Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Qui pot formar part de l'Acord?