Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa de Centres Oberts d'atenció a la infància i adolescència

La Xarxa de Centres Oberts d'atenció a la infància i adolescència es va constituir l'abril de 2006 per treballar per la millora en l’atenció socioeducativa a infants i adolescents i les seves famílies, especialment de les més vulnerables. Aquest treball es concreta a partir de la definició d’un model de Centre Obert propi de la ciutat de Barcelona.

El funcionament de la mateixa està al voltant d'uns monogràfics sobre aspectes clau del model per tal d’aprofundir en conceptes, sistematitzar el coneixement pràctic i compartir experiències, entre d'altres.

Té com a principals reptes arribar a poder implementar el model en els diferents Centres Oberts de la Xarxa, promoure xarxes de prevenció, conjuntament amb els Serveis Socials bàsics i especialitzats i incidir especialment en aquells aspectes que més afecten a la infància en l’actual context de crisi.

Entitats participants

Objectius

imatge de la xarxa 1
imatge de la xarxa 2
imatge de la xarxa 3
imatge de la xarxa 4
 • Avançar en la definició de criteris i orientacions per definir un model de centre obert per a la ciutat de Barcelona.
 • Crear un llenguatge i una cultura compartida a partir de l’intercanvi de coneixements i perspectives sobre la realitat en la qual s'incideix i s'actua.
 • Impulsar projectes conjunts i implementar projectes transversals a la Xarxa de Centres Oberts.
 • Compartir coneixement i experiències sobre temes d’interès comú.
 • Contribuir en la identificació dels nous reptes als quals cal donar resposta des de les polítiques i els programes d’infància de la ciutat.

Accions realitzades

 • Elaboració del document "Els centres oberts d'atenció a la infància de la ciutat de Barcelona: Dades per una primera aproximació a la situació dels centres".
 • Signatura de 12 convenis de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona.
 • Elaboració del Catàleg B3 dels Projectes de les entitats que formen part de la xarxa: un esforç per orientar la col·laboració empresarial envers els projectes de la xarxa.
 • Diagnosi compartida sobre la situació dels centres oberts de la ciutat (2006-2007).
 • Primer monogràfic: "El treball amb les famílies" (2007-2008).
 • Segon monogràfic: "El seguiment individualitzat dels infants i adolescents en els centres oberts" (2008-2009).
 • Tercer monogràfic de la xarxa: "El Treball conjunt entre els serveis socials bàsics i especialitzats" (2009-2010).
 • Quart monogràfic: "La dimensió relacional dels Centres Oberts: Anàlisi i propostes de futur" (2010-2011).
 • Edició de la publicació "Construint el model de Centres Oberts per a la ciutat de Barcelona", la qual conté una síntesi dels 4 primers monogràfics que configuren el model de Centre Obert treballat de forma col·lectiva per la Xarxa.
 • Cinquè monogràfic: "El treball amb adolescents en els Centres Oberts" (2011-2012).
 • Sisè monogràfic: "Els programes socioeducatius en els Centres Oberts" (2012-2013).
 • Implicació en el procés de participació del Pla per a la Inclusió Social 2012-2015; concretament es van fer aportacions al document base del Pla en dues sessions de treball i es van incorporar les accions i activitats que la xarxa impulsarà en els propers anys.
 • Elaboració del protocol d’actuació davant d’indicis o sospites de maltractament o abús sexual i que fan considerar la necessitat d’intervenció dels serveis socials bàsics o especialitzats.
 • Presentació d’experiències i bones pràctiques per a la prevenció i l’abordatge de situacions de maltractament o abús sexual a la Xarxa de Centres Oberts de Barcelona.
 • Setè monogràfic: “El model d’avaluació dels Centres Oberts: anàlisi de l’estat de la qüestió en els centres de la xarxa i definició d’un model compartit” (2013-2014).
 • Participació en la Comissió d’Infància i Crisi del Consell Municipal de Benestar Social.
 • Participació en el XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores.
 • Participació en el grup de treball sobre èxit escolar del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Participació en el grup de treball “Èxit escolar” i en la sessió de treball del projecte “Impulsem!”.
 • Participació al CMBS Infància i grup d’igualtat d’oportunitats en la infància.
 • Participació en la Jornada Anual de l'Acord Ciutadà.
 • Treball de coordinació amb el CSMIJ-Ciutat Vella.
 • Participació a l’activitat de la Fundació Jaume Bofill: seminari “Com podem generar més oportunitats educatives a través de les activitats extraescolars?”.
 • Reunió amb l’Agència de Salut Pública.
 • Col·laboració amb l’Auditori : apropar la música als infants que viuen en situacions de vulnerabilitat. Concerts OBC amb la participació d’infants.
 • Continuïtat del treball d’indicadors dels Centres Oberts : avaluació de l’impacte.
 • Sessió conjunta CMBS-CdG de l’Acord Ciutadà.
 • Participació als diferents òrgans de l'Acord: Comissió d'Acció, Taula de Coordinació de Xarxes, Assemblea Anual.
 • Jornada de presentació “El valor dels Centres Oberts. Construint el model de Centre Obert per la ciutat de Barcelona".
 • Participació en la Comissió de referents de la Xarxa de Centres Oberts de Barcelona ciutat.
 • Reunió entre representants de la Xarxa de Centres Oberts de la ciutat, la Regidora de Drets Socials i Cap i Tècnica del Departament de Família i Infància.
 • Participació en els diferents àmbits de deliberació de les polítiques d’infància a la ciutat.
 • Elaboració de Document "El Valor de la nostra feina. L'impacte dels Centres oberts.
 • Posada en marxa de la 2a edición dels indicadors als diferents Centres Oberts. Avaluació de l'impacte. Curs 2017-2018.
 • 2a Edició Conciertss OBC: apropar la música i conèixer la feina.
 • Incorporació de nous membres als grups motors de la Xarxa.
 • Reorganització de la Xarxa en dos grups: estratègic i d'intervenció, per treballar des de diferents vessants.
 • Participació al Projecte Futbol Net de la Fundació Barça.
 • Participació al Grup de Treball "Igualtat d'oportunitats en la infància".
 • Abordatge de la salut mental i benestar emocional en la infància o adolescència als Centres Oberts. S’ha començat a establir contacte amb el Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona per trobar sinergies a aquest nivell
 • Participació en el projecte Konsulta’m, un servei amb l’objectiu de detectar i atendre de forma preventiva el patiment psicològic dels problemes de salut mental en adolescents i joves
 • Projecte de sensibilització en drets sexuals i reproductius als Centres Oberts. Establiment de col·laboracions amb el Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona
 • Participació en el Cicle de Cinema dels Drets dels Infants, amb la col·laboració del Departament de Promoció de la Infància de l’Ajuntament de Barcelona
 • Elaboració del document “La Salut Mental als Centres Oberts”
 • Contrast del document “El valor de la nostra feina. L’impacte dels Centres Oberts”
 • Participació en el “Grup de treball d’igualtat d’oportunitats en la infància”
 • Participació en els diferents àmbits de deliberació de les polítiques d’infància a la ciutat (cont.)
 • Elaboració d’una anàlisis i exploració de propostes de la Xarxa de Centres Oberts per fer front i adaptar-se a la situació generada per la Covid-19.
 • Participació al projecte de suport emocional i relacional a famílies, infants i adolescents atesos als Centres Oberts de Barcelona: “Estem en XOC” (impulsat per Eduvic).
 • Participació al projecte d’acompanyament socioemocional per equips de Centres Oberts de Barcelona (impulsat per la Fundació Nous Cims i SEER).
 • Revisió i contrastació del monogràfic “El treball amb les famílies: objectius, activitats i factors de qualitat” elaborat l’any 2008.
 • Desenvolupament col.laboratiu del model de Centre Obert: la coordinació amb els centres educatius i el Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Formació i implementació del model per l’abordatge de la salut sexual en 7 Centres Oberts de Barcelona. Model elaborat pel Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats (CJAS).
 • Participació al projecte KOA: experiències per equips de Centres Oberts de Barcelona (impulsat per la Fundació Nous Cims i SEER).
 • Desenvolupament de l’atenció a la discapacitat als Centres Oberts: Servei d’Acompanyament a la Inclusió (SAI) al centre obert d’AEIRaval.
 • Participació en el projecte de Tennis de la Fundació Tennis Barcelona i el Projecte de Vela de l’Associació Navegació de Vela Barcelona Balears.
 • Participació al projecte Futbol Net de la Fundació Barça (cont.).
 • Participació en els diferents àmbits de deliberació de les polítiques d’infància a la ciutat (cont.).
 • Participació i seguiment del projecte Konsulta’m i les Taules de Salut Mental.
 • Participació al projecte Cinema Drets dels Infants liderat pel Departament de Promoció de la Infància de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Participació al projecte de promoció de la salut bucodental: “Bon dia, Somriu” de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (cont.).
 • Participació als diferents òrgans de l’Acord Ciutadà: Taula de Coordinació de Xarxes, Trobada Anual (cont.).

Pla de treball 2023

 • Desenvolupar, coordinar i implementar una millor relació entre els centres educatius i els Centres Oberts de la Ciutat: contactes i relacions amb el Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Abordar l’atenció a la discapacitat als Centres Oberts: Servei d’Acompanyament a la Inclusió (SAI).Primeres reflexions.
 • Col·laborar amb projectes i activitats d’altres Xarxes d’Acció de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, com per exemple, la Xarxa de Drets dels Infants, la Xarxa d’Accessibilitat o Vida Independent, la Xarxa de Prevenció i Convivència.
 • Continuar implementant el model per l’abordatge de la salut sexual als Centres Oberts de Barcelona. Model elaborat pel Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats (CJAS).
 • Abordar la Capacitació i Acompanyament als Centres Oberts de la ciutat de Barcelona: projecte SENTIR (Fundació Nous Cims i SEER).
 • Continuar coordinant i vinculant els Centres Oberts amb el Konsulta'm: Metodologia i previsió de futur.
 • Abordar la temàtica de salut mental i benestar emocional amb els Centres Oberts. Establir col·laboracions amb el Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona (cont.).
 • Participar al projecte de promoció de la Salut Bucodental: “Bon dia, Somriu” de l'Agència de Salut Pública.
 • Continuar participant al projecte Futbol Net de la Fundació Barça.
 • Recuperar la temàtica del treball de les famílies: aprofundir en l’anàlisi del treball amb famílies.
 • Elaborar Drive per compartir projectes i recursos dins la Xarxa de Centres Oberts.
 • Continuar participant als diferents òrgans de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva i aprofundir en el Pla d’Actuació de l’Acord Ciutadà 2020-2023.

Documents elaborats per la xarxa

Els Centres Oberts a la ciutat de Barcelona. Avançant cap a una diagnosi compartida.
El Treball amb les Famílies en els Centres Oberts: objectius, activitats i factors de qualitat.
El seguiment individualitzat en els Centres Oberts: construint el model.
El treball conjunt entre el Centres Oberts i els Serveis Socials bàsics i especialitzats.
La dimensió relacional dels Centres Oberts: Anàlisi i propostes de futur.
El treball amb adolescents en els Centres Oberts.
Els programes socioeducatius en els Centres Oberts.
L'avaluació al Centre Obert.
L’abordatge de possibles situacions de maltractament o abús sexual: protocol d’actuació.
Construint el model de Centres Oberts per a la ciutat de Barcelona.
Construint el model de Centres Oberts per a la ciutat de Barcelona (2017).