Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxes d'acció

En el marc de la signatura de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, es dóna impuls des de l’Ajuntament de Barcelona a la creació de xarxes temàtiques d’acció. Aquestes xarxes estan integrades per entitats, organitzacions i institucions de la ciutat que comparteixen unes finalitats i metodologies concretes, per tal de cooperar i dirigir el treball compartit cap a objectius estratègics i operatius comuns.

Les xarxes neixen amb la voluntat de treballar conjuntament sobre un mateix eix i/o matèria i assolir millores en els respectius camps d'acció.

Cada xarxa és independent i té, d'acord amb els seus objectius, la seva pròpia dinàmica i el seu propi pla de treball. Tot i així, l'intercanvi de recursos, d'informació, d'eines i coneixements forma part del dia a dia de totes les xarxes, i en totes elles, es considera l'aprenentatge mutu i la voluntat d'acció conjunta com la base per aconseguir una major operativitat a la ciutat.

Fins al moment s'han constituït les següents xarxes:

imatge xarxes 1
imatge xarxes 2