Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Qui som?

Des de la presentació pública de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva el gruix d’entitats, institucions i organitzacions implicades i adherides ha anat augmentant any rere any.

L’Acord va néixer amb la voluntat de restar obert, amb caràcter permanent, a noves incorporacions d’entitats i organitzacions socials que s’hi volguessin sumar i participar.

L’abril de l’any 2006, 235 entitats, institucions, empreses i universitats de la ciutat van signar l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

gràfic tipologia entitats

Avui, som més de 800 entitats, associacions i organitzacions compromeses amb els principis de l'Acord.