Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

XCAC -Xarxa per una Ciutadania Activa i Compromesa

La ciutat de Barcelona reacciona davant els desafiaments socials comprometent-se i establint relacions de col·laboració mútua. Diàriament, i de forma constant, hi ha milers de persones que, d’una manera o altra, treballen per la cohesió social i per reduir les desigualtats i les situacions de pobresa i exclusió social.

Aquestes persones constitueixen la ciutadania activa i compromesa socialment, és a dir, el conjunt de persones, agrupades en entitats, associacions, grups, o persones individuals, compromeses activament amb la ciutat per contribuir al bé comú i proporcionar més benestar i una qualitat de vida millor a altres persones.

Amb l’objectiu d’enfortir i promoure aquesta cooperació i canalitzar-la cap a projectes concrets, en el marc de l’Estratègia Compartida de l’Acord Ciutadà es va constituir l'antecedent de la Xarxa: el Grup d’Impuls i Seguiment del Projecte Tractor Barcelona Ciutadania Activa i Compromesa, que va treballar, entre d’altres, per impulsar l’Àgora Ciutadana de la Barcelona Social i elaborar els criteris claus per una estratègia per promoure la ciutadania compromesa socialment.

Entitats participants

imatge xarxa 14
imatge xarxa 14
imatge xarxa 14

Missió

La missió de la Xarxa és promoure una ciutadania més activa i compromesa, comunicant i apropant al conjunt de la ciutadania els diferents projectes vinculats a la inclusió social que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona.

>>>Programa "Actius de l'Acord"<<<

Objectius

 • Difondre el concepte de “ciutadania activa i compromesa”.
 • Incrementar la participació de la ciutadania en projectes de les entitats i organitzacions que treballen per una Barcelona Inclusiva.
 • Donar suport al conjunt d’accions de ciutadania activa, de bon veïnatge o de caràcter cívic, que contribueixen a millorar la convivència, així com als projectes o xarxes comunitàries ciutadanes que contribueixen a generar vincles ciutadans i relacions socials de proximitat.

Activitats i accions realitzades

 • Articulació i impuls de la xarxa.
 • Creació i impuls del programa “Actius de l’Acord”. Creació i gestió d’una marca per a reconèixer l’esforç d’aquelles entitats que estan treballant més activament per promoure una ciutadania activa i compromesa.
 • Organització de l’Àgora Ciutadana de la Barcelona Socialment compromesa (2018) per prestigiar les diferents formes de compromís cívic i promoure la col·laboració ciutadana amb les entitats socials de l’Acord.
 • Coneixement de les entitats de la Xarxa.
 • Promoció de la Xarxa.
 • Consolidació del programa “Actius de l’Acord”.
 • Impuls del Pla d’Actuació de l’Acord Ciutadà (PAAC 2020-2023).

Pla de treball 2022

 • Continuar amb la promoció de la Xarxa.
 • Continuar amb la consolidació del programa "Actius de l'Acord".
 • Continuar amb l'impuls del Pla d'Actuació de l'Acord Ciutadà (PAAC 2020-2023).

Imatge Voluntariat - Col·labora entitats socials