Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d’Entitats Socials d'Assessorament Jurídic en Estrangeria. XESAJE

La Xarxa d'Acollida i Acompanyament de Barcelona està formada per un conjunt de més de 100 entitats sense ànim de lucre que proporcionen informació i/o assessorament a persones nouvingudes amb l'objectiu de promoure'n l'autonomia personal i la inclusió social.

La Xarxa d'Acollida i Acompanyament està formada per 2 grups de treball actius: la Xarxa d'Entitats Socials d'Assessorament Jurídic en Estrangeria (XESAJE) i la Coordinadora de la Llengua.

Entitats participants

 • ACATHI. As.Catalana integració d'homosexuals, bisexuals i transsexuals immigrants
 • Espai d'Inclusió i Formació Casc Antic
 • Accem Catalunya
 • ACESOP. Associació Cultural-Educativa i Social-Operativa de Dones Pakistaneses
 • Adoratrius Esclaves del St. i Caritat- SICAR cat
 • AESCO ONG. Amèrica-España, Solidaridad y Cooperación
 • Anem per Feina. Coordinadora d'Inserció Sociolaboral
 • Apropem-nos (Xarxa d'entitats i serveis del Poblenou)
 • Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y Amigos.
 • ASSIS Centre d'Acollida
 • Associació Intercultural Diàlegs de dona
 • Associació Amical dels Treballadors Marroquins de Catalunya
 • Associació Catnova
 • Associació Cultural HEBE
 • Associació Cultural Idara Minhaj ul Quran (VIA DE LA PAZ)
 • Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants de Catalunya. AMIC-UGT - SAIER
 • Associació de Comerciants de Creu Coberta
 • Associació de Dones No Estàndars
 • Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya
 • Associació Enxarxa. Pla Comunitari Besòs-Maresme
 • Associació Exil
 • Associació In via
 • Associació Iniciatives Solidàries
 • Associació Martinet Solidari
 • Associació Mujeres Latinas Sin Fronteras
 • Associació Mujeres Pa'lante
 • Associació Noves Vies
 • Associació Pont Centre Cultural Àrab
 • Associació ProHabitatge
 • Associació Punt de Referència
 • Associació Refugee Friendly
 • Associació Salut i Família
 • Associació social Asocrom
 • Associació Sociocultural La Formiga
 • Associació Xarxa Dos Deu
 • ATLÀNTIDA -Professionals per la Interculturalitat
 • Bona Voluntat en Acció
 • CAL. Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana
 • Càritas Diocesana de Barcelona
 • Casal dels Infants per l'acció social als barris
 • CEHDA. Associació per al desenvolupament cultural, ambiental i humà
 • Centre d'Estudis Africans i Interculturals
 • Centre Peruano en Barcelona
 • Centre Social de Sants
 • Centre social Maria Immaculada
 • Centro Filipino- Tuluyan San Benito
 • CITE-CCOO (Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers) - SAIER
 • CNL de Barcelona
 • CNL de Barcelona. Acolliment lingüístic
 • CNL de Barcelona. Delegació de Ciutat Vella
 • CNL de Barcelona. Delegació de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi
