Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Programa "Actius de l'Acord"

En el marc de la Xarxa d’Acció Barcelona Ciutadania Activa i Compromesa, s’ha impulsat el Programa Actius de l’Acord, un distintiu per visualitzar i reconèixer l’esforç d’aquelles entitats, organitzacions o projectes, que estan treballant més activament per promoure el compromís social ciutadà.

Concretament, la ciutadania compromesa la conformen, entre d'altres:

  • persones que realitzen tasques voluntàries de diferents àmbits a través d’entitats socials
  • persones que participen en moviments socials de defensa de drets
  • persones que tenen cura d’altres o que participen en grups d’ajuda mútua
  • persones que participen en xarxes d’intercanvi solidari, projectes comunitaris i bancs del temps

Per què serveix el distintiu?

El distintiu, que és propietat de l’Acord, proporcionarà visibilitat i difusió de les bones pràctiques impulsades per les entitats socials, organitzacions i projectes membres de l’Acord Ciutadà

Els objectius específics de les entitats que participen en els Actius de l’Acord són:

1. Donar a conèixer i reconèixer les entitats que treballen per promoure el compromís social de la ciutadania.

2. Valorar les iniciatives transformadores i d’èxit que promouen el compromís social de la ciutadania.

3. Fomentar l’existència de projectes actius de l’Acord Ciutadà.

Alhora, promourà més influència i incidència ciutadana, i un augment de la confiança en els projectes que s'impulsen a la ciutat.

Qui el pot sol·licitar?

Poden sol·licitar el distintiu de l'Actius de l'Acord entitats, organitzacions o projectes adherits a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, que promoguin el compromís social de la ciutadania, a través de les següents accions:

  • Voluntariat en organitzacions, en programes o projectes d’una entitat o associació: Persones que exerceixen de voluntàries en projectes, desenvolupant tasques d’atenció directa, de suport logístic o administratiu o formant part dels òrgans de govern d’una entitat del tercer sector social.
  • Bon veïnatge o de caràcter cívic: Conjunt d’accions i iniciatives ciutadanes, individuals o col·lectives, que contribueixen a millorar la convivència, el civisme o la cohesió social d’un territori.
  • Persones cuidadores, grups d’ajuda mútua, autoajuda o suport: Persones que tenen cura d’altres persones i grups d’atenció col·lectiva, suport o acompanyament a persones o col·lectius per promoure la resolució d’una necessitat comuna.
  • Moviments socials, iniciatives o serveis de caràcter social: Programes, iniciatives o serveis socials municipals que disposen de la participació i la implicació de persones que hi col·laboren de forma altruista i desinteressada.
  • Projectes o xarxes comunitàries: Iniciatives o dinàmiques ciutadanes sorgides en un àmbit territorial concret i basades en la solidaritat i la confiança que contribueixen a generar vincles ciutadans i relacions socials de proximitat. En serien exemples els bancs del temps, els bancs solidaris, les comunitats autofinançades, les xarxes d’inter-canvi solidari o comunitats o xarxes socials de persones que desen-volupen accions solidàries.

Requisits

El requisit per rebre la distinció “Actius de l’Acord” és expressar el compromís en la promoció d’una ciutadania activa a partir de:

1.Ser membre de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i per tant, estar d’acord amb la seva declaració de valors. (Podreu consultar-la a: http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/que_es.html).

2.Tenir més d’un any d’experiència en projectes que promoguin una ciutadania activa i compromesa.

3.Fer arribar la descripció de l’activitat/s o projecte/s en la que consti descrita la seva incidència ciutadana de la seva activitat.

4.Fer arribar les dades resum del/s projecte/s que se sol·liciten al formulari (objectius, tasques, nombre de persones participants, etc.).

Documents

Bases Actius de l'Acord Manual de Sol·licitud del Programa Actius de l'Acord

Convocatòria 2024

El termini de sol·licitud dels Actius de l'Acord 2024 romandrà obert fins al 17 de maig.

Entitats distingides

Les següents entitats ja compten amb el distintiu Actius de l'Acord: