Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Memòria Anual

L'Acord, anualment, elabora i publica una memòria anual, en la qual es mostra informació, entre d'altres, de les activitats i accions realitzades, els projectes impulsats, les xarxes i les seves activitats i l'evolució de les entitats membres de l'Acord.

Memòries d'activitat de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

portada memòria 2022

Memòria d'activitats 2022

portada memòria 2021

Memòria d'activitats 2021

portada memòria 2020

Memòria d'activitats 2020

portada memòria 2019

Memòria d'activitats 2019

portada memòria 2018

Memòria d'activitats 2018

portada memòria 2017

Memòria d'activitats 2017

portada memòria 2016

Memòria d'activitats 2016

portada memòria 2015

Memòria d'activitats 2015

portada memòria 2014

Memòria d'activitats 2014

portada memòria 2013

Memòria d'activitats 2013

portada memòria 2012

Memòria d'activitats 2012

portada memòria 2011

Memòria d'activitats 2011

portada memòria 2010

Memòria d'activitats 2010

portada memòria 2009

Memòria d'activitats 2009

portada memòria 2008

Memòria d'activitats 2008

portada memòria 2007

Memòria d'activitats 2007/2008

portada memòria 2006

Memòria d'activitats 2006/2007