 • CNL de Barcelona. Delegació de l'Eixample
 • CNL de Barcelona. Delegació de Les Corts
 • CNL de Barcelona. Delegació de Nou Barris
 • CNL de Barcelona. Delegació de Sant Andreu
 • CNL de Barcelona. Delegació de Sant Martí
 • CNL de Barcelona. Delegació de Sants-Montjuïc
 • CNL de Barcelona. Delegació d´Horta - Guinardó
 • CNL de Barcelona. Espai Avinyó - Llengua i Cultura
 • CNL-SAFD Bcn 1 Marina - Servei d'Autoapren. i Formació a Distància
 • CNL-SAFD Bcn 2 Calàbria - Servei d'Autoapren. i Formació a Distància
 • COLECTIC, SCCL
 • Comissió Catalana d'Ajuda al refugiat- CCAR
 • Comunitat Sant'Egidi
 • Coordinadora d'Associacions Senegaleses de Catalunya
 • Coordinadora d'Entitats del Poble Sec (Pla d'Acollida Poble Sec per a Tothom)
 • CPNL de Barcelona. SAIER
 • Dones Juristes
 • EKUMENE. Centre Social Domingo Solà.
 • Escola d'Acollida Lingüística de l'Ateneu Montserrat
 • Escola de Persones Adultes La Verneda-Sant Martí (Assoc. Àgora i Assoc. Heura)
 • FASAMCAT. Federación de Asociaciones Americanas en Catalunya
 • Fedelatina (Federació d'Entitats Llatinoamericanes de Catalunya)
 • Federació Catalana de Famílies Monoparentals
 • Fundació Adsis
 • Fundació APIP - ACAM
 • Fundació Babel Punt de Trobada
 • Fundació Barcelonactua
 • Fundació Bayt Al-Thaqafa
 • Fundació CEPAIM
 • Fundació Formació i Treball
 • Fundació Ibn Battuta
 • Fundació Migra Studium
 • Fundació Privada ACSAR (Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats)
 • Fundació Privada Ared
 • Fundació Privada Benallar
 • Fundació Privada Catalana COMTAL
 • Fundació Privada Claperós
 • Fundació Privada Escó
 • Fundació Privada FICAT
 • Fundació Privada Putxet
 • Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social
 • Fundació Privada Trinijove
 • Fundació Privada Viarany - Centre Convivim
 • Fundació Secretariat Gitano
 • Fundació Solidaritat UB
 • Fundación Social y Cultural Sopeña
 • Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona - SAIER
 • La Troca
 • Lloc de la Dona - Hermanas Oblatas
 • Metges del Món Catalunya
 • MPDL Catalunya. Moviment Per La Pau
 • Plataforma per la llengua
 • PROBENS. Associació per a l'Estudi i la Promoció del Benestar Social
 • Ravalnet, xarxa ciutadana del Raval
 • Red Solidaria Barcelona
 • Refugees Welcome
 • Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
 • Servei d'Atenció als Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER)
 • Servei de Refugiats i Immigrants Creu Roja Barcelona - SAIER
 • SURT, Fundació de Dones.
 • Tot Raval Fundació Privada
 • USOC - ÀREA IMMIGRACIÓ (UNIÓ SINDICAL OBRERA DE CATALUNYA)
 • VAE. Voluntaris en Assessoria Empresarial.
 • Voluntariat per la llengua del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona
 • Xarxa 9 Barris Acull
 • XIC. Xarxa d'intercanvi de Coneixements Nou Barris
 • YMCA
logo de la xarxa
imatge de la xarxa 1
imatge de la xarxa 2

