Sant Antoni
Sant Antoni

SUPERILLES, EIXOS VERDS I PLACES A BARCELONA

poblenou
poblenou

SUPERILLES, EIXOS VERDS I PLACES A BARCELONA

El programa Superilles fa un pas endavant i es converteix en Superilla Barcelona, el model de transformació dels carrers de tota la ciutat, amb el propòsit de recuperar per a la ciutadania una part de l'espai que actualment ocupen els vehicles privats. L’objectiu és aconseguir un espai públic saludable, amb més verd, més just i segur, que afavoreixi les relacions socials i l’economia de proximitat.

Després d'actuar en àmbits reduïts, com a la Superilla del Poblenou, Horta o Sant Antoni, ara fem un salt d'escala i de ritme, creant una xarxa d'eixos verds i places per tota la ciutat on el vianant té prioritat i és el protagonista.

Aquesta nova visió es comença a aplicar prioritàriament a la trama Cerdà i, especialment, al districte de l'Eixample, estenent la xarxa d'eixos verds i places que ja es va començar a crear al barri de Sant Antoni. Així, ja estan en marxa les obres per convertir en eixos verds part dels carrers del Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona, i crear quatre grans places a les confluències entre aquests eixos verds.

 

Actuacions a l'eixample

Eixos verds i places a l'Eixample

Les obres als futurs eixos verds de Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona ja estan en marxa! Aquests espais s'estan reurbanitzant seguint un nou model de carrer en què els vianants són els protagonistes. Seran carrers de plataforma única, amb una gran presència del verd i nous espais d'estada, plens de mobiliari urbà nou, per afavorir l'ús social del carrer i el comerç de proximitat.

A més, d'aquest projecte també neixen quatre grans places, d'uns 2.000 metres quadrats cada una, a les confluències del carrer Consell de Cent amb Rocafort, Comte Borrell, Enric Granados i Girona.

Superilles a l'Eixample

El nou model d'urbanització de Superilla Barcelona, basat en eixos verds i places, complementa altres actuacions que es van fer en el passat al districte de l'Eixample, com al barri de Sant Antoni. A més, a l'hora de treballar les actuacions amb el veïnat, les entitats i els comerciants, l'Ajuntament de Barcelona divideix aquestes grans obres d'urbanització en sectors més petits. Així es pot debatre amb detall cada projecte tenint en compte les característiques de cada barri. 

A continuació pots consultar aquestes divisions més concretes de cada àmbit, així com els nous espais del districte on ja s'està treballant amb el veïnat:

Superilla Sant Antoni

Actuacions a la resta de la ciutat

Eixos verds i superilles realitzades i projectades

Superilla Barcelona s'estendrà a poc a poc per tota la ciutat, creant una gran xarxa d'eixos verds i places, sumant-se a les actuacions concretes que, des de fa anys, s'estan duent a terme en el marc d'aquest programa. 

Consulta a continuació les superilles que ja hi ha a la ciutat, així com les zones on ja s'està treballant amb el veïnat, les entitats i els comerciants per estendre la xarxa d'eixos i places:

Superilla Poblenou

Així serà el carrer del segle XXI

El model de carrer del segle XXI, que s’ha dissenyat i que s’implantarà en tots els eixos verds de la Superilla Barcelona, significa un canvi de paradigma respecte a com s’havia concebut fins ara la urbanització de l’espai públic: implica passar de carrers pensats per als cotxes a carrers pensats per a les persones, invertint del tot les prioritats i els usos.

Aquest nou concepte de carrer es basa en tres eixos principals: fomentar la vida al carrer, creant grans espais d'estada; convertir els carrers en una nova infraestructura ambiental, amb més verd; i promoure el comerç de proximitat.

 

Carrer s.XXI
Carrer S.XXI

Els fonaments del nou carrer

  • Prioritat absoluta dels vianants en qualsevol dels recorreguts possibles, tant de passeig, d’estada com de socialització. Els vehicles són agents convidats: hi podran circular en casos excepcionals, a 10 km/h, i sense recorreguts rectes, ja que hauran de girar a les cantonades.

