Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Alzheimer Catalunya

AdreçaC/ Vallirana, 42 Baixos
08006 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSarrià - Sant Gervasi
Telèfon934592294
Correu electròniciferrer@alzheimercatalunya.org
Adreça webwww.alzheimercatalunya.org

DescripcióÉs una entitat privada, d'iniciativa social i sense ànim de lucre, orientada a millorar la qualitat de vida dels malalts d'Alzheimer i el seu entorn, així com defensar els seus interessos i els seus drets.

La seva actuació es basa en quatre eixos: l'eix de treball comunitari (accions per donar a conèixer la malaltia, la prevenció, la detecció precoç i els programes d'innovació en l'atenció a les persones); l'eix d'atenció a les persones sense família (programa de formació, difusió i sensibilització; programa de tuteles; formació en el treball amb persones amb demència a residències; impulsar la creació de recursos); l'eix de difusió, estudi i recerca; i l'eix de relacions amb el sector de demències.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariFamílies
Gent gran
Persones amb malaltia mental
Població en general
TemàticaSalut
Altres
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assessorament jurídic i legal
Assistència psicosocial
Formació
Informació i orientació
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióEspanya
Catalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona ciutat
Programes o projectes a destacar1- L'àrea de Formació i Consultoria ofereix programes especialitzats per cuidadors familiars, professionals i entitats aplicant tècniques pioneres amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen la malaltia, sempre des de la Atenció Centrada en la Persona. A banda som la única entitat al estat espanyol que por formar en DCM, Dementia Care Mapping, una eina de treball per a professionals que especialitza en la comunicació i interpretació amb les persones amb Alzheimer.
2- Des del programa Ajudar i Protegir exercim funcions de tutela i pretutela amb persones que han estat incapacitades o bé es troben en procés però sense cap mena de protecció, vulnerables. Actualment protegim a més de 158 persones. En ocasions, a través sobretot de la pretutela, intervenim per a frenar situacions de espoli econòmic, maltractament, abandonament, males praxis residencials… Estem parlant de situacions terribles per a les quals no existeix una resposta pública articulada.
3- Un dels programes més representatius de la nostra entitat i que requereixen de suport continu és l'àrea de Persona i Família, que va néixer amb la voluntat de visibilitzar les necessitats verbalitzades per les pròpies persones que viuen amb una demència i el seu entorn més proper i acompanyar-les en el procés de la malaltia. A més representa un vehicle per aproximar-nos a les persones afectades, les seves famílies, el seu entorn proper i els professionals. Durant aquests anys, hem posat l'accent en conèixer de prop les necessitats de les persones que conviuen amb la demència, des de que se'ls diagnostica fins tot el procés, i hem generat serveis que puguin oferir resposta a aquestes; donant rellevància al que les persones volen. L'àrea ofereix 5 eixos programes bàsics d'atenció, a banda de tallers i formacions per a cuidadors familiars:
• Assessorament gratuït per a familiars / persones afectades
• Atenció Psicològica
• Acompanyament grupal gratuït per a famílies i en projecte per les pròpies persones afectades.
• Espai Reminiscència
• Convivint amb el deteriorament cognitiu
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores