Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Associació Catalana per la Infància Maltractada
ACIM

AdreçaC/ Pere Vergés 1, Hotel d'Entitats la Pau Planta 10, despatxos 2 i 3
08020 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteSant Martí
Telèfon935114416
660139467
Correu electrònicacim@acim.cat
viviana@acim.cat
Adreça webwww.acim.cat

DescripcióACIM és una ONG declarada d’Utilitat Pública que des de l’any 1988 reuneix professionals de diverses disciplines i institucions, d’àmbits relacionats amb la infància i la família, per treballar en defensa dels drets dels infants i adolescents i combatre activament el maltractament infantil.
OBJECTIUS. Entenem que un infant o adolescent és maltractat quan és objecte de violència física o psíquica, de fet o per omissió, per part de les persones o institucions de les quals depèn per desenvolupar-se, i una part central de la nostra feina és la SENSIBILITZACIÓ de professionals, de famílies, de les autoritats públiques i de la societat en general sobre aquest fet i sobre la necessitat de treballar en la seva PREVENCIÓ. L'experiència dels nostres 25 anys ens ensenya que la detecció d’un infant maltractat és a la vegada la detecció d’una família amb problemes, o d’una escola o uns mestres amb dificultats. Per això promovem el TREBALL EN XARXA, com la manera més eficaç amb la qual abordar cada cas, amb el compromís de cada servei i professional en l’adquisició o recuperació per part dels propis afectats de les habilitats i els valors necessaris. Sota el convenciment que ningú descobreix allò que no cerca i no coneix, considerem indispensable la capacitació dels professionals en les diferents arestes del maltractament infantil (prevenció, detecció, diagnòstic i intervenció), i en aquesta línia promovem la FORMACIÓ de professionals, l’elaboració d’estudis, investigacions i documentació sobre la Infància maltractada i en situació de risc, així com l’intercanvi i promoció de bones pràctiques amb altres institucions per a la prevenció del maltractament infantil. Des de la creació de l’entitat, el VOLUNTARIAT revesteix una importància cabdal en el seu desenvolupament. Actualment, a més dels membres de la Junta Directiva, els voluntaris i voluntàries que col·laboren amb nosaltres s’organitzen en tres àmbits: tallers a les escoles, gestió i manteniment dels canals de comunicació de l’entitat, i grup d’estudi i elaboració de materials i continguts formatius.
Naturalesa jurídicaAssociació i federacions
Col·lectiu destinatariDones
Famílies
Infància i joventut
Població en general
TemàticaEducació
docència i formació
Lleure
Salut
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Formació
Informació i orientació
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacarL'ACIM desenvolupa la seva tasca a través de dos programes:
1. OBRE BÉ ELS ULLS, i dintre d'aquest, principalment tres projectes:
- Comunica't amb seguretat: Té l'objectiu prioritari de promoció d’un ús segur i responsable de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) entre els nens i nenes, els adolescents, les seves famílies i els seus educadors, amb la idea de que nens, nenes i adolescents coneguin les potencialitats de les TIC i prenguin consciència dels possibles riscos, tot implicant les famílies i els educadors. Es duu a terme a través de tallers adreçats, per una banda, a nens, nenes i adolescents, i per l’altra, a mares, pares, professorat i educadors, per tal de donar-los eines que els permetin un ús autònom, segur i responsable de les TIC i un acompanyament responsable de nens, nenes i adolescents.
- Campanya "Un de cada cinc", impulsada des del Consell d’Europa, amb qui l’ACIM ha assumit un compromís de partenariat per portar-la a terme al llarg de país. L’eix de la campanya és sensibilitzar la població en general sobre el fet, evidenciat per les estadístiques, que el vint per cent de nens i nenes ha estat o corre el risc de ser víctima d’algun tipus de violència sexual. Amb ocasió de la presentació a diferents capitals de província i comarcals, adreçades principalment als col·lectius professionals relacionats quotidianament amb la infància (educació, lleure, serveis socials, pediatria), promovem la celebració d’una taula rodona integrada per professionals locals dels diferents àmbits, per intercanviar opinions, dubtes i bones pràctiques sobre la detecció, prevenció i actuació en casos de maltractament infantil. Com a complement de les presentacions, l’associació ofereix uns Seminaris Formatius sobre els mateixos temes.
- Grups d'estudi d'integració multidisciplinar, per a la recerca de diferents temes. Actualment està en marxa un Grup sobre el tema Vulneració dels drets dels infants en les separacions de parella, que compta amb participació de professionals del dret, mediació, psicologia, treball social, pediatria, judicatura de família, sindicatura de greuges equips d'assesorament tècnic, mossos d'esquadra i serveis socials.

2. ACULL: Aquest programa es desenvolupa a partir de l'atenció de casos, rebuts a través del web, per telèfon o personalment, o detectats en ocasió dels tallers, que s’implementa a través d’un Servei professional multidisciplinari i gratuït d'orientació i atenció a professionals i famílies que tenen al seu càrrec infants o adolescents en situació de risc o de maltractament. Té per objectius:
- Atendre, orientar i fer contenció a professionals o pares i mares de nens, nenes i adolescents, víctimes de qualsevol forma de maltractament.
- Oferir eines als professionals que tracten en ambients normalitzats amb adolescents amb actituds agressives i d'assetjament vers els seus companys.
- Donar suport i assessorament a professionals i població en general en relació als maltractaments infantils.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa de Drets dels Infants
Xarxa de prevenció i convivència