Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
fòrum social metropolità

El Fòrum és una iniciativa promoguda per l’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva. És un espai horitzontal obert a totes les entitats socials amb activitat a la regió metropolitana, la ciutat dels 5 milions d’habitants, i als ajuntaments que hi vulguin participar. L’objectiu del Fòrum és identificar i fer front als reptes socials metropolitans desplegant una acció social tant a nivell intermunicipal com público local - iniciativa social a l’interior de l’espai de la regió metropolitana.


Grup Impulsor

El Grup Impulsor s’encarrega coordinar i promoure les activitats i accions que es realitzin per part del Fòrum Social Metropolità. És el conjunt d’entitats que marquen les línies estratègiques a seguir per part del Fòrum i asseguren el seu assoliment. Els seus membres son:


Missió i Valors


El Fòrum Social Metropolità planteja promoure, facilitar i donar suport a les interdependències entre entitats socials i ajuntaments per afrontar amb més èxit els reptes socials de la metròpolis. El que es vol aconseguir amb la celebració de la Jornada del Fòrum Social Metropolità és que millorin les sinergies i la qualitat de l’acció d’aquests actors socials per poder fer front als desafiaments socials metropolitans compartits i reduir les desigualtats socials i incrementar la qualitat de vida de la població de la metròpolis.

 • Conèixer. Identificar de manera compartida els desafiaments socials més importants de la ciutat dels 5 milions de persones per aprofundir en el seu coneixement i la seva resposta.
 • Connectar. Generar coneixement i confiança mútua entre les entitats socials metropolitanes, i transmissió de bones pràctiques davant desafiaments complexes.
 • Compartir. Establir marcs o models i criteris generals d'actuació conjunta en els temes socials metropolitans.
 • Coproduir. El FSM no coproduirà directament, però si promourà l’establiment de xarxes de coproducció metropolitanes entre entitats socials, i entre entitats i ajuntaments, com la xarxa metropolitana d’inclusió residencial, per facilitar o articular projectes d’acció conjunts en l’àmbit de taula o xarxa.
 • Comunicar. Les anàlisis, estratègies i accions desenvolupades pel FSM, així com la realització de jornades i seminaris sobre temes d'interès. També s’establiran posicionaments socials conjunts dirigits a la ciutadania o a actors d’àmbits supralocals.

Quins avantatges comportarà pels actors socials: entitats socials o ajuntaments formar part del FSM?


Pels actors socials (una entitat social o un ajuntament) participar en el FSM li proporcionarà:
 • Un més ampli coneixement dels desafiaments socials i dels projectes per abordar-los.
 • Un aprenentatge mutu sobre les solucions intentades per abordar els temes i els seus resultats.
 • La possibilitat de compartir o establir marcs de referència i d’actuació conjunta en l’àmbit metropolità.
 • La participació en processos de creativitat i innovació per generar noves respostes i més efectives respostes.
 • La complementarietat d’accions amb altres entitats o ajuntaments.
 • La coproducció de projectes entre ajuntaments i entitats socials.
 • Incidir més efectivament en les polítiques socials d’organismes de caràcter supralocal.
 • Millorar l’impacte ciutadà dels valors i missatges socials.
 • Estar connectats a què passa a l’entorn metropolità, i compartir les temàtiques socials amb la majoria d’actors implicats.

I CONVENCIÓ DEL FÒRUM SOCIAL METROPOLITÀ 2024


El Fòrum Social Metropolità va celebrar el passat 19 de març la tercera jornada des de la seva constitució, enguany sota la forma de convenció. Amb el títol 'Col·laboració per l'acció social. Oportunitats, compromís i solucions metropolitanes', uns 150 representants d'ajuntaments i entitats del tercer sector social de la regió metropolitana van confluir a la sala Auditori de La Salle Campus Barcelona-URL, reforçant el seu compromís de col·laboració per trobar nous enfocaments i solucions transversals a les desigualtats i reptes socials actuals.


La convenció, que va ser inaugurada per l'alcalde de Barcelona i president de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Jaume Collboni, i la presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, Francisa Alsina, es va desenvolupar en dos blocs.


Prèvia introducció a la gènesi, visió i recorregut del mateix Fòrum Social Metropolità, de la mà de la Comissionada d'Acció Social, Sonia Fuertes, i del tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Acció Social i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Terrassa, Noel Duque, la jornada va esdevenir el marc de presentació del nou model de col·laboració entre entitats socials i ajuntaments . Així com el document 'Posar en pràctica una provisió i contractació pública de serveis socials de qualitat i estable', elaborat amb l’assessorament de professionals del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Barcelona (CSITAL), que inclou unes fitxes amb indicacions per a realitzar una contractació pública de serveis socials que assegurin la qualitat i l'estabilitat en l'atenció a les persones, desterrant l'hegemonia del preu en aquests processos.


Presentació que va culminar amb la lectura i signatura d'un manifest que plasma el compromís per impulsar el canvi de paradigma, i que va ser exposat per la directora de Polítiques Socials i d'Igualtat de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB, Carme Esquirol, i la directora general del Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris i membre de la junta directiva d'ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social), Rosa Balaguer.


El segon bloc de la convenció es va centrar a assenyalar i traçar nous fulls de ruta en l'abordatge de les desigualtats socials a la regió metropolitana. Temàtiques com la pobresa infantil, els processos migratoris d'acollida, la inclusió, l'accés a habitatge digne o la salut mental, entre d’altres, van ser abordades pels assistents en tres grups de treball que portaven per títol: 'Identificar projectes i bones pràctiques en la prevenció dels riscos en la infància i les seves famílies', 'Identificar polítiques i bones pràctiques sobre processos migratoris d'acollida' i 'Identificar nous temes emergents per reduir les desigualtats'.


Finalitzat el treball en grups, les moderadores de cada grup; Judith Calabria, responsable tècnica a la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCat); Maria Cortada, membre del gabinet tècnic del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) i Enriqueta Duran, secretaria de Política Social d'UGT, van exposar les conclusions.


FSM 1
FSM2
FSM3
FSM4

La Comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, Sonia Fuertes va iniciar el tancament de l'acte amb una reflexió sobre les properes passes que han de seguir el Fòrum Social Metropolità i l'acció social compromesa, donant pas a Mario Cuixart, director general de Germina; Maria Eugènia Gay, tinenta d'alcaldia de l'Àrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Barcelona; i Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, que van realitzar la cloenda.

La I Convenció del Fòrum Social Metropolità va acomiadar-se amb una gran foto de família de tots els assistents i amb el propòsit d'organitzar una nova trobada el pròxim any.

Foto de família

Podeu consultar el minut a minut de la convenció en el fil publicat per l’Acord Ciutadà a les xarxes socials X (antigament Twitter) i Facebook.

Adhereix-te al Manifest

 • Suma-t'hi aquí

  Documentació del Fòrum Social Metropolità:

 • Declaració del Fòrum Social Metropolità
 • Informe relat I Convenció del FSM 2024
 • Programa I Convenció del FSM 2024
 • Informe relat Jornada del FSM 2023
 • Programa de la Jornada "Els reptes Socials Metropolitans"
 • Informe relat de Jornada "Els reptes Socials Metropolitans"
 • Manifest del Fòrum Social Metropolità per una acció social transformadora