Pla de govern

Barcelona s’afegeix al debat internacional sobre els drets culturals amb un pla de ciutat específic i pioner, que lidera l’aterratge municipalista d’aquesta estratègia global. Aquest pla incorpora un marc de reflexió polític ambiciós i un seguit de mesures de govern I accions innovadores, vinculants i operatives. El pla busca obrir camí cap a un reconeixement formal dels drets culturals a escala internacional des de la pràctica municipalista, amb voluntat de crear discurs i fomentar l’aparició d’iniciatives similars.

Avui més que mai, cal que la ciutat de Barcelona es doti d’una política cultural fonamentada en els drets culturals i que tingui l’accés, les pràctiques culturals, la innovació, la governança democràtica, el reconeixement de la diversitat, la creativitat, la producció cultural i l’enfortiment comunitari amb la ciutadania i els agents sectorials com a consideracions centrals de la seva implementació.

L’Ajuntament invertirà un pressupost de 68,7 milions d’euros per desplegar el programa d’accions previstes fins el 2023.

Share