Drets Culturals

Si durant el segle XX el dret a la salut i l’educació van ser les polítiques clau per contribuir a la igualtat de les persones, al segle XXI les polítiques culturals han de contribuir d’una manera essencial en la lluita contra la desigualtat i en l’ampliació els drets i les oportunitats de la ciutadania.  

La necessitat d’incorporar amb més determinació les pràctiques artístiques en el sistema educatiu, la importància creixent del coneixement en les dinàmiques d’innovació, o la connexió entre els avenços científics i la vida cultural en les seves manifestacions diverses, són elements fonamentals per afavorir més equitat i igualtat d’oportunitats en la societat actual. Els vincles entre cultura i educació, cultura i tecnologia, cultura i innovació i cultura i ciència són avui nous camps estratègics que cal impulsar des de la política cultural de Barcelona per aprofundir en la seva vida democràtica. 

L’any 2020, ha estat marcat per la pandèmia del coronavirus que ha tingut un impacte manifest en totes les esferes de la vida. La situació sanitària ha evidenciat la precarietat de molts treballadors i treballadores culturals, mancats de mecanismes de protecció suficients, i ha provocat una gran incertesa sobre el futur de molts projectes públics i privats. Per pal·liar aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona ha creat tres plans de xoc dotats amb un pressupost global de 9,5 milions d’euros per donar suport als sectors culturals a curt termini, però també per entomar alguns dels reptes estructurals que arrosseguen i, a la vegada, facilitar l’accés de la ciutadania a la vida cultural.  

Vols saber què son els drets culturals? 

Fes clic aquí

Share