Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i l'Adolescència
FEDAIA

AdreçaC/ Caballero 79 1r B
08014 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteLes Corts
Telèfon933359891
933367265
Correu electrònicfedaia@fedaia.org
secretaria@fedaia.org
Adreça webwww.fedaia.org

DescripcióAgrupa i representa el 90% de les entitats d'iniciativa social del tercer sector d’arreu de Catalunya que atenen a més de 35.000 infants, adolescents i joves desemparats o en risc d’exclusió social i 19.000 famílies a través de centres de menors, centres oberts, pisos assistits, serveis d'acolliment familiar i adopció, unitats d'escolarització compartida, teràpia familiar, abus sexual, prevenció de les adiccions i altres destinats a combatre l'exclusió social i el desemparament.

Cerca avançar en els drets de la infància, tant a nivell personal, social com polític, mitjançant un model d’actuació que garanteixi la qualitat de vida de la infància, l’adolescència i les famílies a Catalunya, especialment dels més vulnerables.

Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariFamílies
Infància i joventut
Persones en risc d'exclusió social
TemàticaEducació
docència i formació
Altres
Activitat o serveiAssessorament jurídic i legal
Formació
Informació i orientació
Participació
Sensibilització
Altres
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarCampanya de sensibilització "Que els infants no paguin la crisi. Combatre la pobresa infantil és feina de tots".

Arran de la celebració el 2010 de l’Any Europeu de Lluita Contra la Pobresa i l’Exclusió Social, vam liderar a l’Estat espanyol la campanya europea “Acabem amb la pobresa infantil. Ara!” impulsada pel nostre soci europeu Eurochild.
Aquest any 2011, hem llençat la nostra pròpia Campanya que té com a finalitat fer una crida a les autoritats polítiques, empresaris i societat perqué s'actuï de forma coordinada per que els infants no paguin la crisi i incrementar la responsabilitat social.

Projecte de participació infantil i juvenil, “I tu, què opines?”
Destinat a fer efectiu el dret a la participació activa i democràtica d'infants i joves.

Programa Caixa Proinfància de la Fundació “la Caixa”
Des de l’any 2007 la FEDAIA és una de les cinc responsables de coordinar i desenvolupar la implementació del programa a Barcelona, teixint una xarxa formada per 26 entitats membre de
la federació i 56 serveis d’atenció primària. El programa, contempla un conjunt d’ajudes adreçades a pal·liar la situació econòmica precària de les famílies i facilitar la inclusió social dels infants cobrint les seves necessitats psico-sòcio-educatives i materials.

- Proposta de bases per la nova Llei d’Infància.
La FEDAIA va participar activament en la redacció de la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència que té les seves arrels en un estudi sobre la Protecció Jurídica del menor fet per la FEDAIA l’any 2002 i que va detectar la necessitat d’una nova normativa. Sobre la base d’això, la federació va elaborar, el febrer de l’any 2005, una proposta de bases per a una nova Llei d’infància i que finalment ha donat peu al nou marc normatiu.

Definició de Centres Oberts amb criteris de qualitat.
Es tracta d’un document de treball finalitzat l’any 2010 que recull els diferents models de treball i funcionament, tant tècnics com econòmics, dels Centres Oberts adscrits a la FEDAIA. Busca avançar i consensuar una realitat de treball per un servei social bàsic de caire preventiu que ha d’estar basat en la qualitat d’atenció als infants, adolescents i joves. El document ha estat fruit d’un llarg treball de debat i reflexió per part de la comissió de Centres Oberts de la federació.

Model de prevenció i detecció de situacions de risc social en la infància i l'adolescència.
L’any 2008, la Diputació de Barcelona i la FEDAIA van elaborar aquest model preventiu que impulsa la creació de xarxes de prevenció i atenció a la infància i l’adolescència. Vol proporcionar a les administracions locals protocols i instruments que permetin adaptar el model a la realitat de cada municipi. El model posa de relleu com les xarxes es tradueixen en un estalvi de temps i d’esforços per a tots els professionals implicats i en una millora en la prevenció, la detecció i l’atenció a la infància i l’adolescència.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa de Drets dels Infants
Xarxa de prevenció i convivència