Objectius

 • Coordinar, dinamitzar i fomentar la implicació i la corresponsabilització entre els agents socials que treballen en l’àmbit de l’acollida i la igualtat d’oportunitats de la població immigrada a la ciutat.
 • Mantenir i ampliar la xarxa, potenciar el coneixement mutu i interrelació, generant sinèrgies i afavorint la posada en comú de bones pràctiques, la complementarietat en els projectes, la recerca de millores metodològiques, la millora de la qualitat en el treball, i la complementarietat amb l’acció de l’Administració, amb criteris de ciutat.
 • En el sí de la xarxa funcionen dos grups de treball estables i amb activitat continuada, que constitueixen dues xarxes de treball:

  • XESAJE - Xarxa d’Entitats Socials d'Assessorament Jurídic en Estrangeria. Formada pel conjunt d’entitats del tercer sector que proporcionen assessorament jurídic professional a la ciutat de Barcelona. Actualment, la xarxa està formada per més de 50 entitats que treballen conjuntament amb els sindicats, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i el Servei d'Atenció a l'Immigrant Estranger i al Refugiat (SAIER) per a oferir un servei de qualitat i gratuït a aquelles persones que necessiten recolzament en els tràmits i gestions relacionades amb els procediments d'estrangeria.
  • La xarxa s'ha consolidat com un espai de coneixement mutu entre els actors que fan assessorament jurídic gratuït a la ciutat. A més, s'ha constituït com una plataforma de coordinació i de representació dels serveis jurídics d'entitats del tercer sector de la ciutat de Barcelona. A través de la xarxa també s'impulsa l'edició i difusió de materials informatius sobre els canvis en les normes d'estrangeria. Finalment, es realitzen reunions de treball amb les institucions competents en matèria d'immigració, com són la Subdelegació de Govern a Barcelona o el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de mantenir un canal de comunicació que proporcioni informació actualitzada en els temes més rellevants del moment, tant a les administracions com a l'usuari. Els objectius d'aquest grup de treball són: • Coneixement mutu entre els actors que fan assessorament jurídic gratuït a la ciutat. • Constitució d'una plataforma representativa dels serveis jurídics d'entitats del tercer sector de la ciutat de Barcelona. • Facilitació de la coordinació entre els membres. • Implicació dels actors en la creació de materials i projectes. • Difusió de materials ja existents i dels canvis en les lleis, reglaments, decrets, etc. • Invitació d'agents externs: institucions i referents del tema d'estrangeria. La relació actualitzada d'entitats de la XESAJE la trobareu al cercador d'entitats de la Xarxa d'Acollida.
  • Coordinadora de la llengua. Agrupa associacions, entitats i institucions que treballen per a la integració lingüística de la població immigrada a la ciutat de Barcelona.
  • Constitueix una xarxa on es comparteixen experiències i materials en l’àmbit de l’ensenyament de la llengua, i vol constituir-se en un fòrum d’anàlisi i investigació de les necessitats formatives en matèria lingüística. Objectius • Adequar l’oferta d’ensenyament del català i del castellà a la realitat actual, per tal de garantir el dret a la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades estrangeres i facilitar la seva inserció a la ciutat. • Vetllar pel coneixement i l’ús de la llengua catalana entre les persones immigrades. • Coordinar la tasca de les diferents entitats per tal d’optimitzar-ne els esforços, ampliar i millorar els recursos, complementar les ofertes, unificar metodologies i compartir, dissenyar o millorar materials pedagògics adaptats a l’alumnat de persones immigrades estrangeres. • Treballar en la formació i el reciclatge del personal docent i voluntari, per tal d’oferir una formació rigorosa i homologada, que s’adapti al marc europeu comú de referència per a les llengües. La Coordinadora es reuneix periòdicament per debatre els problemes relacionats amb l’aprenentatge de les llengües i amb l’objectiu de compartir els recursos de totes les entitats. A través d’ella es creen comissions de treball segons les necessitats que té la Coordinadora per assolir els seus objectius. La Coordinadora està oberta a la participació de noves entitats els objectius de les quals coincideixin amb els propis. La relació actualitzada d'entitats i serveis de la Xarxa d'acollida que ofereixen recursos per a l'aprenentatge de català i castellà la trobareu al cercador d'entitats de la Xarxa d'Acollida.
  • Accions i activitats realitzades l'any 2022
  • Reimpuls Xarxa;
  • Coordinació de respostes jurídiques situació refugi Ucraïna;
  • Preparació i reunió amb l'oficina d'Extrangeria;
  • Recopilació d'informació sobre les dues modificacions del reglament d'estrangeria;
  • Presentació de varies queixes al Defensor del Poble, participació en les formacions del nou reglament i socialització dels coneixements i dubtes;
  • La XESAJE com a espai d'acompanyament a les entitats en dubtes en la normativa d'estrangeria.

Pla de treball 2023

 • Augmentar les reunions de coordinació i seguiment; reunions amb Oficina d'Estrangeria, Generalitat i Ajuntament de BCN; pla estratègic de presentació de queixes al Defensor del Pueblo; potenciar la participació de més entitats de la XESAJE; rependre la utilització de la plataforma decidim.barcelona