Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa de drets de la infància

La Xarxa de drets de la infància parteix de les experiències prèvies en l'organització del dia universal de la infància de forma coordinada entre entitats d'infància els anys 2009 i 2010. La seva presentació pública va tenir lloc el març de 2011.

La Xarxa té la finalitat d'enfortir les capacitats de la ciutat en la defensa i promoció dels drets dels infants en el marc de la convenció sobre els Drets dels Infants amb especial èmfasi en el dret a la participació, mitjançant accions de sensibilització, processos d'incidència política i intercanvi d'idees, projectes i treball entre entitats.

Entitats participants

Objectius

 • Sensibilitzar la població envers els drets dels infants i especialment promocionar el dret a la participació en el marc de la Convenció.
 • Incidir en la confecció de les polítiques d'infància, vetllant pel compliment dels drets dels infants.
 • Intercanviar i difondre informació d'accions que fan les entitats de la Xarxa en relació als drets dels infants.
 • Crear sinèrgies de formació i intercanvi de coneixements amb la finalitat d’enfortir la capacitat d’acció tant de la xarxa, com de cada entitat en particular al voltant de la situació de la infància a la ciutat.
 • Esdevenir un ens consultor de les polítiques municipals d'infància.
logo xarxa
imatge xarxa 1
imatge xarxa 2

