Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Declaracions

Amb l'objectiu de prendre posicionament compartit sobre temes importants de ciutat, l'Acord elabora declaracions i posicionaments en relació a temes clau per a la inclusió social de la ciutat; presenta públicament aquests documents i intervé en esdeveniments i diades que tinguin relació amb la promoció de la cohesió social.

imatge declaracio 7"Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada reclama l’inici del debat sobre proposició de llei per a la reducció del malbaratament alimentari" El passat mes de novembre, la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva va redactar una declaració per demanar a la Mesa del Parlament de Catalunya que es reprengui el procés per aprovar la proposició de llei per la reducció del malbaratament alimentari.
[+] veure més informació sobre la declaració

Aquesta proposició va ser presentada a la Mesa el 6 de febrer de 2018, però des del juny el període d’esmenes a la totalitat s’ha anat prorrogant. Des de la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada lamenten l’endarreriment del debat parlamentari sobre aquesta llei, “donada la gran importància del tema per la ciutadania”.

Les entitats d’aquesta Xarxa han mostrat el seu suport a la proposició de llei, reclamant al mateix temps que s’ajusti als criteris que consideren importants, com promoure polítiques que minimitzin els excedents i creïn ocupació de inserció sociolaboral.

Per tal de garantir que els principis i criteris de reducció de malbaratament es compleixin, l’Acord Ciutadà demana poder realitzar un seguiment de les esmenes proposades i s’ofereix a assessorar tots els grups polítics del Parlament. Així mateix, també sol·licita poder comparèixer a l’hemicicle per exposar les propostes del seu posicionament.

Declaració de la Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada sobre la proposició de llei per a la reducció del malbaratament alimentari

imatge declaració 6"Posicionament de l’Acord Ciutadà per prevenir la segregació social i l’exclusió mútua entre persones i famílies en situació de vulnerabilitat social" El dilluns 1 d’octubre de 2018, en el marc del Consell de la Governança de l’Acord Ciutadà, es va presentar el posicionament de l’Acord per prevenir la segregació social i l’exclusió mútua entre les persones i famílies en situació de vulnerabilitat social independentment de la seva procedència geogràfica, social i cultural.
[+] veure més informació sobre la declaració

Aquest posicionament parteix de la situació social de les persones vulnerables residents i nouvingudes a les ciutats europees i que no deixa d’agreujar-se a causa de la crisi social, els problemes d’accés a l’habitatge i el creixement de les desigualtats socials.

El text ressalta la urgència de posar remei al malestar social que es viu a Barcelona i que al seu temps genera enfrontament entre les persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta situació parteix del creixement de l’autoritarisme, el racisme, la xenofòbia i el sentiment identitari exclusiu que es fonament en la promoció del conflicte entre grups socials vulnerables.

Per tot això, l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva considera que cal combinar la solidaritat interna i internacional per avançar cap a la justícia social. Entre altres mesures, l’Acord es disposa a desplegar un projecte tractor entorn l’empoderament de persones en situació vulnerable que té un doble objectiu: millorar la situació social de les persones en procés d’exclusió social i reduir els processos d’estigmatització

Posicionament de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva: Prevenir la segregació social i l’exclusió mútua entre les persones i famílies en situació de vulnerabilitat social independentment de la seva procedència geogràfica, social i cultural

imatge declaració 5"Compromís del Consell de Govern de l'Acord Ciutadà per impulsar l’Estratègia Compartida" El dimecres 18 de juny, en el marc de la Jornada Anual 2014, els membres del Consell de Govern de l’Acord Ciutadà i l'Alcalde de Barcelona van signar una declaració de compromís per continuar impulsant l’Estratègia Compartida per una ciutat més inclusiva.
[+] veure més informació sobre la declaració

Fins el moment, 379 institucions i entitats socials de la ciutat, les Xarxes d’acció de l’Acord i l’Ajuntament de Barcelona s’han compromès a impulsar una Estratègia Compartida per fer front als desafiaments de la crisi social, a través de la qual desenvoluparan i impulsaran 936 projectes i accions, i que canalitza cap a objectius compartits el treball de 7.000 professionals i 13.000 persones voluntàries, així com un volum econòmic superior als 400 milions d’euros.

El text ressalta la resposta que està donant la ciutat de Barcelona per afrontar les desigualtats i la pobresa a la nostra ciutat, incrementant la seva capacitat de resposta i articulant recursos i esforços de la Barcelona social en una direcció comuna.

Malgrat les dificultats econòmiques, el Consell de Govern de l’Acord, en representació del teixit d’entitats del tercer sector social, els col·legis professionals, els sindicats, les associacions de veïns i veïnes i l’Ajuntament de Barcelona, es comprometen a impulsar i aconseguir el màxim de cooperació possible en el desplegament de l’Estratègia Compartida.

Declaració de compromís per impulsar l'Estratègia compartida

Galeria d'imatges:

imatge presentació declaració 5 imatge presentació declaració 5 imatge presentació declaració 5
imatge declaració 4"A Barcelona despleguem una estratègia compartida que compromet institucions i entitats socials de la ciutat per fer front a la crisi social" Durant el transcurs de la Jornada Anual de l’Acord Ciutadà, que va tenir lloc el dijous 20 de juny, va aprovar-se la declaració del Consell de Govern de l’Acord Ciutadà de compromís amb l’Estratègia compartida.
[+] veure més informació sobre la declaració

La declaració mostra el compromís de les entitats que integren l’Acord Ciutadà per desplegar una estratègia compartida que compromet a institucions i entitats socials de Barcelona per fer front a la crisi social.

El text compromet i convida a les institucions, organitzacions i entitats de la ciutat a implicar-se en l’elaboració i el desplegat de l’Estratègia compartida, incorporant nous i renovats compromisos i projectes d’acció a desenvolupar i a prendre l’Estratègia com a referència en elaborar els plans i programes d’actuació a la ciutat.

Com s’expressa en la declaració, amb el desplegament de l’Estratègia es volen ampliar i multiplicar els recursos públics, privats i de ciutadania, per enfortir la ciutat i la ciutadania en l’adversitat i afrontar solidàriament els nous reptes socials. En aquest sentit també es fa èmfasi en la voluntat de transformar els sentiments de decepció, por i indignació de certs sectors de la ciutadania en compromís social i acció solidària.

Declaració de compromís amb l'Estratègia compartida

Galeria d'imatges:

imatge presentació declaració 4 imatge presentació declaració 4 imatge presentació declaració 4
imatge declaració 3"Barcelona s'uneix per fer front a la crisi social" Declaració del Consell de Govern de l'Acord Ciutadà, presentada a la Jornada Anual 2012 celebrada el divendres 16 de març de 2012, en la qual es mostra la voluntat de desenvolupar una Estratègia d'Inclusió Social compartida a la ciutat de Barcelona.
[+] veure més informació sobre la declaració

La declaració constata la necessitat d'establir uns objectius i uns programes que articulin tots els recursos públics d’iniciativa social i voluntaris per donar una resposta més àmplia i eficaç a les necessitats socials de la ciutadania.

Concretament expressa el propòsit de:

Enfortir la ciutat i la ciutadania en l’adversitat, capacitant al màxim les persones i enfortint els seus vincles personals, socials i associatius, afrontant solidàriament els nous reptes socials.

Multiplicar l'eficàcia dels recursos públics i privats, desenvolupant programes i projectes comuns i amb objectius compartits i realistes, i reforçant tot allò que ens uneix com a ciutat per davant d'allò que ens separa.

I transformar els sentiments de decepció, por i indignació de bona part de la nostra ciutadania en compromís i acció solidaria.

Declaració "Barcelona s'uneix per fer front a la crisi social"

Galeria d'imatges:

imatge presentació declaració 3 imatge presentació declaració 3 imatge presentació declaració 3

Vídeo:

imatge declaració 2"L’Ajuntament i les organitzacions de la ciutat fem xarxa: accions conjuntes contra la pobresa i l’exclusió a Barcelona. Una esfera pública compartida" Declaració pública de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva sobre 2010 Any Europeu de Lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
[+] veure més informació sobre la declaració

El dimarts dia 23 de març de 2010 les entitats de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, de manera conjunta amb l'Ajuntament de Barcelona, van presentar públicament en roda de premsa la declaració sobre l'Any Europeu de Lluita contra la pobresa i l'exclusió social "L'Ajuntament i les organitzacions de la ciutat fem xarxa: accions conjuntes contra la pobresa i l'exclusió a Barcelona. Una esfera pública compartida".

La Declaració va ser presentada pel Sr. Ricard Gomà, Tinent d'alcalde d'Acció Social i Ciutadania; el Sr. Jordi Roglà, President de Càritas Diocesana; el Sr. Josep Marquès, President de Creu Roja; la Sra. Àngels Guiteras, Presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya; el Sr. Juanjo Casado, d'UGT Catalunya i la Sra. Raquel de Haro, de Comissions Obreres.

Amb aquesta Declaració l’Ajuntament i les entitats socials van fer evident el compromís per coordinar esforços, treballar en xarxa i desenvolupar accions conjuntes per lluitar contra la pobresa i l'exclusió i respondre als nous reptes socials que té plantejats la ciutat.

Aquesta Declaració és l’aportació qualitativa de Barcelona a l’Any Europeu de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social, on s'estableixen les accions conjuntes que es comprometen a dur a terme tant l’Ajuntament i les entitats socials al llarg del 2010, en el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, configurat per 30 programes conjunts en el marc de Xarxes locals i internacionals per la inclusió, 135 Accions Comunitàries d’Intercanvi i Solidaritat i 193 Projectes socials de lluita contra l’exclusió amb suport municipal.

Declaració "L’Ajuntament i les organitzacions de la ciutat fem xarxa: accions conjuntes contra la pobresa i l’exclusió a Barcelona. Una esfera pública compartida"

Galeria d'imatges:

imatge roda de premsa declaració 1 imatge roda de premsa declaració 2 imatge roda de premsa declaració 3
imatge declaració 1"La Barcelona social fa front a la crisi i a l’exclusió" El dimarts 14 d'octubre de 2008 al Centre Cívic Drassanes, les entitats de l’Acord, de manera conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona van presentar la declaració "La Barcelona social fa front a la crisi i a l’exclusió", en commemoració del Dia internacional de Lluita contra la Pobresa.
[+] veure més informació sobre la declaració

Amb la declaració, es va mostrar el compromís de reforçar i millorar les polítiques socials de la ciutat treballant de manera conjunta per a aconseguir una Barcelona més inclusiva i solidària.

La Declaració pretén expressar la veu de la Barcelona Social i comunicar el missatge de què la cohesió social és el model de desenvolupament de la ciutat i la via per lluitar contra la pobresa.

Declaració "La Barcelona social fa front a la crisi i a l’exclusió"

Galeria d'imatges:

imatge roda de premsa declaració 1 imatge roda de premsa declaració 2 imatge roda de premsa declaració 3