Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Coravant. Cardiopaties

AdreçaCarrer Martí i Alsina 22 local
08031 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteHorta - Guinardó
Telèfon934586653
617325681
Correu electròniccoravant@fundaciocoravant.org
info@aacic.org
Adreça webhttps://fundaciocoravant.org/ca/

DescripcióDes de la Fundació CorAvant treballem l’impacte de la malaltia en el dia a dia i acompanyem i donem suport a les persones que tenen una cardiopatia o una altra patologia de cor i a les seves famílies.

La Fundació CorAvant neix l’any 2008 amb l’impuls de l’AACIC, l’Associació de Cardiopaties Congènites, per tal d’assegurar els serveis psicosocials i suport emocional per a totes les persones amb cardiopatia congènita i les seves famílies; potenciar i impulsar la recerca per a comprendre les complexitats diàries dels qui viuen amb aquesta patologia; i estar atenta a les noves necessitats d’aquesta població adaptant-se a les noves realitats mèdiques.

L’any 2018, CorAvant centra la seva atenció psicosocial, emocional, laboral i familiar, a persones joves i adultes que tenen una cardiopatia congènita o diagnosticada en l’edat pediàtrica.

L’any 2022, gràcies a la incorporació del projecte “Connecta’t” a les Unitats de Cardiopaties Congènites de l’Adolescent i l’Adult (UCCAA), CorAvant fa un pas més i obre els seus serveis i projectes a totes aquelles persones que tenen una malaltia cardiovascular.

I, a finals del 2023, iniciem un nou camí amb un nou propòsit: Fer de la Fundació CorAvant l’entitat de referència de les persones amb malalties cardiovasculars.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariFamílies
Persones amb discapacitat
Altres
TemàticaSalut
Activitat o serveiAssistència psicosocial
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Programes o projectes a destacar-Atenció psicosocial, suport i acompanyament emocional a joves i adults amb cardiopatia
Informació i assessorament; donem suport i acompanyem de manera individual per tal d’empoderar i capacitar a superar les dificultats que poden trobar les persones amb cardiopatia,en el teu dia a dia. Informem i orientem sobre la cardiopatia i les seves repercussions. Assessorem, acompanyem i donem suport emocional en els diferents moments del diagnòstic i l’adaptació a la vida quotidiana. També oferim recursos que ajudaran en l\'adaptació a un estil de vida adequat i a disminuir i/o eliminar possibles situacions de risc relacionades amb la patologia.

Suport psicosocial en l’àmbit hospitalari a través del projecte Connecta’t;
acompanyem en els diferents moments relacionats amb els canvis en el diagnòstic i en tractament de la patologia: abans, durant i després de la intervenció quirúrgica, durant les estades d’ingrés a l’hospital i després de l’alta hospitalària amb les visites de consultes externes. Van encaminades a empoderar la persona no només a superar la crisi actual, sinó a sentir-se amb més capacitat per poder superar crisis futures. A més de l’acompanyament individual, també oferim acompanyament familiar, tan a la família que conviu amb la persona en el moment de la crisi, com a la família d’origen, que demanen suport per acompanyar el seu familiar amb més serenor i capacitació per tal d’afrontar les diferents adversitats que es poden anar presentant.

- Orientació i inserció laboral
Des de la Fundació CorAvant oferim orientació, assessorament professional i individual en l’àmbit laboral a persones joves i adultes amb cardiopatia. Els hi oferim suport en la cerca d’una ocupació que s’adeqüi a les seves capacitats i limitacions, així com assessorament relacionat amb el món laboral com és l’accés a ajudes, prestacions o certificats de reconeixement de la discapacitat.El projecte d’orientació i assessorament laboral a persones que tenen una cardiopatia és possible gràcies al cofinançament de la Fundación ONCE des del 2022, juntament amb la Generalitat de Catalunya.

Promoció d’hàbits saludables; oferim la possibilitat de realitzar un estudi individual, juntament amb el seguiment de l’activitat, per tal d’ajudar a que l’activitat física que fagin tingui garanties d’èxit i sobretot sigui idònia i segura per a la seva salut.

Taller de relaxació Cos i Ment: oferim un espai per als usuaris, d’una hora a la setmana, per connectar amb el cos i la ment, potenciar l’autoconeixement, controlar l’estrès i afavorir el benestar emocional i físic.

Espais de trobada; L’intercanvi d’experiències sempre ha estat la base de la nostra entitat, perquè creiem que compartint vivències similars podem encoratjar a les persones que estan passant per una situació complicada a tirar endavant. Oferim un espai on compartir pors, alegries, angoixes, experiències i sentiments amb altres persones amb cardiopatia.
-Espai virtual de joves de 15 a 25 anys
-Espai virtual per a més grans de 25 anys
-La trobada anual

-Atenció psicosocial, suport i acompanyament emocional a les famílies que tenen un familiar amb cardiopatia

-Atenció psicosocial als professionals que tenen relació amb joves i adults amb cardiopatia; Volem que la societat estigui preparada per entendre les dificultats de les persones que viuen amb una cardiopatia quan els arriben les situacions de crisi i les davallades en el seu estat de salut.

-Recerca; La recerca ens permet créixer i avançar dins el món de les cardiopaties congènites, investigar, conèixer, innovar, aprendre i evolucionar en la millora del dia a dia de les persones que viuen amb una cardiopatia congènita i les seves famílies. Constantment s’està fent recerca perquè les patologies van variant i evolucionant. Hi ha una evolució mèdica en recerca i nosaltres anem de bracet, per investigar el seu impacte psicològic i les seves repercussions no mèdiques.

- Cooperació internacional; El Projecte Cors Valents neix el març de 2016 fixant la mirada en aquells nens i nenes que han nascut en guerra o fora del seu país, i, actualment, estan patint les conseqüències de no haver tingut un diagnòstic a temps ni haver estat intervinguts quirúrgicament quan tocava. L’objectiu principal del projecte Cors Valents és identificar les necessitats dels nens i les nenes que tenen una cardiopatia congènita, emprendre processos legals i traslladar-los a Espanya o altres països d’acollida d’Europa per a poder intervenir-los quirúrgicament i tractar-los als hospitals de referència. En el cas de la població Sahrauí s’adaptarà aquest objectiu a la legislació espanyola a través dels programes específics de suport a aquesta població.