  • Els eixos verds seran de plataforma única, sense barreres ni divisions. S’elimina la diferència d’alçades actuals entre la vorera i la calçada, i es dedica tot l’espai del carrer a l’ús social, a les persones. L’asfalt desapareixerà i el paviment principal serà el panot, actualitzat segons els nous requeriments de resistència. Per identificar edificis patrimonials, equipaments o llocs singulars es farà servir el granet, un material noble que a Barcelona ja es fa servir a les vorades.

  • Els carrers actuals dediquen tan sols un 1% de la superfície al verd. Els futurs carrers n’hi dedicaran com a mínim el 10%, amb molt més protagonisme de l’arbrat en el paisatge. Es calcula que als 21 eixos previstos en el projecte Superilla Barcelona hi haurà fins a 4.000 arbres nous, i seran lledoners, til·lers, pruneres i altres espècies. Els arbres ocuparan la part central del carrer per poder créixer més i aconseguir més frondositat.

  • El carrer passa a ser una infraestructura ambiental que aposta per la sostenibilitat, l’eficiència i l’autosuficiència energètica. Això s’aconseguirà passant d’un subsòl compactat i impermeable vinculat al pas de vehicles, a un subsòl permeable i fèrtil que afavoreixi el creixement del verd, de l’arbrat i la gestió del cicle de l’aigua. Hi haurà més espai per a les arrels dels arbres i, per tant, més riquesa i biodiversitat. Es crearan dues noves àrees de subsòl vegetal per a la plantació de verd: una d’entre 6 i 7 m i una altra d’entre 2 i 3,5 m. La disposició de les dues franges serà asimètrica per buscar el màxim nivell d’assolellament. D’altra banda, es passarà d’un model que no fa cap tipus de gestió de l’aigua de pluja a un model que en gestionarà el 30%. L’aigua es recollirà en les àrees vegetades, cosa que afavorirà la seva infiltració i retenció. També s’incorporaran sistemes fotovoltaics per promoure l’autosuficiència energètica dels eixos verds per captació solar (l’energia s’utilitzarà pel propi consum del carrer: enllumenat...).

  • El carrer serà 100% accessible per afavorir el pas i l’estada de qualsevol col·lectiu, amb elements com encaminadors, botonadures, semàfors, indicadors de pas, etc. Els passos de vianants actuals es mantindran i es crearà un nou pas de vianants central. El nou eix verd garanteix el pas i les necessitats dels serveis d’emergències, bombers, recollida d’escombraries, neteja, etc. A més, integrarà els contenidors necessaris a cada tram, i incorporarà el nou model de contenidor aprovat al nou contracte de Neteja, que és més baix i disminueix l’impacte i les barreres visuals. Pel que fa a la càrrega i descàrrega, es permetrà a tot l’àmbit amb control horari i mitjançant l’ús d’una app.

  • Es passarà d’una il·luminació pensada per a la circulació de vehicles a una il·luminació a escala humana. Els nous fanals seran més baixos, i se situaran en llocs centrals del carrer, creant una nova il·luminació que afavorirà els usos socials.

  • Per fer que hi hagi més vida al carrer i hi hagi més activitats veïnals, s’incorporarà més mobiliari urbà. Es col·locaran més bancs, fonts, zones de joc i, fins i tot, taules. L’objectiu és fomentar l’ús social del carrer. S’estudiarà si és possible que part d’aquest mobiliari sigui mòbil. A més, a cada tram de carrer es crearà un espai d’estada i un espai per al joc infantil.

  • El nou model també suposarà un factor de reactivació econòmica, fomentant la vida comercial de façana a façana, gràcies a la plataforma única i a la desaparició de la barrera que suposen els carrils de circulació, alhora que es garanteix la càrrega i la descàrrega, habilitant franges horàries concretes. Estudis recents i l’experiència de la Superilla de Sant Antoni demostren que la pacificació dels carrers afavoreix el passeig de la ciutadania i les compres als comerços de proximitat: l’any 2018, any d’inauguració del Mercat i la Superilla de Sant Antoni, l’afluència de visitants a la zona de Sant Antoni Comerç es va incrementar un 16%, arribant als 64 milions de visitants/any.

El panot del segle XXI

Els nous eixos verds i places de l'Eixample serviran per provar nous tipus de panot -—que mantindran en tot moment el disseny característic de la flor-— que incorporen millores que els fan més sostenibles.