Accions realitzades

 • Realització de reunions de treball prèvies a la creació de la Xarxa amb el grup motor inicial d'entitats.
 • Celebració de la sessió constitutiva de la Xarxa (29 de març de 2011).
 • Redacció i publicació d'una carta als mitjans de comunicació i participació de la Xarxa a un programa de COM Ràdio.
 • Aportacions al Pla per a la Inclusió Social realitzades en una sessió de treball específica de la xarxa.
 • Nova web del Banc de Recursos de les entitats de la xarxa, un projecte que pretén identificar i recollir recursos relacionats amb la infància i l’adolescència que desenvolupen les entitats membre de la xarxa.
 • Presentació pública de la pàgina web a l’Escola Costa Llobera (amb la participació de 10 infants delegats de classe de l’escola que havien treballat i recollit prèviament les seves impressions sobre els drets dels infants amb els seus companys de classe) i la col·laboració de Roser Capdevila i la dinamització de Pep Callau.
 • Organització i celebració de la Festa de la Infància per commemorar el Dia universal dels drets dels infants, centrada en la participació de la infància.
 • Activitats per promocionar la Festa de la Infància: Dossier adreçat a les escoles amb tot un seguit de propostes pedagògiques per treballar els drets dels infants (enviat a totes les escoles de la ciutat a través del projecte PAE programa d’activitats escolars) i vídeo promocional.
 • Creació del reglament de la xarxa.
 • Ampliació de col·laboradors de la Festa de la Infància amb la Xarxa Antirumors, l’UFEC i federacions i entitats esportives.
 • Elaboració del Dossier de tòpics al voltant de l’educació.
 • Participació en l’Speakers Corner del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores.
 • Acte de celebració del 25è aniversari del Dia Universal de la Infància al Cinema Girona per conscienciar els 200 nois i noies assistents sobre la importància d’aquesta data.
 • Acord de col·laboració amb l’Institut 4Cantons perquè els alumnes de 2n i 3er d’ESO facin càpsules de vídeo del document de la xarxa “Educació pública, ara més que mai” a través d’APS (Aprenentatge Servei).
 • Elaboració d’un escrit demanant que a la ciutat de Barcelona hi hagi un carrer o una plaça en nom dels drets dels infants.
 • Manteniment del web de la xarxa dels drets dels infants i del web del Racó de la Denúncia.
 • Presentació de vídeos realitzats per nois i noies amb metodologia d'aprenentatge i servei per difondre els drets dels infants.
 • Presentació APS Jornada Acord Ciutadà.
 • Vídeo APS.
 • Jornada Interna sobre participació infantil.
 • Document de consens de les entitats de la Xarxa sobre participació de l'infant.
 • Tertúlia a la Cadena SER pel dia Internacional de les nenes.
 • 2 ApS amb betevé i IES 4 Cantons (un ApS de ràdio i altre ApS de televisió)(2017)
 • Aportacions d’infants de les entitats de la XDI per jornada InfantLab del 20 novembre de 2017.
 • Participació en la gravació del making-of de la cançó PartyCipem per la Jornada InfanLab.
 • Participació a la Jornada InfantLab de participació d’infants.
 • Participació en dues tertúlies a betevé (2017).
 • Aportacions a la nova normativa de participació ciutadana (2017).
 • Aportacions a l'Estratègia d'Inclusió i reducció de les desigualtats socials de Barcelona (2017-2027).
 • Col·laboració amb el districte de Sant Andreu per la inauguració de la plaça dels Drets dels Infants.
 • Recollida de 600 signatures del manifest demanant el nom de plaça dels drets infants i filmació de vídeo de suport a aquesta demanda.
 • Participació a la comissió de selecció de projectes artístics per la Plaça dels Drets Infants.
 • Presentació ApS XDI a Segona trobada d’intercanvi d’experiències educatives 'Canviar l’escola per canviar el món'.
 • Projecte XDI presentat a subvenció.
 • La XDI s'adhereix al document "Eduquem en Valors" del Consell d'Innovació Pedagògica.
 • Participació d’entitats membres de la XDI al curs participació infantil model Change Factory.
 • La ponència de nomenclàtor aprova el nom de plaça drets infants.
 • Entitats de la XDI participen a l’assemblea Acord Ciutadà.
 • La representant de la XDI participa a la presentació de l’Estratègia Inclusió.
 • La XDI demanda a l'ONU inclusió gènere en la convenció Drets Infants tots els document quan fan referència a la infància.
 • ApS sobre els drets dels infants en format web amb betevé.
 • Inauguració de la placa de la plaça dels Drets dels Infants: un membre de la XDI participa al discurs inaugural.
 • Tallers de ràdio a 2 escoles i càpsules radiofòniques sobre els drets dels infants realitzades per infants.
 • Presentació de projectes d’ApS en mitjans de comunicació de la XDI a la Jornada en motiu del Dia Internacional de Ciutats Educadores : mitjans audiovisuals per a la transformació social per analitzar la participació dels infants els mitjans de comunicació.
 • Presentació d’experiències de participació dels infants per primera vegada a l’Observatori Internacional de Democràcia Participativa amb els projectes de l’ApS de la XDI.
 • Participació en la posta en marxa del Projecte "joc de la Trini" al barri deTrinitat Vella.
 • Organitzar les visites a Barcelona dels joves del club de comunicació de Nicaragua.
 • Acció formativa entorn dels ODS.
 • Participació a la sessió del GT Oportunitats Infància.
 • Skype amb Change Factory de Noruega.
 • Sessió formativa de la taula de Xarxes de l'Acord Ciutadà.
 • Participació a la Jornada Infància 19/11/2018.
 • Informar a les entitats de la futura Xarxa de prevenció riscos TIC.
