Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva
Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social
FSS

AdreçaC/ Sant Antoni Abat 61 Baixos
08001 Barcelona
ubicar al mapa
DistricteCiutat Vella
Telèfon934416406
Correu electrònicserveisolidari@serveisolidari.org
comunicacio.media@serveisolidari.org
Adreça webwww.serveisolidari.org

DescripcióLa Fundació Servei Solidari està atenta a les desigualtats socials per respondre-hi de manera eficaç. Té com a missió fomentar l’autonomia i ciutadania plena de joves i adults en risc d’exclusió social per generar un canvi cap a una societat més justa, mitjançant l’educació, l’emprenedoria, la sensibilització i una atenció integral i en xarxa a les necessitats de persones i grups.

Servei Solidari es constitueix com a Associació civil sense ànim de lucre el 18 de gener del 1993 amb el suport de l'Escola Pia de Catalunya. El 30 de maig de 2006 es constitueix la Fundació privada Servei Solidari per la Inclusió Social, inscrita al registre d'entitats amb data 10 de gener de 2007, amb un ideari i unes finalitats similars a l'Associació, assumint des de llavors tots els programes i activitats de l'antiga forma jurídica.

Les nostres activitats de l’àmbit de lluita contra l'exclusió social es porten a terme al barri del Raval de Barcelona i l’àmbit geogràfic d’actuació es l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La fundació està formada per un equip de treball de 24 professionals i més de 40 voluntaris.
Naturalesa jurídicaFundació
Col·lectiu destinatariInfància i joventut
Persones en risc d'exclusió social
Persones immigrades
TemàticaEconomia i empresa
Educació
docència i formació
Habitatge
Immigració
Activitat o serveiAcollida i acompanyament
Assessorament jurídic i legal
Habitatges d'inclusió
Informació i orientació
Inserció sociolaboral
Àmbit territorial d'actuacióCatalunya
Àrea Metropolitana de Barcelona
Barcelona ciutat
Ciutat Vella
Programes o projectes a destacarAcollida i formació: acollida, suport jurídic, formació bàsica, formació en TIC.
Emprenedoria: suport a la creació de micronegocis, formació a mida.
Pont Jove: pisos per a joves tutelats i ex-tutelats, 5 pisos d’atenció intensiva, 3 pisos d’emancipació, 1 residència d’estudiants.
Cooperació internacional: suport a contraparts del sud per la posada en marxa de dispositius de suport a l’emprenedoria. Camerún y Senegal. Projecte de Codesenvolupament Rétale per impulsar negocis liderats per migrats, Colombia i Equador.
Projectes Pilots: Projecte Rossinyol de mentoratge universitari, projecte de sensibilització Ciutadania Responsable.
Xarxes d'acció de l'AcordXarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió social de Barcelona
Xarxa de prevenció i convivència