Tornar

Cultura i drets digitals
Interior de l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica, al Canòdrom

Impuls dels drets digitals per garantir el dret a la participació, la transparència i l'accés a continguts culturals

La mesura té entre les accions previstes ampliar el programa Arxius Oberts i consolidar l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica al Canòdrom.

El desplegament del programa Arxius Oberts, l'impuls de l'Observatori de Dades Culturals com a instrument per a la millora de les polítiques públiques sobre cultura digital, l'inici d'un programa de suport i cofinançament de videojoc social o la consolidació de l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica al Canòdrom són només quatre de les accions previstes en el marc de la mesura "Cultura i drets digitals: instruments i polítiques per a l'accés al coneixement, la transparència i la innovació digital", que forma part del Pla de Drets Culturals de Barcelona. La missió d'aquesta mesura és l'impuls dels drets digitals a partir dels usos de les noves tecnologies com a àmbit fonamental per garantir el dret a la participació, la transparència i l’accés a continguts culturals, amb els objectius de:

- Promoure l’accés a continguts artístics i culturals i els sistemes de dades obertes (open data).

- Promoure i donar suport a les comunitats vinculades a la cultura digital per prototipar i donar resposta als nous reptes locals i globals.

- Generar xarxes i projectes de col·laboració amb altres institucions nacionals i internacionals.

- Dissenyar nous marcs normatius municipals que incideixin positivament en els drets digitals de la ciutadania.

Les accions previstes, i que es desenvoluparan majoritàriament entre aquest 2022 i el 2023 —algunes ja estan en marxa—, són les següents:

- Consolidar i ampliar el programa Arxius Oberts, del qual ja s'ha fet un pla pilot entre el 2019 i el 2022.

- Potenciar les sinergies entre els projectes de cultura digital comunitària del programa Cultura Viva i el Programa Arxius Oberts.

- Impulsar la reflexió entorn de la relació entre llicències i drets de cultura digital.

- Generar sinergies entre projectes d’art i ciència de la ciutat i internacionals a partir del Centre d’art, cultura i ciència de la casa Muñoz Ramonet.

- Continuar treballant per trobar noves col·laboracions amb institucions científiques i tecnològiques, en la línia iniciada pel programa internacional Collide en col·laboració amb Arts at CERN.

- Potenciar l’ús de la plataforma Decidim per al món cultural, experimentant amb un nou model de gestió comunitària i cooperativa i de governança d’equipaments culturals de la ciutat.

- Pla pilot d’una plataforma digital municipal de codi obert per a l’experimentació en nous formats audiovisuals i transmèdia.

- Impulsar un programa de suport i cofinançament del videojoc social.

- Desplegar el Pla de digitalització democràtica de l'educació amb la plataforma DD.

- Impulsar les línies de subvenció municipals per a projectes de cultura digital.

- Consolidar la posada en funcionament de l’Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica al Canòdrom.

- Dotar de millors infraestructures TIC els equipaments culturals de proximitat.

- Desplegar un pla pilot per a la millora de l’accessibilitat digital dels equipaments de proximitat.

- Impulsar l’accés als equipaments culturals amb el REC Cultural.

- Consensuar una carta municipal de drets digitals.

- Impulsar la implementació de la regla “Public Money, Public Code”.

- Impulsar l’Observatori de Dades Culturals com a instrument per a la millora de les polítiques públiques sobre cultura digital.

- Alinear les normatives i els procediments de les subvencions de l’ICUB amb l’objectiu de respectar i defensar els drets digitals culturals.

El programa Arxius Oberts

Aquest projecte vol difondre la idea que els arxius digitals són un bé comú, i explora noves maneres de donar a conèixer aquests arxius a través de narratives culturals. Afavoreix també la generació de nous arxius des d’una òptica de digitalització de patrimoni cultural —tant material com immaterial—, d’accés a continguts culturals que no eren accessibles i de recuperació de la memòria històrica, així com caracteritzar la identitat dels barris i de les seves comunitats a través dels seus arxius i continguts digitals culturals. S'articula dins el programa Cultura Viva de l'ICUB, i es treballa transversalment amb les direccions de Memòria, Història i Patrimoni i d'Innovació, Coneixement i Arts Visuals per valoritzar els arxius digitals de la ciutat, identificant conjuntament les seves potencialitats, com els podem donar a conèixer i com podem fer-ne un ús efectiu.

L'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica

Ubicat al Canòdrom de la Meridiana, és el centre de referència a Barcelona en tecnologies digitals i participació ciutadana i un espai dinamitzador per al veïnat i les entitats del barri del Congrés i els Indians. L'Ateneu va obrir portes el 2021, i suposa una cruïlla entre la cultura digital, les tecnologies lliures, els drets digitals i la participació democràtica. A través d’aquesta confluència es treballa en un ampli ventall de temàtiques, com són els feminismes, els drets humans, la justícia social, la diversitat, el model urbà o la sostenibilitat. El seu repte és acostar la cultura digital i la innovació democràtica al territori proper i ser alhora un lloc de trobada per a comunitats organitzades, projectes socials, centres de recerca i ciutadania.

El Pla de Drets Culturals, presentat l'abril del 2021, és el marc conceptual, polític i estratègic per reconèixer i eixamplar els drets culturals a la ciutat. El seu objectiu és dissenyar polítiques públiques des de la perspectiva dels drets culturals i obrir el camí cap a un reconeixement d’aquests drets per al conjunt de la ciutadania de Barcelona. Inclou nou mesures i un centenar d'accions. Per a més informació, cliqueu a l'enllaç.

Data de publicació: Divendres, 18 novembre 2022
  • Comparteix