 • Projecte d'Aprenentatge i Serveis sobre els Drets dels Infants de la XDI
 • Commemoració del 30è aniversari de la Convenció dels Drets dels Infants amb la festa a la plaça de la Trinitat el Dia Universal de la Infància amb l'assistència de 250 persones i l'actuació del grup musical Xiula.
 • Realització del Monogràfic “Programes preventius en salut mental d’infants i sobremedicalització d’infants” organitzada per la XDI, conjuntament amb la Xarxa de Centres Oberts, i la Direcció de Salut de l’ajuntament de Barcelona, la Direcció de Promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb la Ponència de programes preventius per a la infància a càrrec del Dr. Tizón.
 • Continuïtat de la col·laboració amb betevé amb l’ApS d’eines per protegir els drets digitals dels infants i combatre les fake news amb la realització de 5 vídeos per part dels infants de nois i noies de l’IES 4 Cantons.
 • Finalització de les obres d’urbanització de la plaça dels Drets dels Infants. Endarreriment de les obres de la mitgera respecte a la previsió inicial. Instància de la XDI demanant finalització de la mitgera de la Plaça dels Drets Infants.
 • Mentories de les entitats a la resta d’entitats: mentories de moviments migratoris i de prevenció abús sexual (conjuntament amb la Xarxa de Centres oberts).
 • Participació en les reunions de la Taula de Coordinació de Xarxes, Consell de la Governança, Jornada Anual, Assemblea Anual...
 • Participació en la formació en comunicació i ús professional de les xarxes socials de la Taula de Coordinació de Xarxes de l'Acord Ciutadà
 • S'ha actualitzat el web de la XDI i s'ha tornat a reprendre el Facebook i Twitter
 • Participació a la Comissió de Valors i formació sobre Aprenentatge i Serveis del Consell d'Innovació Pedagògica
 • S'han realitzat dues entrevistes a entitats de la XDI per al butlletí de l'Acord Ciutadà (Letícia Vinyoles, d'AFANOC, i Amparo Porcel, d'INTRESS).
 • S'ha posat en marxa la nova web de la Xarxa dels Drets dels Infants
 • Participació en les sessions prèvies de preparació i posada en marxa del "Joc de la Trini" al barri de la Trinitat Vella.
 • S’ha començat a treballar 2 temàtiques en comú amb la Xarxa de Centres Oberts.
 • Assistència d’entitats de la XDI a jornades: Mapa prevenció, Joc i Ciutat, a la presentació de l’informe Entrar en el joc, 2on Simposi contra el Bullying, la Jornada de treball de la Xarxa de Prevenció de riscos associats a les noves tecnologies entre infants, adolescents i joves, la Primera Jornada del Pla de Salut Mental de Barcelona "Ens hem posat la salut mental al cap" de “Cities with mental Health in mind” International Workshop.
 • S’incorpora una nova entitat a la XDI. 3 entitats més estan interessades.
 • La XDI torna a demandar per segon any a l'ONU la inclusió gènere en tots els documents en castellà de la convenció dels Drets Infants quan fan referència a la infància, seguim sense tenir resposta de l’ONU.
 • Elaboració del Manifest de la Xarxa de Drets dels Infants pel 20 de novembre, Dia Internacional de la Infància.
 • Presència a la Declaració Institucional de l’Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de la Infància.
 • Creació del canal del Youtube de la XDI i publicació dels cinc primers vídeos.
 • Impuls del projecte 'La ràdio eina de participació': càpsules de ràdio a l’Institut Escola pl Comes i l’escola Costa Llobera. Aquests tallers tenien per objectiu sensibilitzar sobre els drets dels infants, i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
 • Impuls del projecte 'Com viure': alumnes de secundària de l’IES Maria Espinalt han creat audiovisuals sobre la prevenció del bullying amb metodologia ApS per difondre a escoles de primària.
 • Participació de les entitats en estratègies i taules de debats estratègics de la ciutat.
 • S’han portat a terme 3 ApS, un amb el Departament d’Educació amb 5 IES: al primer trimestre del curs 2021-2022 els IES Guindàvols, Nicolau Copèrnic , Teresa Pàmies, Josep Tapiró, Eixample van treballar com han viscut la pandèmia i la situació actual. La XDI va participar a la jornada de cloenda dels 5 IES organitzada pel Departament d’Educació. Al primer trimestre del curs 2022-2023 els IES Eixample; Teresa Pàmies, Montsoriu, Pere Fontevila, Nicolau Copèrnic han treballat les violències sexuals a la Infància. Dels altres 2 ApS de la XDI, un és del projecte de programa com viure PDA Bullying presentat a subvenció municipal i el projecte la ràdio, eina de participació d’Intress amb tallers de ràdio també presentat a subvenció municipal.
 • Elaboració d’un manifest sobre la situació de violències sexuals en la infància VSI i presentació pública del manifest VSI el 17 de novembre.
 • Quatre entitats de la XDI van tenir parada de venda de roses solidàries a l’ajuntament per Sant Jordi.

Pla de treball 2023

 • Actualitzar el protocol d’admissions de la XDI
 • Analitzar si cal fer més inclusiu el nom de la XDI
 • Fer analitzar formes públic-privades per donar suport a les entitats d’infància sota el lema “ es pot fer més per la infància?”

imatge acteActe de constitució de la xarxa El 29 de març de 2011 va tenir lloc la reunió de constitució de la Xarxa de drets dels infants, la desena xarxa creada en el marc de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
[+] veure més informació de l'acte

Aquesta xarxa parteix del treball realitzat en l'organització per part d'entitats de la ciutat de les últimes dues edicions de la festa de celebració del Dia universal de la infància, del 20 de novembre de 2009 i 2010.