Xarxa pel suport a les famílies cuidadores

imatge gràfica xarxa

Jornada de treball
I vostè, com està? El suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents

Dimecres 21 de gener de 2015
Ateneu Barcelonès

Presentació

Cuidar a algú que s’estima pot ser molt gratificant.Però les responsabilitats de l’atenció i la cura continuada comporten també situacions i sentiments intensos de sobrecàrrega, de soledat i de tristesa.

Quan la cura és una feina intensiva i es compta amb pocs suports és fa difícil mantenir una feina a jornada completa, dormir una nit seguida o disposar de temps lliure per estar amb els amics i amigues.

Tots els estudis demostren que les persones que cuiden tenen unes pitjors condicions de salut, una economia més precària i un risc important d'aïllament social.

Des de la Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores, volem aprofundir en aquesta realitat, alertant sobre els riscos per al benestar emocional i la salut que suposa l’atenció i la cura d’un familiar malalt o depenent.

I subratllar la importància del suport que poden rebre dels professionals dels serveis socials i de salut amb qui es relacionen.

Perquè reconeixent el rol d'aquestes persones, implicant-les en la cura des del primer moment o adreçant-les a temps a les entitats i serveis de suport, aquests professionals poden fer una contribució clau per a la seva qualitat de vida i el seu equilibri emocional.

Objectius

La Jornada vol ser l'espai on compartir i construir una reflexió conjunta sobre:

  • Els aspectes que caracteritzen la situació de la persona que cuida; que poden ajudar a entendre el perfil comú “d'ésser cuidador” i identificar singularitats en funció de la naturalesa de la malaltia i el seu pronòstic.
  • Les orientacions per millorar el suport a les persones cuidadores des del tracte i l’atenció que reben dels i les professionals dels serveis socials i de salut.
  • Els missatges que volem fer arribar a les persones que estan vivint aquesta situació.
A partir de les aportacions de les persones participants a la Jornada, s'elaborarà una nova versió del document marc de l'acte “I vostè, com està?” Orientacions per l’atenció a les persones que cuiden” amb la voluntat que sigui un recurs útil per als professionals.

Destinataris: a qui s'adreça?

La jornada serà un espai de treball, reflexió i intercanvi amb i entre professionals de diferents àmbits i disciplines (infermeria, medicina, psicologia, treball social o la gestió i planificació de serveis i programes) que treballen en diferents àmbits: serveis d’atenció primària de salut, serveis socials bàsics, serveis especialitzats; així com associacions i organitzacions del tercer sector social.

imatge xarxa 1
imatge xarxa 2
imatge xarxa 3
Inscriu-te a la Jornada!

Programa

9:00h Acreditacions

9:30h Benvinguda i inauguració

9:50h La cura dels familiars malalts i/o dependents. Algunes dades

10:00h Taula I:
De la incertesa al diagnòstic: El cuidador/a expectant

Intuir les dificultats, viure el desconcert i l’angoixa i la incertesa.

11:00h Pausa-Cafè

11:30h Taula II: Reconèixer-se com a cuidador/a: El cuidador/a actiu/va
Acceptar la nova realitat. Experimentar la sobrecàrrega i l’esgotament.
Acceptar i buscar suport. Aprendre a cuidar-se.

12:30h Taula III : Preparar-se per una nova etapa: El cuidador/a invisible
Viure la pèrdua i el dol. Les dificultats de trobar un nou sentit i un nova manera de viure quan s’han acabat els deures i les responsabilitats d'aquesta etapa.

13:30h Exploració de propostes
Com podríem ser més eficaços en adreçar a les persones que cuiden als recursos i entitats de suport que hi ha a la ciutat?

14:00h Cloenda

Documentació

Díptic informatiu de la Xarxa”.

Document marc “I vostè, com està?” Orientacions per l’atenció a les persones que cuiden”.

La Xarxa: entitats i institucions integrants

La Jornada està promoguda per la Xarxa pel suport a les famílies cuidadores, que integren les següents entitats i institucions:Amb la col·laboració de:

imatge gràfica Ajuntament de Barceloma

En el marc de:

imatge gràfica Acord Ciutadà