Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa pel dret a una alimentació adequada a Barcelona

La Xarxa pel dret a una Alimentació Adequada a Barcelona neix l'any 2018 del Grup d’Impuls i Seguiment (GIS) del Projecte Tractor Barcelona Garantia Social, un espai impulsat per l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, per promoure el treball en xarxa i la coproducció entre els principals agents de la ciutat que actuen perquè qualsevol família o persona individual tingui garantides les seves necessitats més elementals o bàsiques de forma autònoma. La Xarxa la conformen les entitats del GIS que treballen per garantir el Dret a l’alimentació i que van treballar molt activament per desenvolupar i consensuar el Model col·laboratiu de garantia del dret a una alimentació adequada a la ciutat de Barcelona.


Entitats participants

imatge xarxa 15
imatge xarxa 15
imatge xarxa 15

Objectius

El principal objectiu de la Xarxa serà desplegar el Model col·laboratiu de garantia del dret a una alimentació adequada a la ciutat de Barcelona elaborat en el marc del Grup d’Impuls i Seguiment del Projecte Tractor Barcelona Garantia Social de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

Aquest Model, estableix la necessitat d’avançar en els següents criteris clau per avançar en la garantia del dret a l’alimentació adequada a la ciutat:

 • Evitar relacionar malbaratament i excedents amb pobresa.
 • Reduir el malbaratament alimentari.
 • Promoure la màxima normalització i inclusió per garantir el dret a l’alimentació de forma digna i normalitzada.
 • Donar respostes integrals i globals i avançar cap a un model d’atenció integrador i la compactació de les ajudes.
 • Garantir la suficiència d’ingressos de la ciutadania.
 • Promoure l’autonomia i l’empoderament de les persones i avançar cap a models no assistencialistes.
 • Promoure el consum de proximitat.
 • Garantir el dret a l’alimentació saludable.
 • Promoure un model que generi ocupació i inserció sociolaboral.

La Xarxa es planteja dos objectius específics per a treballar de forma sinèrgica i coordinada:

 • Dur a terme un abordatge integral, inclusiu i normalitzat del dret a l’alimentació, que promogui l’autonomia i l’apoderament de les persones.
 • Fer front al malbaratament avançant en la reorientació de les polítiques d’aprofitament alimentari.

Accions i activitats realitzades

 • Identificació d'iniciatives innovadores per promoure el dret a l'alimentació adequada, que evitin el malbaratament i siguin sostenibles, creïn llocs de treball decents per a col·lectius vulnerables, que estiguin oberts a tothom i que siguin susceptibles de col·laboració amb els altres.
 • Identificació i promoció projectes que s’estan impulsant al territori per poder crear sinèrgies i projectes conjunts.
 • Impuls del treball en xarxa entre el conjunt de sectors implicats en l’alimentació a la ciutat.
 • Sensibilització i promoció de la lluita contra el malbaratament.
 • Elaboració i promoció de la declaració de la XDAA per promoure canvis en el projecte de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari de la Generalitat de Catalunya.
 • Revisió i promoció de propostes alternatives al sistema d’aplicació del Fons d’Ajuda Europeu a les persones més desafavorides (FEAD) per al període 2021-2027.
 • Promoció de la Capitalitat mundial de l’alimentació sostenible 2021.
 • Seguiment i coordinació del Programa Alimenta.
 • Participació al Pla d’Actuació de l’Acord Ciutadà (PAAC 2020-22).
 • Treball del model del Fons d’Ajuda Europeu a les persones més desafavorides (FEAD) amb la continuïtat del grup de treball del FSE+, la inclusió de la Xarxa en el grup de treball de la Generalitat i la celebració d’una reunió amb la direcció general de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya.
 • Treball entorn al Mapeig dels recursos d’alimentació a la ciutat de Barcelona en el marc del projecte Aliments en sentit.
 • Promoció de recursos i creació de sinèrgies: s’ha conegut i visitat el projecte de La Botiga del Prat del Llobregat, un projecte de garantia alimentària, apoderament comunitari i sostenibilitat, que sorgeix com a resposta a les estratègies tradicionals de repartiment d’aliments davant les situacions d’inseguretat alimentària que pateixen els col·lectius més empobrits de la comunitat.
 • S’ha continuat impulsant el Model pel Dret a l’Alimentació que es va treballar en el marc del Projecte tractor per tal que es consolidi en aquesta situació de post-confinament i perduri en el temps.
 • S’ha fet el seguiment de la Llei contra el malbaratament alimentari aprovada al Parlament de Catalunya el març de 2020.
 • S’ha fet difusió de les iniciatives que s’estan impulsant des del territori.

Pla de treball 2023

 • Impulsar i desenvolupar projectes col·laboratius entre entitats de la Xarxa.
 • Identificació i promoció projectes que s’estan impulsant al territori per poder crear sinèrgies i projectes conjunts i projectes conjunts i difondre el document Model col·laboratiu per garantir el dret a l’alimentació adequada a la ciutat de Barcelona, elaborat en el marc del Projecte Tractor Barcelona Garantia Social.
 • Promoció de posicionaments i declaracions i accions de sensibilització i promoció del dret a l’alimentació adequada.
 • Revisió i promoció de propostes alternatives al sistema d’aplicació dels Fons d’Ajuda Europeus a les persones més desafavorides (FEAD) per al període 2021-2027.
 • Promoció de la Capitalitat mundial de l’alimentació sostenible 2021.
 • Fer de lobby, promoció de posicionaments i declaracions i accions de sensibilització i promoció del dret a l’alimentació adequada.
 • Aterrar al territori les accions i iniciatives d’àmbit alimentari.
 • Seguiment i coordinació del Programa Alimenta.
 • Participació al Pla d’Actuació de l’Acord Ciutadà (PAAC 2020-2023).
 • Mapeig dels recursos d’alimentació a la ciutat de Barcelona.

Documents elaborats per la xarxa

Informe de la Jornada 'El dret a l'alimentació adequada i sostenible'.