Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Què fa l'Acord?

L’Acord té voluntat d’acció de treball conjunt per transformar socialment. En aquest sentit, realitza, promou i genera diverses accions i activitats, tot promovent la col·laboració entre les diverses organitzacions de la ciutat.

L'Acord, entre d'altres promou:

imatge butlletíEines de comunicació i informació Un suport informàtic interactiu, com a espai de comunicació, informació i debat entre els membres. L’Acord és, a més, un espai d’intercanvi d’informació, recursos i coneixements entre organitzacions. Destaca especialment el portal web www.bcn.cat/barcelonainclusiva, el butlletí electrònic, el Facebook , o el Twitter.