Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Què és l'Acord?

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és l’espai de participació, de cooperació publico-privada i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones.

En definitiva, és un espai compartit entre el govern de la ciutat i la societat civil per a la inclusió social.

La finalitat de l’acord és incrementar el capital social de la ciutat, és a dir, la seva capacitat d’organització i actuació conjunta. I ho fa mitjançant la promoció de la cooperació i l’articulació de xarxes d’acció per avançar en la construcció plural i democràtica d’un bé comú primordial: la inclusió social.

Quins són els principis de l’Acord?

L’Acord vol transformar socialment la ciutat. Per això, comparteix:

Un compromís per a la transformació social, a través del treball conjunt sobre valors o principis comuns:

 • Convivència
 • Cooperació
 • Cohesió social
 • Creativitat
 • Comunitat
 • Governança democràtica
 • Treball en xarxa
 • Qualitat del treball

Una visió i uns objectius compartits.

Signar l'Acord implica formar part d'una xarxa que:

 • Facilita informació útil i motivadora per a l'acció.
 • Promou oportunitats d'accés i intercanvi d'informació, recursos i coneixements.
 • Promou l'impuls de projectes en els quals és important la cooperació entre una pluralitat d'entitats i organitzacions de la ciutat.
imatge general Acord

I un compromís per:

 • Compartir coneixement, experiències, informació.
 • Facilitar a la xarxa la informació més rellevant i difondre-la entre els membres de l'organització mateixa.
 • Proposar els temes i els projectes que es consideren importants de treballar des de la xarxa.
 • Participar en els àmbits de treball i relació en els quals la capacitat d'acció conjunta és rellevant.

Antecedents

L’Acord Ciutadà per a una Barcelona Inclusiva neix l'abril de 2006 com l’espai on es concreta la dimensió relacional de l’acció de govern en matèria de política pública d’inclusió, en el marc del Pla Municipal per a la Inclusió Social 2005-2010.

Actualment, l’Acord Ciutadà es troba en procés de desenvolupament de l'Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats socials. La finalitat d'aquest procés és elaborar el Pla d'Acció i impulsar la coproducció entre àrees municipals, entitats del tercer sector, moviments socials, i xarxes d'acció per tal de promoure la inclusió social i reduir les desigualtats socials en els pròxims deu anys. Per més informació podeu consultar aquest enllaç: http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/estrategiainclusio.html

.

Prèviament a l’existència de l’acord, des del 1999 existia també l’Associació Barcelona per l’Acció Social (ABAS), entitat que tenia com a objectiu la cooperació pública i privada per dur a terme projectes estratègics d’acció social a la ciutat. Amb la constitució de l’Acord el 2006, ambdues iniciatives es van coordinar, i la mateixa ABAS esdevingué un motor fonamental en la vertebració de l’Acord. Finalment, a desembre del 2009, es va concloure unir ambdues iniciatives, i això va donar com a resultat l’actual estructura organitzativa de l’Acord.

imatge constitució imatge Consell de govern Alcalde imatge Jornada Anual 2013