Barcelona impulsa uns nous premis de recerca científica per fer front als reptes urbans en l’època de la covid

La dotació és d’1,2 milions d’euros i s’hi poden presentar persones de fins a 40 anys amb títol de doctor de qualsevol àmbit del coneixement.

Barcelona Ciència - Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans a la Ciutat de Barcelona 2020
07/10/2020 - 10:17 h - Cultura i lleure Octavi Planells

La dotació dels premis és d’1,2 milions d’euros, provinents del fons de 90 milions d’euros aprovat pel Plenari municipal per atendre l’emergència provocada per la crisi de la covid-19. El període de presentació de projectes és obert fins al 9 de novembre.

Temàtiques

Els projectes als quals s’adreça la convocatòria s’han d’emmarcar en una o diverses de les següents temàtiques i reptes en el context de la ciutat de Barcelona i, si s’escau, el seu entorn metropolità:

  • Densitat de població, espai públic i benestar social
  • Benestar social en relació amb l’habitatge i els serveis bàsics
  • Mobilitat sostenible de persones i productes
  • Emergència climàtica i ciutat
  • Envelliment de qualitat, infància i ciutat
  • Ciutat i visitants
  • Nous espais i models productius a la ciutat
  • Alimentació sostenible i ciutat
  • Tecnologia i millora dels serveis públics

La convocatòria està oberta a qualsevol tipus de projectes, sense cap restricció de format ni de camp de recerca científica, entesa com a procés ordenat i sistemàtic d’indagació mitjançant l’aplicació rigorosa de metodologies i criteris. D’aquesta manera, també són susceptibles de participar-hi aquelles investigacions de camps com les ciències socials o la humanística, a més de les ciències naturals i experimentals, ciències exactes i formals o les enginyeries i ciències aplicades.

Amb relació al format de les propostes que s’hi presentin, la convocatòria tampoc no restringeix el tipus d’investigació científica, ja que s’obre la possibilitat de presentar o combinar diferents àmbits com la recerca bàsica, l’aplicada, l’exploratòria, descriptiva, explicativa, de camp, experimental o documental.

Estímul al talent jove

A més d’oferir noves solucions i metodologies a l’hora d’afrontar els reptes de la ciutat, aquests nous premis volen ser una palanca per a les carreres dels investigadors i investigadores joves de la ciutat, amb curt o mig recorregut en el camp de la recerca. Així, les persones sol·licitants, ja sigui a títol individual o en grup, hauran de tenir fins a 40 anys (nascudes a partir del 1980), estar en possessió del títol de doctor i no tenir una vinculació permanent remunerada a temps complet amb cap centre de recerca o universitat.

Els projectes presentats hauran de tenir un pressupost entre 30.000 i 100.000 euros, que serà cobert pel premi en la seva totalitat, en cas de resultar-ne escollit. Per poder optar al premi, el projecte haurà d’incloure la retribució de la o les persones investigadores i les activitats que prevegin s’hauran de dur a terme a la ciutat de Barcelona. Alhora, tots els projectes presentats hauran de tenir un o dos tutors, amb paritat de gènere, que formin part d’un centre de recerca o universitat, encarregats d’avalar el projecte i fer-ne un seguiment.

Pla Barcelona Ciència 2020-2023

Les polítiques públiques municipals en matèria de ciència s’emmarquen en el Pla Barcelona Ciència 2020-2023, un pla amb 15 objectius a través de 51 accions. Els eixos que en guien el desplegament es basen en visibilitzar la projecció internacional de les institucions universitàries i científiques de la ciutat per tal de generar i consolidar aliances en l’àmbit europeu; dedicar finançament específic a la recerca per trobar solucions innovadores que reverteixin a la ciutadania; acostar la ciència als veïns i les veïnes i fomentar vocacions a través del que s’anomena ciència ciutadana; i incentivar el vincle creatiu entre art, ciència i tecnologia.

Més informació