La Escocesa, entre d’altres.

REACTIVEM TEIXITS ECONÒMICS

Les transformacions urbanes liderades per Barcelona tenen la vista posada en el futur. Així, s’estan impulsant antics polígons i espais industrials per convertir-los en pols econòmics als barris: centres d’activitat que generin treball, excel·lència, emprenedoria i talent. En aquesta línia, s’està treballant, entre d’altres, per rellançar els polígons industrials del Besòs o en el Pla director de la Ciutadella, que preveu obrir aquest espai emblemàtic de la ciutat al mar i habilitar-hi un nou complex de recerca i innovació de 46.000 m2.

IMPULSEM LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Regenerar la ciutat també requereix afavorir la connectivitat entre barris a peu, amb mitjans de transport més saludables i sostenibles, com ara la bicicleta, o amb transport públic col·lectiu per a les distàncies més llargues. El Pla Superilla Barcelona impulsa la xarxa de mobilitat sostenible per a tots els barris: l’objectiu és que el conjunt de les activitats de la vida quotidiana d’un veí o veïna es puguin desenvolupar en un radi abastable, sense que sigui necessari haver de recórrer al vehicle privat. 

 

Cap a una ciutat més sostenible i resilient: mapa de transformacions urbanes

Descobriu, carrer a carrer, com es transforma la ciutat de Barcelona per fer front als reptes de la crisi climàtica, econòmica i social i per posar la vida veïnal al centre.

Nou pas endavant a Glòries

El 6 de novembre obrim el nou túnel viari de Glòries en sentit Besòs. A partir d'aquesta data, el trànsit en aquest sentit de circulació deixarà de passar per la superfície al seu pas per Glòries i circularà sota terra.

La posada en marxa del túnel viari permetrà que Glòries deixi de ser un nus viari i una barrera entre barris per convertir-se en un gran parc: serà un gran pulmó verd i un nou punt de trobada per al veïnat, amb espais per gaudir-ne, passejar-hi i jugar.

El nou túnel se suma a altres actuacions de millora a la zona que ja estan en marxa o a punt de començar per transformar aquest sector de Barcelona: la unió del tramvia i la reforma de la Diagonal, la nova Meridiana, els nous eixos verds del 22@... És un nou urbanisme pensat per a les persones, que facilitarà la vida quotidiana dels veïns i les veïnes dels districtes de l’Eixample, Sant Andreu i Sant Martí.