Eixos verds i places de l'Eixample
Eixos verds i places de l'Eixample

Eixos verds i places de l'eixample

Grans espais dedicats al veïnat, amb noves zones d'estada i nou mobiliari urbà, on el verd és el protagonista. Així són els nous eixos verds i places de l'Eixample.

Calendari aproximat d'obres

Les obres van començar el 16 d'agost de 2022 i acabaran a principis de juliol de 2023.

Actuació

Superilla Barcelona s’ha convertit en el model de transformació dels carrers de tota la ciutat, amb l’objectiu de recuperar per a la ciutadania una part de l’espai que actualment ocupen els vehicles privats. L’objectiu és aconseguir un espai públic saludable, amb més verd, més just i segur, que afavoreixi les relacions socials i l’economia de proximitat.

Per això, s'han transformat en eixos verds part dels carrers del Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona. A més, també s'han creat quatre grans places, d’uns 2.000 metres quadrats cada una, a les confluències entre aquests eixos verds (Consell de Cent amb Rocafort, Comte Borrell, Enric Granados i Girona).

Plànol dels eixos verds i places
Plànol dels eixos verds i places

AIXÍ SERAN ELS NOUS EIXOS VERDS I PLACES

Són carrers de prioritat per als vianants

La nova mobilitat als eixos verds

VIANANTS. Els eixos verds i places de l'Eixample estan pensats per a les persones, per fer-hi vida. Els vianants tenen la preferència.

BICICLETES. Les bicicletes poden circular pels eixos verds, en doble sentit, en convivència amb els vianants i la resta de vehicles.

CÀRREGA I DESCÀRREGA. La càrrega i descàrrega de mercaderies es pot fer al mateix eix verd, en horari regulat. També s'habilitaran zones de càrrega i descàrrega en el carrers transversals. Més informació.

GUALS I APARCAMENTS. L'accés està garantit.

VEHICLES PRIVATS. Els vehicles privats poden arribar a qualsevol punt dels eixos verds, circulant a 10 km/h, i respectant la prioritat dels vianants. Cal recordar que no existeix continuïtat viària dels carrers del Consell de Cent, Rocafort, Comte Borrell i Girona. Això vol dir que, en la majoria dels casos, no es pot circular pels eixos verds en línia recta i s'haurà de girar a cada illa (excepte vehicles de serveis i emergències i bicicletes). El carrer del Consell de Cent, doncs, ha deixat de ser una via per travessar de punta a punta l'Eixample.

En el següent plànol es pot consultar amb detall la informació sobre els girs que s'implanten als eixos verds.

Plànol de la nova mobilitat als eixos verds
Plànol de la nova mobilitat als eixos verds

Nou sistema de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)

Com funciona la càrrega i descàrrega?

El nou sistema de Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) als eixos verds de l'Eixample és similar al que ja funciona amb bons resultats a la Superilla de Sant Antoni. Ara, tots els vehicles comercials podran fer la càrrega i descàrrega al propi tronc dels eixos verds (no als xamfrans) i en cordó (és a dir, fent una única fila a una banda del carrer, deixant espai suficient perquè puguin continuar passant la resta de cotxes). A més, només ho podran fer en aquest horari:

  • De dilluns a divendres, de 9.30 a 16.00 h.
  • Durant un màxim de 30 minuts.
  • L’operació s’haurà de validar obligatòriament a l’aplicació SPRO.

Fora d’aquest horari, els proveïdors dels comerciants podran utilitzar les places d’Àrea DUM que hi ha als carrers de l’entorn dels eixos verds, que funcionen amb l’horari general de 8.00 a 20.00 h, o fer el repartiment amb bicicletes, cicles de càrrega o a peu.

Més informació en aquesta notícia.

Logos Next Generation
Logos Next Generation