Tornar

Una de les sessions del programa 'EN RESiDÈNCiA'

'Escena Pilot' i 'Tot Dansa' estrenen el treball artístic d'una edició amb el doble de participants

Junt al programa 'EN RESiDÈNCiA' materialitzen els objectius de la Mesura de Cultura i Educació del Pla de Drets Culturals.

Malgrat el context de restriccions causades per la pandèmia de la Covid-19 en el qual encara ens trobem, aquest curs s'han pogut executar els programes de Cultura i Educació Escena Pilot, Tot Dansa i EN RESiDÈNCiA. L’aposta per aquests programes –impulsats per l'Ajuntament de Barcelona en cooperació amb el Consorci d’Educació de Barcelona i amb molts agents culturals i educatius de la ciutat– està recollida pel Pla de Drets Culturals i, concretament, dins la Mesura de Cultura i Educació: dret a la participació cultural i a l’educació pràctica i artística al llarg de la vida. Ara, els processos creatius es troben en la fase final i a punt per ser mostrats al públic.

El programa Escena Pilot vincula el llenguatge teatral amb l’alumnat d’ESO i Batxillerat des d’una experiència vivencial de creació col·lectiva. Es tracta de possibilitar que els joves tinguin l’oportunitat de tenir una experiència teatral significativa en contacte amb un entorn professional. La iniciativa ha viscut les dues primeres edicions en temps de pandèmia, i, bo i així, han estat quatre els centres participants en l'edició que ara finalitza, amb 5 docents i 75 noies i nois. El treball, una proposta documental i artística de Lali Álvarez i Gemma Martínez, es representarà els dies 13 i 14 de maig al Teatre Lliure de Gràcia.

La Covid-19 tampoc ha pogut aturar el procés creatiu comú que han viscut 112 joves i 22 docents de 12 instituts públics de la ciutat de Barcelona en el programa Tot Dansa. Aquest programa posa en contacte el llenguatge del moviment i la dansa de creació contemporània amb l'alumnat d'ESO i Batxillerat des d'una experiència vivencial de creació col·lectiva. El procés culminarà els dies 18 i 19 de maig i 10 de juny, quan es mostrarà l'espectacle resultant al Mercat de les Flors.

Finalment, EN RESiDÈNCiA, en funcionament des de l'any 2009, proposa un espai de treball compartit entre artistes, alumnes i docents de centres públics d’educació secundària. Al llarg de tot un curs, i dins de l’horari lectiu, creadors i creadores de disciplines i generacions molt diverses desenvolupen un procés de creació artística juntament amb un grup de joves, des de la ideació fins a la presentació pública. Hi han pres part 24 instituts de forma simultània, tres més que en l'edició anterior. Fins al 16 de juny es faran, en diferents espais, presentacions públiques de les obres i processos de creació.

 

Data de publicació: Dijous, 13 maig 2021
  • Comparteix