BARCELONA, CIUTAT CAPDAVANTERA EN L’IMPULS I LA DEFENSA DELS DRETS CULTURALS A TRAVÉS D’UN PLA INÈDIT.

El Govern municipal presenta un pla pioner al món que inclou 9 mesures i 100 accions específiques per tal d’implementar noves polítiques públiques per reconèixer i eixamplar els drets culturals a Barcelona.

Pla de govern

Noves polítiques públiques per reconèixer i eixamplar els drets culturals i garantir-ne la seva aplicació com a element fonamental de la vida democràtica a Barcelona.

Més info

Objectius

L’objectiu d’aquest pla és dissenyar polítiques públiques des del marc dels drets culturals i obrir el camí cap a un reconeixement formal d’aquests drets per al conjunt de la ciutadania de Barcelona.

Més info

Mesures

9 mesures de govern I 100 accions per garantir els drets culturals de la ciutadania de Barcelona.

Més info

Drets Culturals

Al segle XXI les polítiques culturals han de contribuir de manera clau en la lluita contra la desigualtat i en ampliar els drets i les oportunitats de la ciutadania.

Més info
Share

Actualitat cultural