Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Assemblea de l'Acord Ciutadà / Trobada General

L'Assemblea/Trobada General és la reunió anual en sessió plenària dels signants de l’acord on es formalitza de manera simbòlica l'adhesió i el compromís amb l’Acord.

En aquesta jornada les organitzacions membres mostren la seva conformitat en seguir comprometent-se a:

 • Formar part i participar activament.
 • Facilitar tota la informació que es consideri rellevant per als objectius de l’Acord i difondre-la a l’intern de la pròpia organització.
 • Compartir i intercanviar coneixements i reflexions a l’entorn de tot tipus d’iniciatives, experiències i accions relacionades amb els objectius de l’Acord.

A l'Acte es fa balanç i es rendeixen comptes de les activitats realitzades durant l’any i es presenten les línies estratègiques de futur i el pla de treball.


Trobada General 2023

La Trobada General 2023 de l’Acord Ciutadà per una Barcelona va tenir lloc el passat dimecres 26 d’abril a la Lleialtat Santsenca.

La jornada titulada “Una mirada metropolitana a les desigualtats. Possibilitats de transformació des del teixit social”, va comptar amb l’assistència de la Tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez Castaño.

Es va parlar sobre les desigualtats des de la perspectiva metropolitana, complementant-ho amb dades de l’IERMB. Després de l'espai relacional, es van plantejar els reptes de futur de l’Acord Ciutadà de cara el 2023.

Finalment, també es va presentar la Memòria 2022 d’activitats de l’Acord Ciutadà.

Els objectius de la Trobada General 2023 van ser:

 • Reflexionar sobre les desigualtats i les possibilitats de transformació des del teixit social a través d'una mirada metropolitana.
 • Debatre sobre les possibilitats de transformació del teixit social per poder reduir les desigualtats socials.
 • Compartir els reptes de futur de l'Acord Ciutadà.
 • Propiciar un espai de coneixença i de relació per facilitar el teixit i l'enriquiment mutu entre les entitats de l'Acord Ciutadà.

Documentació de la Trobada:

 • Informe de la Trobada General 2023
 • Memòria 2022

 • Trobada General 2022

  L’Acord Ciutadà va celebrar el proper 27 de maig la Trobada General, la reunió anual dels signants de l'Acord en què es posa en comú l'activitat impulsada l'any anterior i s'aprova el Pla de Treball per al següent.

  La trobada va ser l'espai on es faci balanç de l'activitat impulsada des de l'Acord i les activitats de les Xarxes durant el 2021 i es presenti el Pla de Treball del 2022. A més, es va celebrarar un espai de reflexió i debat sobre l'acció comunitària a la innovació social.

  L’acte va servir per fer Balanç de l’any 2021, on l'Acord Ciutadà ha arribat a les 797 organitzacions membre i les xarxes i reunions han tornat a ser presencials cap a final d’any.

  Documentació de la Trobada:

 • Programa de la Trobada General 2022
 • Informe de la Trobada General 2022

 • Trobada General 2021

  L'Acord Ciutadà va celebrar el 21 de maig la Trobada General, la reunió anual dels signants de l'Acord en què es posa en comú l'activitat impulsada l'any anterior i s'aprova el Pla de Treball per al següent. Per primera vegada, també es va celebrar, dins el mateix acte, la Jornada d’Interculturalitat, un espai dedicat a la diversitat cultural.

  La trobada va servir per fer el Balanç de l'any 2020, quan l'Acord Ciutadà ha arribat a gairebé 780 organitzacions membres i s’ha hagut d’adaptar el dia a dia de les entitats a les necessitats de distància i aïllament provocades per la pandèmia. A més, a l'acte també es va presentar el Pla de Treball 2021-2022, que inclou l'impuls de noves xarxes.

  En la segona part de l’acte es va celebrar, en motiu del Dia Internacional de la Diversitat Cultural, la Jornada d’Interculturalitat. Va inaugurar la sessió Laura Pérez Castaño, tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGBTI. Acte seguit es va presentar la diagnosi del nou Pla d’Interculturalitat i, després d’una pausa breu, es va iniciar la taula rodona sobre Diversitat i desigualtat social en la que també va poder participar el públic.

  Documentació de la Trobada:

 • Vídeo de l'acte complet
 • Programa de la Trobada General 2021
 • Informe Trobada General 2021


 • Assemblea 2020

  L'Acord Ciutadà va celebrar el passat 13 de maig l'Assemblea Anual, la trobada anual dels signants de l'Acord en què es posa en comú l'activitat impulsada l'any anterior i s'aprova el Pla de Treball per al següent. Per primera vegada, l'Assemblea es va realitzar digitalment i va reunir al voltant de 100 assistents.

  La trobada va servir per fer el Balanç de l'any 2019, on l'Acord Ciutadà ha arribat a les més de 750 organitzacions membre i ha iniciat les tasques d'avaluació i reprogramació de l'Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats socials a Barcelona. A més, a l'Assemblea també es va presentar el Pla de Treball 2020-2021, que inclou l'impuls de nous projectes estructurants i la internacionalització de l'Acord, d'entre altres.

  A l'Assemblea també es va presentar la proposta de declaració de l'Acord arran de la crisi social generada per la COVID-19, que assenyala els principals reptes als quals la ciutat de Barcelona haurà de fer front per a pal·liar els efectes de la crisi sanitària en la societat.

  Documentació de l'Assemblea: