Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Privada Trinijove
FT

AdreçaC/ Turó de la Trinitat 17
08033 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteNou Barris
Telèfon933459221
933459224
Correu electrònicfundacio@trinijove.org
Adreça webwww.trinijove.org

DescripcióLa Fundació Privada Trinijove va tenir els seus inicis a l'àmbit formatiu i en la inserció sociolaboral el 1985. Durant aquest temps hem treballat activament en el disseny i la implementació de medis i programes innovadors amb la finalitat de superar les situacions d'exclusió social.

Les línies bàsiques que caracteritzen la nostra acció fundacional, entre d'altres, destaquem:

La gratuïtat de tots els serveis i recursos oferts.
Intervenir des d'una visió global, combinant informació-formació-promoció ocupacional i temps lliure.
Priorització del caràcter territorial, amb una necessitat d'obertura a les persones de tota la ciutat, afectades per la problemàtica de l'atur i l'exclusió social.
Iniciar projectes i treballa en xarxes associatives catalanes, espanyoles i europees, amb la gestió de programes europeus com el Horizon, Integra i Equal.

Dues constants de la Fundació Privada Trinijove són:

La col·laboració de persones, institucions i empreses sensibilitzades en la problemàtica social, entre d'altres: la Generalitat de Catalunya (Departaments de Treball, de Justícia, de Benestar Social i de Medi ambient i Secretaria General de Joventut), Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa i Consell Municipal del Districte de Sant Andreu), Obra Social de la Fundació “la Caixa”, Fondo Social Europeu (Unitat Administradora) i AENA (Aeroport de Barcelona).

La convicció que la inserció social de joves, dones i aturats de llarga durada només serà efectiva si està lligada estretament amb la inserció econòmica o salarial. No es tracta de donar ajudes o accions formatives u ocupacionals des d'una visió conjuntural, sinó des d'una visió de procés i tendint a l'autonomia de les persones.

Estem ampliant l'objecte social, aprofundint en la línia de promoure l'economia solidària a Catalunya i estant la pròpia Fundació la que porti a terme feines com a empresa d'inserció, oferint al mercat un conjunt de serveis i proposicions de treball amb l'única finalitat de donar feina a les persones més desfavorides de la societat.

Per donar feina a les persones més desfavorides hem buscat donar una resposta a aquelles persones que pateixen alguna discapacitat psíquica, física i/o sensorial amb la creació d'un Centre Especial de Treball l'any 2004.

En correspondència amb les exigències organitzatives de funcionament i per millorar la gestió de tots els projectes de Trinijove, tenim els certificats de Qualitat, Gestió Ambiental i Ambiental EMAS. Des de setembre de 2009, funciona el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones, per fomentar la igualtat d'oportunitats en les relacions laborals promogut pel Departament de Treball.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariPersones en risc d'exclusió social
Població en general
TemàticaÀmbit comunitari i veïnal
Economia i empresa
Educació
docència i formació
Immigració
Lleure
Medi ambient
Treball/ocupació
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assessorament jurídic i legal
Formació
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Participació
Promoció social i comunitària
Sensibilització
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona ciutat
Sant Andreu
Programes o projectes a destacarTreball: Taller d'aprenentatge per a joves en soldadura, centre especial de treball, serveis de jardineria, gestió de residus...

Formació: Formació ocupacional, Unitat d'Escolarització Compartida, altres cursos de formació.

Inserció: Borsa de treball, Programa INCORPORA, Itineraris Personalitzats d'inserció (IPI), Projectes innovadors com inserció per a persones amb discapacitats, Programes B2 per a joves i B4 per a col·lectius en risc d' exclusió social, itineraris d' inserció sociolaboral (IISL).

Emprenedors: Sol·licituds de microcrèdit, programa INICIA, Acció formativa en gestors d'economia solidària.

Social: Centre d'Informació Juvenil, Projecte OMNIA, Tramitació PIRMI, Servei d' atenció social, Pla Comunitari de Baró de Viver, Serveis a la inmigració i projectes europeus.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona

Xarxa de Centres Oberts d’atenció a la Infància i l’Adolescència